Hoppa till huvudinnehåll

CLOSER - tillsammans för hållbara transporter

Utvecklingen går snabbt och inte minst inom transportbranschen. Med hjälp av ny teknik, innovativa affärsmodeller, och regelverk och policys finns stora möjligheter till att skapa ett mer effektivt transportsystem. För att uppnå det krävs fler och nya samarbeten.

Tillsammans med dig som verkar inom näringsliv eller industri, på ett universitet eller institut, kommun, myndighet eller region, vill vi på CLOSER driva gemensamma initiativ. Initiativ som bidrar till mer effektiv, hållbar och välfungerande transport- och logistiksystem. 

I dialog med våra partners kan vi fånga upp behov och idéer, som sedan kan leda till projekt som testas men slutligen även skalas upp och genomförs i verkligheten. Samarbeten och idéer som leder till nya innovativa produkter och tjänster som i sin tur leder till en hållbar transportbransch och ett hållbart samhälle.

"För oss innebär partnerskapet med CLOSER att vi får en relevant plattform där vi kan påverka riktningen och utformningen av framtidens transport- och logistiksystem, tillsammans med andra aktörer inom olika sektorer. Vi uppskattar kunskapsutbytet, nätverkandet och de konkreta projekt som CLOSER möjliggör."

Åsa Leander, Greencarrier

CLOSER arbetar för att höja och sprida kunskap, detta genom att erbjuda möjligheter att nätverka, nätverk som kan leda till innovation inom transporteffektivitet.

Vad är transporteffektivitet?

— Jag ser det som att tillgänglighet, hållbarhet och konkurrensförmåga är täljaren och energi, miljö och ekonomi är nämnaren. Åtgärder där den kvoten är positiv gör att vi närmar oss ett effektivt transportsystem,

Jonas Eliasson, måldirektör för tillgänglighet på Trafikverket.

Vad kan CLOSER erbjuda?

En neutral mötesplats.

Både fysisk och digital. Där alla partners inom CLOSER kan känna tillit och trygghet i att dela med sig av sina utmaningar och förslag till lösningar, en plats där nyttan av att delad kunskap kan leda till utveckling blir tydlig för hela branschen.

Stöd i innovationsprocessen.

CLOSER hjälper till att hitta rätt finansiering, koordinera projektansökningar, leda projekt och ansvara för kommunikation. CLOSERs medarbetare har en bred och aktuell kompetens och erfarenhet inom främst transport och logistik, men även inom områden så som ekonomi, juridik och kommunikation som vi gärna delar med oss av.

Skapa relationer.

Med CLOSERs breda nätverk av nationella och internationella organisationer kan vi hjälpa till med att hitta rätt kontakter, matcha din organisations utmaningar med precis de kontakter som behövs. 

Vill ni bidra till ett mer transporteffektivt samhälle?

Då kan CLOSER hjälpa er. CLOSER är den nationella innovations- och forskningsplattformen där vi samlar aktörer och tillsammans utvecklar nya lösningar som bidrar transporteffektivitet. Ett jättestort område – men indelat i fyra: Citylogistik, Energiförsörjning, Långväga transporter och Digitaliserad logistik

CLOSERs fokusområden

CLOSER - styr och ställ_människor i rörelse

Hur skapar vi logistik i staden på människors villkor?

Allt fler människor flyttar in till våra städer vilket ställer krav på en effektiv och hållbar...
CLOSER - ellastbil möter timmerlastbil

Vad gör CLOSER inom energieffektiva & fossilfria godstransporter?

CLOSER arbetar tillsammans med våra partners för att skynda på utvecklingen av och omställningen...
digital bild av lossning vid en terminal

Hur påverkar digitaliseringen logistiken?

Inom fokusområdet Digitaliserad logistik arbetar CLOSER för att branschen ska ta tillvara på de...
Långväga

Hur kan långväga transporter bli mer effektiva?

Här gäller det att använda fördelarna med varje enskilt transportslag, rätt trafikslag för rätt...
CLOSER - kvinnor samtalar på trappa med laptop

Vilka är det som gör CLOSER till den unika samverkansplattform som vi är? 

Våra partners såklart!

Vill du veta mer om CLOSER?

Kristoffer Skjutare

Kristoffer Skjutare

Programansvarig
Anna Kristiansson

Anna Kristiansson

Programansvarig