Hoppa till huvudinnehåll

FR8RAIL III

Shunting yard

FR8RAIL III är ett innovationsprojekt inom Shift2Rail med syfte att vidareutveckla järnvägsteknologier för att uppnå de mål som lyfts fram i Shift2Rails strategiska plan.

FR8RAIL III började i september 2019 och kommer fortsätta till augusti 2022 med en budget på 13M €. Projektet syftar bland annat till att skapa engagemang från intressenter, främja järnvägsrelaterad forskning och innovation samt utveckla demonstrationsprojekt i intresserade medlemsländer.

CLOSERs bidrag i projektet är att bistå med neutral och oberoende ledning och facilitering av forskning och innovation. Men även att göra resultat mer inkluderande utanför Shift2Rail och bidra till att utomstående får en bättre förståelse för de resultat och den effekt som resultaten av FR8RAIL III möjliggör.

Detta projekt har fått finansiering från Shift2Rail Joint Undertaking (JU) enligt bidragsavtal 881778. JU får stöd från Europeiska unionens Horizon 2020 forsknings- och innovationsprogram och Shift2Rail JU-medlemmar utanför unionen.

I projektet ingår sex arbetspaket (work packages) som fokuserar på olika aspekter av järnvägstransportens fraktekosystem för att förbättra och öka järnvägstransporten konkurrenskraft.

 • WP1 - Condition Based Maintenance
  Det övergripande målet i detta arbetspaket är att skala upp resultaten från FR8RAIL I
   
 • WP2 - Real-Time Network Management
  Detta arbetspaket ska förbättra de operativa processerna genom att förbättra metoderna och informationsflödet
   
 • WP3 - Intelligent Video Gate
  Arbetspaketet syftar till att optimisera en funktionell terminal med en intelligent video gate
   
 • WP4 - Extended Market Wagon
  Detta arbetspaket skapar den slutliga grunden för att förverkliga prototypen för den Extended Market Wagon (EMW) för intermodala applikationer
   
 • WP5 - Telematics and Electrification
  Telematik och elektrifiering möjliggör den intelligenta vagnen, detta medför nya funktioner relaterade till digitalisering och automatisering
   
 • WP6 - Freight Loco of the Future
  Det övergripande syftet är att ytterligare förbättra framdrivningssystemet med hög effekt på fraktlokomotivet

En viktig innovation

Vill du veta mer om FR8RAIL III?

Vad mer händer inom Shift2Rail?

Rail way tracks

FR8HUB

För första gången tas ett europeiskt helhetsgrepp om järnvägen genom initiativet Shift2Rail. Drygt 9 miljarder kronor har satsas från EU och industrin i syfte att utveckla järnvägssystemet för att...

FR8RAIL II

FR8RAIL II är ett projekt inom Shift2Rail med huvudsyfte att utveckla funktionella krav för ökad prestanda och intelligens i exempelvis vagnparken och omkringliggande processer som via ökad automation...
Train tracks

FR8RAIL IV

FR8RAIL IV är ett projekt inom Shift2Rail med syfte att vidareutveckla teknologier som är relevanta för järnvägssektorn. Målet med projektet är att bidra till de övergripande mål som alla medlemmar...
train tracks in sunset

IMPACT-2

IMPACT-2 är ett innovationsprojekt inom Shift2Rail som fortsätter arbetet gällande utvärderingsmetoder från IMPACT-1 med syftet att starta standardiseringen av de teknologier som kontinuerligt tas...