Hoppa till huvudinnehåll

CLOSER - tillsammans för hållbara transporter

Kvinna tar foto på personer som står på en scen
future mobility

Men för att lyckas skapa nya hållbara innovationer krävs det att vi arbetar tillsammans över gränserna.

Här kommer CLOSER in i bilden. Vi är en innovationsplattform som arbetar för att skapa ett konkurrenskraftigt och klimat- och miljömässigt hållbart transportsystem som är till för alla. jämlikt transportsystem och för att uppnå klimat- och miljömässig hållbarhet. 

Vi erbjuder forsknings- och innovationssamordning, och vår roll är att stödja och agera som en neutral part i samarbeten mellan olika aktörer. Vi testar idéer, koordinerar partners och driver projekt för att säkerställa att resultaten är träffsäkra och anpassade till dagens och morgondagens samhälle. 

Göteborgs city

Vi erbjuder forsknings- och innovationssamordning, och vår roll är att stödja och agera som en neutral part i samarbeten mellan olika aktörer. Vi testar idéer, koordinerar partners och driver projekt för att säkerställa att resultaten är träffsäkra och anpassade till dagens samhälle.

 

Genom att främja innovation strävar vi efter att genomföra beteendeförändringar i samhället, jobba mot miljömässig hållbarhet, stärka den ekonomiska hållbarheten och skapa social hållbarhet. Vårt mål är att stärka svensk konkurrenskraft och göra transporter tillgängliga för hela samhället.

future mobility

I dialog med dig som partner fångar vi upp viktiga behov och idéer, som sedan kan leda till projekt som testas men slutligen även skalas upp och genomförs i verkligheten. 

I korta drag, möjliggör vi samarbeten och testar idéer, idéer som på sikt leder till nya innovativa produkter och tjänster för ett mer hållbart godstransportsystem och ett hållbart samhälle.

Maria Nilsson Öhman står framför en CLOSER roll up

"Jag ser CLOSER som en katalysator för att accelerera omställningen till ett transporteffektivt och hållbart logistiksystem.

 

Genom att samverka inom CLOSER kan vi lära av varandra och förhoppningsvis komma framåt snabbare.   "

Maria Nilsson Öhman, Ordförande, CLOSER

Vad kan CLOSER erbjuda?

En neutral mötesplats.

Både fysisk och digital. Där alla partners inom CLOSER kan känna tillit och trygghet i att dela med sig av sina utmaningar och förslag till lösningar, en plats där nyttan av att delad kunskap kan leda till utveckling blir tydlig för hela branschen.

Stöd i innovationsprocessen.

CLOSER hjälper till att hitta rätt finansiering, koordinera projektansökningar, leda projekt och ansvara för kommunikation. CLOSERs medarbetare har en bred och aktuell kompetens och erfarenhet inom främst transport och logistik, men även inom områden så som ekonomi, juridik och kommunikation som vi gärna delar med oss av.

Skapa relationer.

Med CLOSERs breda nätverk av nationella och internationella organisationer kan vi hjälpa till med att hitta rätt kontakter, matcha din organisations utmaningar med precis de kontakter som behövs. 

Vill ni bidra till ett mer transporteffektivt samhälle?

Då kan CLOSER hjälpa er. CLOSER är den nationella innovations- och forskningsplattformen där vi samlar aktörer och tillsammans utvecklar nya lösningar som bidrar transporteffektivitet. Ett jättestort område – men indelat i fyra: Citylogistik, Energiförsörjning, Långväga transporter och Digitaliserad logistik

Två män står på scen och pratar innovation mot en stor skärm i bakgrunden

Vi söker organisationer med vilja att bidra till förändring - tillsammans för ett transporteffektivt samhälle

Som partner i CLOSER får du möjlighet att utforska och förverkliga idéer tillsammans med likasinnade organisationer som utgör ett kraftigt och kompetent nätverk som alla jobbar för ett transporteffektivit samhälle. 

Med nyfikenhet utforskar vi tillsammans med våra partners hur vi kan effektivisera godstransportsystemet, det gör vi genom att för att samla träffsäkra insikter och lösningar i innovationsprojekt.

CLOSERs fokusområden

CLOSER - styr och ställ_människor i rörelse

Hur skapar vi logistik i staden på människors villkor?

Allt fler människor flyttar in till våra städer vilket ställer krav på en effektiv och hållbar...
CLOSER - ellastbil möter timmerlastbil

Vad gör CLOSER inom energieffektiva & fossilfria godstransporter?

CLOSER arbetar tillsammans med våra partners för att skynda på utvecklingen av och omställningen...
digital bild av lossning vid en terminal

Hur påverkar digitaliseringen logistiken?

Inom fokusområdet Digitaliserad logistik arbetar CLOSER för att branschen ska ta tillvara på de...
Långväga

Hur kan långväga transporter bli mer effektiva?

Här gäller det att använda fördelarna med varje enskilt transportslag, rätt trafikslag för rätt...
CLOSER - kvinnor samtalar på trappa med laptop

Vilka är det som gör CLOSER till den unika samverkansplattform som vi är? 

Våra partners såklart!


Vill du veta mer om CLOSER?