Hoppa till huvudinnehåll
Automatkoppel i solnedgång

FR8RAIL II

FR8RAIL II är ett projekt inom Shift2Rail med huvudsyfte att utveckla funktionella krav för ökad prestanda och intelligens i exempelvis vagnparken och omkringliggande processer som via ökad automation leder till hållbar och attraktiv europeisk järnvägsfrakt.

Projektes syfte är att bidra till att kostnaden för godstransporter ska minska, att mängden gods som kommer fram i rätt tid ska öka kraftigt och att  järnvägssystemet tillhandahåller relevant och kvalitativ information till operatörer och godstransportköpare.

Detta projekt har fått finansiering från Shift2Rail Joint Undertaking (JU) enligt bidragsavtal nr 826206. JU får stöd från Europeiska unionens Horizon 2020 forsknings- och innovationsprogram och Shift2Rail JU-medlemmar utanför unionen.

Vill du veta mer om FR8RAIL II?

Vad mer händer inom Shift2Rail?

Rail way tracks

FR8HUB

För första gången tas ett europeiskt helhetsgrepp om järnvägen genom initiativet Shift2Rail. Drygt 9...

FR8RAIL III

FR8RAIL III är ett innovationsprojekt inom Shift2Rail med syfte att vidareutveckla...
Train tracks

FR8RAIL IV

FR8RAIL IV är ett projekt inom Shift2Rail med syfte att vidareutveckla teknologier som är relevanta...
Train yard at sunset

IMPACT-2

IMPACT-2 är ett innovationsprojekt inom Shift2Rail som fortsätter arbetet gällande...