Hoppa till huvudinnehåll

Hur påverkar digitaliseringen logistiken?

digital bild av lossning vid en terminal
Lastbilar med siffror på

Inom fokusområdet Digitaliserad logistik arbetar CLOSER för att branschen ska ta tillvara på de möjligheter som datadriven logistik och digital innovation erbjuder. I dialog och samarbeten delas kunskap och erfarenheter mellan aktörer i logistiksystemet. Dina och din organisations behov fångas upp och kan bli till projekt och lösningar som leder till ett hållbart och digitaliserat system och samhälle i enlighet med Agenda 2030 och Parisavtalet.

Transportbranschen befinner sig i ett en omställning där bland annat den digitala utvecklingen gå snabbt. Med hjälp av digitalisering skapas helt nya förutsättningar för ökad effektivitet och bättre resursutnyttjande i logistik- och transportsystemet. Uppkopplade fordon, digital infrastruktur och nya affärsmodeller är några delar som tillsammans utgör framtidens transportlösning. Med digital teknik kan branschen lättare möta förändrade handelsmönster och kunders krav på ökad transparens, kvalitet och hållbarhet. 

Hur kan ett transportsystem drivas av kunskap?

I takt med att digitaliseringen i samhället ökar växer mängden tillgängliga data. Data som, om den används rätt, kan ge insikter som driver oss framåt och skapar nya sätt att arbeta och organisera oss. Utveckling av artificiell intelligens, maskininlärning och andra teknologier behövs för att vi ska kunna styra och effektivisera framtidens datadrivna transporter men även fungerande regelverk och policys som möjliggör en effektivare och säkrare delning av data mellan organisationer, något CLOSER arbetar med i ett flertal projekt.

Här kan du läsa om några av de projekt som CLOSER är en del av inom detta område

AI Enhanced Mobility

AI Enhanced Mobility

AI Enhanced Mobility var ett samarbetsprojekt där vi tillsammans byggt kunskap, erfarenhet och nya...
Illustration of Geofencing

Geofencing

Geofencing var ett forsknings- och innovationsprogram som finansierats av Trafikverket. Vi har...
Illustration of Geofencing

GeoSence

GeoSence-projektet (2021-2024) var det första i sitt slag att undersöka implementeringen av...
Scanialastbild i Gamla stan

HITS

Framtidens hållbara lösningar kräver såväl ökad samverkan mellan olika aktörer som kapacitet för en...
godsterminal med tecken på

Datadelning i försörjningskedjan

För att nå en ökad effektivitet inom transportbranschen krävs en effektiv informationsdelning mellan...

Transparenta transporter är mer effektivt!

Digitalisering och möjligheten till delning av data gör våra transporter effektivare. När vi arbetar tillsammans mellan olika branscher och delar data skapas förutsättningar för att öka nyttjandet av varje transport, effektivisera varje rutt och skapa bättre flöden i hela Sveriges transportsystem. 

Här kan du läsa om några av de projekt som CLOSER är en del av inom detta område

paul jarvis unsplash

FEDeRATED

FEDeRATED är en öppen infrastruktur för datadelning för smidiga, säkra och hållbara godstransport...
Scanialastbild i Gamla stan

HITS

Framtidens hållbara lösningar kräver såväl ökad samverkan mellan olika aktörer som kapacitet för en...
Bridge, blue light

Nationellt logistikdatalabb - för ett hållbart godstransportsystem

Organisationer som påverkar eller påverkas av transport- och logistikaktiviteter kan söka sig till...

Den digitala infrastrukturen - hur förändrar den våra transporter?

En digital infrastruktur som underlättar datadelning och användning av data är en förutsättning för nya idéer inom digitalisering. Idéer som i sin tur leder till effektiva och klimatsmarta transporter. 
 

Här kan du läsa om några av de projekt som CLOSER är en del av inom detta område

Illustration of Geofencing

Geofencing

Geofencing var ett forsknings- och innovationsprogram som finansierats av Trafikverket. Vi har...
CLOSER - REEL - Volvo

REEL

Tillsammans elektrifierar vi Sveriges lastbilstransporter!

Samverkan och interoperabilitet

Transportsystemets olika delar och försörjningskedjor behöver kunna samverka digitalt i realtid. För att nå interoperabilitet (förmågan hos olika system att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra) behöver vi arbeta tillsammans och över olika branscher både nationellt men även internationellt. 

Här kan du läsa om några av de projekt som CLOSER är en del av inom detta område

pexels pixabay

BoostLog

I mer än två årtionden har EU investerat i forskning och innovation genom olika ramprogram ex. FP5...
Bridge, blue light

Nationellt logistikdatalabb - för ett hållbart godstransportsystem

Organisationer som påverkar eller påverkas av transport- och logistikaktiviteter kan söka sig till...

Hur kan jag engagera mig inom digitaliserad logistik?

Anna Kristiansson

Anna Kristiansson

Programansvarig - Portfölj & partnernätverk
Man som tittar in i kameran

Jonas Höglund

Fokusområdesansvarig Digitalisering inom logistik
CLOSER - styr och ställ_människor i rörelse

Hur skapar vi logistik i staden på människors villkor?

Allt fler människor flyttar in till våra städer vilket ställer krav på en effektiv och hållbar försörjning i form av paket, matvaror, byggmaterial och en effektiv retur- och avfallshantering. Tillsammans med våra partners arbetar CLOSER för att skynda på utvecklingen av, och omställningen till, en hållbar och levande stad på människors villkor.
CLOSER - ellastbil möter timmerlastbil

Vad gör CLOSER inom energieffektiva & fossilfria godstransporter?

CLOSER arbetar tillsammans med våra partners för att skynda på utvecklingen av och omställningen till energieffektiva och fossilfria godstransporter. Vi gör detta genom att driva projekt tillsammans med dig inom näringsliv, akademi, stad eller region. Inom detta fokusområde inriktar vi oss på CLOSER särskilt på godstransporter på väg då de står för den största delen av energiåtgången för transporter i Sverige. Här testas hur ny teknik, nya affärsmodeller, regler och nya sätt att arbeta som kan leda till att Sverige når ett fossilfritt godstransportsystem till 2045.
Långväga

Hur kan långväga transporter bli mer effektiva?

Här gäller det att använda fördelarna med varje enskilt transportslag, rätt trafikslag för rätt uppgift. För att kunna nyttja det mest hållbara transportsättet för en sträcka är det helt avgörande att vi optimerar överflyttningen mellan olika trafikslag - det ska vara kostnadseffektivt, tillgängligt och i tid.