Hoppa till huvudinnehåll

Hur skapar vi logistik i staden på människors villkor?

CLOSER - styr och ställ_människor i rörelse

Allt fler människor flyttar in till våra städer vilket ställer krav på en effektiv och hållbar försörjning i form av paket, matvaror, byggmaterial och en effektiv retur- och avfallshantering. Tillsammans med våra partners arbetar CLOSER för att skynda på utvecklingen av, och omställningen till, en hållbar och levande stad på människors villkor. 

Vi vill tillsammans med dig som arbetar inom stad, region, akademi och näringsliv jobba med de utmaningar som finns! Hur påverkan på människorna i staden är och blir men också på miljön både lokalt och globalt.

Logistik i samspel

Städer är i ständig rörelse för att kunna försörja invånarnas behov. Varje dag tar sig människor runt i staden för att kunna arbeta, utbilda sig, handla eller bara träffas. Samtidigt transporteras varor och material in till våra industrier, affärer och hem.  

Alla delar behöver samsas varje dag om en begränsad yta. Om systemet inte planeras och styrs på ett effektivt sätt kan det innebära trängsel och förseningar, höga ljudnivåer och luftföroreningar. 

Genom ökad transparens och datadelning mellan de som påverkar och påverkas av de transporter som sker i staden, kan CLOSER tillsammans med våra partners bidra till framtagandet av nya lösningar för ett effektivare trafik- och transportsystem. 

ellastbil på sergelstorg

Smarta urbana trafikzoner

Smarta urbana trafikzoner syftar till att skapa smarta lösningar i staden som bidrar till ökad...
DenCity - ellastbil

DenCity - Emissionsfria tunga transporter

I DenCity testades Elektriska fordon för distributions- samt återvinningstransporter till, från och...
DenCity - pråmen

DenCity - Transport på de urbana vattenvägarna

Med globalisering, en växande befolkning och ökad urbanisering ökar trycket på infrastrukturen och...
CLOSER - kvinnor samtalar på trappa med laptop

e-COMSTRAT

Målet med e-COMSTRAT är att ge ny kunskap om hur kommuner kan uppnå en förbättrad stadsmiljö...
Illustration of Geofencing

Geofencing

Geofencing var ett forsknings- och innovationsprogram som finansierats av Trafikverket. Vi har...
Illustration of Geofencing

GeoSence

GeoSence utvecklar geofencing-lösningar som syftar till att förbättra trafikflödet, säkerheten och...
ellastbil på sergelstorg

Smarta urbana trafikzoner

Smarta urbana trafikzoner syftar till att skapa smarta lösningar i staden som bidrar till ökad...
maria lin kim unpslash

Storskaliga samordnade hemleveranser

Coronakrisen har skapat ett nationellt behov av hemleveranser till riskgrupper och de som isolerar...
Scanialastbild i Gamla stan

HITS

Framtidens hållbara lösningar kräver såväl ökad samverkan mellan olika aktörer som kapacitet för en...
Paket leverans i Gamla stan

Förstudie - vilka åtgärder krävs för införande av miljözon klass 3 i staden?

Stockholms stad har målsättning om en utsläppsfri innerstad till år 2030. Som ett steg i detta har...

En stad i förvandling

Många av våra städer växer och förändras i snabb takt för att möta bristen på bostäder men även kontor och kommersiella fastigheter. Vilket skapar behov av ny infrastruktur och nya arbetssätt när byggtransporterna som används för att bygga staden ska kunna ta sig fram i samspel med stadens invånare och övrig trafik. För detta behövs nya och tätare samarbeten, något som vi är riktigt bra på att leda.

Vad har CLOSER och våra partners gjort inom bygglogistik?
 

Hur ser framtidens stad ut?

Framtidens stad håller på att ta form redan idag. Det vi vet är att den behöver bli mer hållbar och redo för att kunna stå emot snabba förändringar. Visionen präglas av stadens medborgare och av de globala målen för hållbar utveckling. Nya och innovativa lösningar kommer att behövas och tillsammans med våra partners kan CLOSER bidrar med en arena som möjliggör detta. 

ellastbil på sergelstorg

Smarta urbana trafikzoner

Smarta urbana trafikzoner syftar till att skapa smarta lösningar i staden som bidrar till ökad...
Illustration of Geofencing

Geofencing

Geofencing var ett forsknings- och innovationsprogram som finansierats av Trafikverket. Vi har...
dencity hubben vision

DenCity

DenCity är ett samarbete mellan parter från akademi, samhälle och näringsliv. Tillsammans har vi...

Vad gör CLOSER för att möta agenda 2030-målen?

CLOSERs arbete inom Citylogistik adresserar primärt Mål 11 i Agenda 2030: Hållbara städer och samhällen.
De samarbeten och lösningar som utvecklas, testas, och utvärderas inom partnerskapets projekt berör främst följande delmål: 

Globala målen_11.3
Globala målen_11.6

Vill du veta mer om hur CLOSER arbetar med citylogistik?

Felicia Hökars

Felicia Hökars

CLOSER
Projektledare
CLOSER - ellastbil möter timmerlastbil

Vad gör CLOSER inom energieffektiva & fossilfria godstransporter?

CLOSER arbetar tillsammans med våra partners för att skynda på utvecklingen av och omställningen till energieffektiva och fossilfria godstransporter. Vi gör detta genom att driva projekt tillsammans med dig inom näringsliv, akademi, stad eller region. Inom detta fokusområde inriktar vi oss på CLOSER särskilt på godstransporter på väg då de står för den största delen av energiåtgången för transporter i Sverige. Här testas hur ny teknik, nya affärsmodeller, regler och nya sätt att arbeta som kan leda till att Sverige når ett fossilfritt godstransportsystem till 2045.
digital bild av lossning vid en terminal

Hur påverkar digitaliseringen logistiken?

Inom fokusområdet Digitaliserad logistik arbetar CLOSER för att branschen ska ta tillvara på de möjligheter som datadriven logistik och digital innovation erbjuder. I dialog och samarbeten delas kunskap och erfarenheter mellan aktörer i logistiksystemet. Dina och din organisations behov fångas upp och kan bli till projekt och lösningar som leder till ett hållbart och digitaliserat system och samhälle i enlighet med Agenda 2030 och Parisavtalet.
Långväga

Hur kan långväga transporter bli mer effektiva?

Här gäller det att använda fördelarna med varje enskilt transportslag, rätt trafikslag för rätt uppgift. För att kunna nyttja det mest hållbara transportsättet för en sträcka är det helt avgörande att vi optimerar överflyttningen mellan olika trafikslag - det ska vara kostnadseffektivt, tillgängligt och i tid.