Hoppa till huvudinnehåll

Projekt

Tillsammans med dig som arbetar inom en stad, en region, akademi, institut och näringsliv vill vi på CLOSER skapa nya samarbeten och projekt. Allt för att utveckla godstransportsystem som gör det möjligt att leva och bo i stad och på landsbygd på människors villkor. Men även att Sveriges näringsliv kan konkurrera med hållbara produkter och tjänster. 

Utifrån de utmaningar som finns i dagens samhälle startar och driver vi projekt tillsammans med våra partners inom områdena Citylogistik, Energiförsörjning, Långväga transporter och Digitaliserad logistik.

Vad gör vi inom CLOSER?

Här kan du läsa om de projekt som vi är del av eller har varit en del av. Vill du veta mer om projekten, komma i kontakt med någon deltagande part eller aktivera dig i ett projekt? Tveka inte att höra av dig till oss!

gat greener

Get Greener

Get Greener är ett projekt som bygger på de resultat som levererats inom de båda tidigare EU projekten GreCOR och SWIFTLY Green. Med Get Greener ser finansiären Trafikverket möjligheter att ta till...
go smart

Go:smart

Den nationella arenan Closer har fått projektfinansiering från Vinnova för projektet Go:smart som ska utveckla och testa en innovativ mäklartjänst som underlättar och premierar hållbara resor i...
grecor

GreCOR

GreCOR was an Interreg IVB North Sea Region project that started the 1st of January 2012. GreCOR promoted the development of a co-modal transport corridor in the North Sea Region. Important in this...
hct

HCT demonstrationsprojekt

Information om aktiva demonstrationer av HCT-fordon i Sverige samt relevanta publikationer om HCT.
CLOSER_lastbil på bro

High Capacity Transport (HCT)

En utökad användning av HCT-fordon skulle höja energieffektiviteten och därmed minska CO2-utsläppen samt höja kapaciteten i infrastruktursystemet. CLOSER ansvarar för ett FoI-program som kallas HCT...
truck

HITS 2024

HITS (Hållbara & Integrerade urbana TransportSystem) är ett branschöverskridande samarbete för att utveckla transporteffektiva lösningar, som ger renare och tryggare städer. Projektdeltagarna...
godsvagnar

Horisontella samarbeten för ökad transporteffektivitet

Projektet ”Horisontella samarbeten för ökad transporteffektivitet” syftade till att ta fram ett kunskapsunderlag för att kunna hantera hinder kopplade till horisontella samarbeten, med avseende på...
Train yard at sunset

IMPACT-2

IMPACT-2 är ett innovationsprojekt inom Shift2Rail som fortsätter arbetet gällande utvärderingsmetoder från IMPACT-1 med syftet att starta standardiseringen av de teknologier som kontinuerligt tas...
jared murray unpslash

Informationsdelning och trafikslagsövergripande trafikledning

Digitalisering av godstransportsystemet och tillgängligheten till data är en tydlig trend och drivfaktor för att nå ökad transporteffektivitet. Genom informationsdelning och trafikslagsövergripande...
ehandel

Kartläggning av framtidens e-handel är klar

Under hösten 2020 har CLOSER, Relog och Vinnova genomfört en workshop-serie i syfte att kartlägga en hållbar e-handel i framtiden. E-handel har ökat fyrdubbelt de senaste tio åren och aktörer från...
traffic

Kringfartslogistik - Förstudie

I mars 2015 blev det klart att VINNOVA stöttar en ny förstudie som går under namnet "Kringfartslogistik - effektivt utnyttjande av infrastrukturen". Projektet koordineras av Closer och projektleds av...
projektbild kringfart

Kringfartslogistik - Genomförbarhetsstudie

Den ökande urbaniseringen och förväntade regionförstoringar som planeras i storstadsregionerna i Sverige leder till stora transportutmaningar. Det finns goda möjligheter att effektivisera transporter...
MIMIC

Mimic

MIMIC arbetar med intressentdialog, logistikoptimering och Smart governance för att underlätta och stödja logistik till, från och på urbana byggarbetsplatser för att förbättra mobiliteten och minska...
vernon raineil unsplash

Multimodal informationsdelning

Under våren och sommaren 2018 tog samarbetsprojektet Multimodal Informationsdelning (MMID) de första stegen mot att skapa förutsättningar för en standardiserad informationsdelningstjänst för...
chuttersnap unsplash

Multimodal informationsdelning

Logistikaktörer står inför utmaningar i att säkra och förbättra effektiviteten i försörjningskedjor. Bristande transparens och tillförlitlighet är två av dessa som skapar frågor angående var lasten...
city at night

NordicWay 2

Detta projekt bidrar till utveckling och harmonisering av C-ITS tjänster där moln-till-moln kommunikation ska bidra till ett mer effektivt och säkert transportsystem. NordicWay 2 ska förbereda för...
fysical interne

Physical Internet

Physical Internet innebär kort ett öppet globalt logistiksystem som är baserat på fysiska, digitala och operativ samtrafik. Detta möjliggörs genom smarta modulära enheter, gränssnitt och protokoll för...
reel webb

REEL

Projektet Reel har samlat en rad aktörer för att testa ett elektrifierat godstransportsystem i Mälardalen och Västra Götaland. Tillsammans ska de testa och utveckla elektrifiering av regionala...
shutterstock

Resilienta och hållbara godstransportsystem i en osäker och föränderlig framtid

Projektets syfte är att utveckla en dynamisk systemmodell genom att studera olika försörjningskedjor och lära av de effekter som pandemin medfört samt öka kunskapen kring detta. Genom detta kommer...
tiago gerken unsplash

RRTCDM

RRTCDM står för Rail Road Terminal Collaborative Decision Making och omfattar import- och exportflöden hos två intermodala terminaler, Jönköping och Nässjö. RRTCDM kan generera erfarenheter från...
dji 0068

Säker vätgasinstallation

Projektet säker vätgasinstallation är en förstudie där vi undersöker områden och barriärer som omgärdar installation och drift av fartyg drivna av vätgas och bränsleceller. Målet är att ta fram en...
samdemo truck

Samordning demonstratorer

Inom SamDemo projektet sammanställde kunskap om samtliga HCT-fordon som är i drift. Projektet administrerade och spred kunskap om HCT-fordon till intresserade åkerier och transportorganisationer.
E-handel 2021

Satsningen för framtidens hållbara e-handel

E-handeln i Sverige ökar för varje dag. Och för att svensk e-handel ska kunna bli mer hållbar behöver vi arbeta tillsammans! Nu har ett stort antal organisationer inom svensk handel samlats kring...
elbilar

SCALE

SCALE – Scandinavian road Logistics Electrified nyttjar ett tidigare etablerat nätverk av aktörer och organisationer som identifierar gemensamma behov och utbyter kunskap om existerande samt framtida...
CLOSER - människor som pratar

Vilka är vi som jobbar på CLOSER?

Vi är specialister på att driva projekt. Vi är riktigt bra på att sätta samman rätt team och leda projekt för att vi tillsammans ska få ett samhälle på människors villkor.