Hoppa till huvudinnehåll

Projekt

Tillsammans med dig som arbetar inom en stad, en region, akademi, institut och näringsliv vill vi på CLOSER skapa nya samarbeten och projekt. 

Allt för att utveckla ett godstransportsystem som gör det möjligt att leva och bo i stad och på landsbygd på människors villkor.

future mobility
Lastbilar med siffror på
Göteborgs city

Utifrån de utmaningar som finns i dagens samhälle startar och driver vi projekt tillsammans med våra partners inom områdena Citylogistik, Energiförsörjning, Långväga transporter och Digitaliserad logistik.

Vad gör vi inom CLOSER?

Här kan du läsa om de projektsamarbeten som genomförs eller har avslutats inom CLOSER. Vill du veta mer om resultat och insikter från samarbeten, komma i kontakt med någon deltagande part eller engagera dig i ett pågående projekt? Tveka inte att höra av dig till oss!

Lastbil som laddas med el

Accelerera elektrifieringen av skogsbrukets transporter

Skogstransporter står för en betydande del av våra utsläpp samtidigt som det är ett utmanande område att elektrifiera. Projektet Accelerera elektrifieringen av skogsbrukets transporters syfte är att...
AI Enhanced Mobility

AI Enhanced Mobility

AI Enhanced Mobility var ett samarbetsprojekt där vi tillsammans byggt kunskap, erfarenhet och nya samarbeten inom AI-tillämpning för framtidens hållbara mobilitetssystem. Projektet har varit viktigt...
ai driven mobilitet

AI-driven mobilitet

AI-driven mobilitet samlar olika delar av samhället för att gemensamt identifiera utmaningar och möjligheter, bygga ny kunskap och skapa nya mobilitetslösningar med hjälp av AI.
E-handel 2021

ASTER

E-handeln i Sverige ökar för varje dag. Och för att svensk e-handel ska kunna bli mer hållbar behöver vi arbeta tillsammans! Nu har ett stort antal organisationer inom svensk handel samlats kring...
linde autotruck i skutskar

Autolast

Automatisering ses som en stor möjliggörare för effektivare godstransportsystem. Detta projekt tog upp frågeställningar kring en del av godstransportsystemet där automation ännu är ett relativt...
shutterstock image

Automatiserade logistiktjänster

Godstransportsystemet står inför stora utmaningar, framför allt i våra städer, där godsvolymer beräknas öka i relation till urbanisering och individualisering. För att skapa förutsättningar för...
arnaud mesureur unsplash

Biogas för tunga lastbilstransporter

Utmaningen med att ställa om godstransportsektorn till fossilfri energi kommer att kräva mer än ett energislag. Elektrifiering är ett lovande alternativ för urban distribution i stadsregioner och även...
Umeå hamn

Blue Supply Chains

Sjöfarten står inför stora utmaningar för att minska behovet av fossila drivmedel. Den omställning som vi ser inom andra branscher och inte minst för vägtransporter behöver ske även för den maritima...
pexels pixabay

BoostLog

I mer än två årtionden har EU investerat i forskning och innovation genom olika ramprogram ex. FP5 (1998-2002), FP6 (2002-2006), FP7 (2007-2013), och det pågående Horisont 2020 (2014 – 2020). Detta...
graf och bild på stad med lastbilar och logistikcenter. Lekfull stil, ger ett hoppfullt intryck.

CIVIC

Utbyggnad av infrastruktur, utveckling av nya bostadsområden och renovering av byggnader är en nödvändighet för att skapa attraktiva och hållbara städer. Men transport av varor och personal till...
CLOSER_Gbg_hamn_stor kram

COMBINE

Projektet COMBINE, syftar till att öka andelen kombinerade transporter (CT) i Östersjöregionen för att göra transporter mer effektiva och miljövänliga. COMBINE leds av Port of Hamburg Marketing och...
dencity hubben vision

DenCity

DenCity är ett samarbete mellan parter från akademi, samhälle och näringsliv. Tillsammans har vi utvecklat och testat lösningar för hållbar person- och godsmobilitet. Här presenterar vi våra samlade...
4 med undermark

DenCity - Förstudie

För att skapa en hållbar och attraktiv stadsmiljö krävs välplanerade gods- och persontransporter. Den Vinnova-finansierade förstudien Dencity undersökte hur nya stadskärnor gör det möjligt att skapa...
dencity hubben vision

DenCity steg 2

DenCity utvecklade innovativa lösningar för hållbar person- och godsmobilitet i täta stadsdelar med höga krav på attraktivitet, tillgänglighet och hållbarhet. DenCity stod för radikalt...
kedjor

Digitalisering av godstransportkedjor

Under våren 2017 startade ett nytt projekt som koordinerades av CLOSER med Lunds Tekniska Högskola som teknisk projektledare. Projektet hette Digitalisering av godstransportkedjor och hade som mål att...
Foto över en stad med stora vägar som leder in till staden. Över fotot ligger en skiss som visar uppkopplade  molnbaserade internetkopplingar.

DISCO - morgondagens urbana transportlösningar!

DISCO-projektet syftar till att påskynda uppskalning av nya urbana logistiklösningar. Genom att leverera innovativa ramverk och verktyg kommer projektet bidra till en övergång till koldioxidfria och...
långlastbil

Drivmedelstillägg för elektrifierade tunga lastbilstransporter

I projektet har fyra nya typtransportserier (för respektive fyra geografiska elområden) med el som drivmedel för tunga transporter samt metod för hur dessa ska indexeras framåt tagits fram.
duo truck

DUO2

DUO2 var ett HCT projektet, vi utvecklade och bedrev försök på sträckan Göteborg-Malmö/Helsingborg via E6 mellan Schenkers terminaler i respektive stad. Försökskombinationerna är ”DUO-trailer” (en...
CLOSER - kvinnor samtalar på trappa med laptop

e-COMSTRAT

Målet med e-COMSTRAT är att ge ny kunskap om hur kommuner kan uppnå en förbättrad stadsmiljö genom tillgång till leveransdata. Genom att ta del av leveransdata kommer e-COMSTRAT skapa...
shutterstock image

Effektiva, uthålliga och uppkopplade logistiksystem

Ökad digitalisering och uppkoppling inom logistik samt övergången till förnyelsebara bränslen för godstransporter är utgångspunkterna för flera genomförbarhetsstudier som nu pågår inom ramen för...
Elektriska lastbilar och Intermodalitet

Elektriska lastbilar och Intermodalitet

Förbereder för en storskalig implementering och drift av elektriska lastbilar inom anslutande transporter i intermodala logistikkedjor.
ellastbil på väg till grustag

Elektriska lastbilar och Intermodalitet

Förbereder för en storskalig implementering och drift av elektriska lastbilar inom anslutande transporter i intermodala logistikkedjor.
ellog

ELLOG

Övergången till ett transportsystem baserat på förnyelsebar energi kommer troligen innebära att elektrifierade lastfordon kommer att utnyttjas, speciellt i urbana områden. Elektrifierade fordon...
ett truck

ETT

Skogsbruket står inför utmaningen att minska koldioxidutsläppen utan att tappa konkurrenskraft. Energieffektivare vägtransporter genom tyngre och längre fordon är en del av lösningen.
CLOSER - människor som pratar

Vilka är vi som jobbar på CLOSER?

Vi är ett rutinerat team av erfarna och kunniga personer som drivs av att stötta er i att utveckla morgondagens lösningar. Vår främsta specialiteter är att sätta samman rätt personer och att stötta er i innovationsprocessen, från ”ax till limpa”.
CLOSER sopbil i Göteborg

Vad fokuserar CLOSER och vårt partnerskap på just nu?

CLOSERs verksamhet är indelad i fyra områden: Citylogistik, Energiförsörjning, Digitaliserad logistik och Långväga transporter. Men som du kommer att märka när du fördjupar dig, så arbetar CLOSER över gränserna och allt har till slut med varandra att göra på ett eller annat sätt.