Hoppa till huvudinnehåll

Vad gör CLOSER inom energieffektiva & fossilfria godstransporter?

CLOSER - ellastbil möter timmerlastbil

CLOSER arbetar tillsammans med våra partners för att skynda på utvecklingen av och omställningen till energieffektiva och fossilfria godstransporter. Vi gör detta genom att driva projekt tillsammans med dig inom näringsliv, akademi, stad eller region.

Inom detta fokusområde inriktar vi oss inom CLOSER särskilt på godstransporter på väg då de står för den största delen av energiåtgången för transporter i Sverige.
 

Vilka initiativ driver vi tillsammans med våra partners? 

I våra initiativ testas hur ny teknik, nya affärsmodeller, regler och nya sätt att arbeta kan leda till att Sverige når ett fossilfritt godstransportsystem till 2045.
 

Här kan du läsa om några av våra projekt

CLOSER - REEL - Volvo

REEL

Tillsammans elektrifierar vi Sveriges lastbilstransporter!
Lastbil som laddar

TREE: Transition to efficient electrified forestry transport

TREE adresserar samhällsutmaningen att på ett effektivt sätt ställa om till elektrifierade tunga...
Kvinna laddar ellastbil

Lokala energisystem för elektrifierade logistikapplikationer (LEELA)

Projektet ska hjälpa till att öka förståelse om hur energiförsörjningen till elektriska tunga fordon...
elbilar

SCALE

SCALE – Scandinavian road Logistics Electrified nyttjar ett tidigare etablerat nätverk av aktörer...
Umeå hamn

Blue Supply Chains

Sjöfarten står inför stora utmaningar för att minska behovet av fossila drivmedel. Den omställning...
Elektriska lastbilar och Intermodalitet

Elektriska lastbilar och Intermodalitet

Förbereder för en storskalig implementering och drift av elektriska lastbilar inom anslutande...
långlastbil

Drivmedelstillägg för elektrifierade tunga lastbilstransporter

I projektet har fyra nya typtransportserier (för respektive fyra geografiska elområden) med el som...

Se hur vi tillsammans med våra partners minskar deras klimatavtryck!

Vill du ta del av resultaten och lärdomarna från våra innovationsprojekt? 

Läs och implementera dem i din organisation

Vad är Sveriges mål gällande energiförsörjning till transportsektorn? 

Sverige har som mål att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Målet är att senast år 2045 inte ha några utsläpp av växthusgaser till atmosfären. Transportbranschen bidrar med en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp, där godstransporter utgör ungefär en tredjedel. Därför är minskningen av godstransporternas växthusgasutsläpp viktig för att nå uppsatta klimatmål. Sverige har också formulerat ett delmål som innebär att växthusgaser för inrikes transporter, exklusive flyg, ska minska med 70 % till år 2030 jämfört med 2010. 

Vad gör CLOSER för att möta agenda 2030-målen?

CLOSERs arbete inom Energiförsörjning adresserar primärt Mål 7 i Agenda 2030: Hållbar energi för alla. 
De samarbeten och lösningar som utvecklas, testas, och utvärderas inom partnerskapets projekt berör främst följande delmål: 

Globala målen_7.2

CLOSER startar och driver projekt som strävar för att hitta lösningar som ökar andelen förnybar energi för godstransportsystemet.

 

Globala målen_7.3

CLOSER utvecklar och testar nya lösningar som är mer effektiva än dagens och på så sätt minskar energiåtgången för transportsystemet.

 

CLOSER_globala målen 7_A

CLOSER arbetar för att stärka samarbeten mellan olika aktörer för att underlätta tillgång till forskning och teknik inom ren energi, inklusive förnybar energi, energieffektivitet samt avancerad och renare fossilbränslebaserad teknik.

Vill du veta mer om hur CLOSER arbetar med energiförsörjning?