Hoppa till huvudinnehåll

Projekt

Tillsammans med dig som arbetar inom en stad, en region, akademi, institut och näringsliv vill vi på CLOSER skapa nya samarbeten och projekt. Allt för att utveckla godstransportsystem som gör det möjligt att leva och bo i stad och på landsbygd på människors villkor. Men även att Sveriges näringsliv kan konkurrera med hållbara produkter och tjänster. 

Utifrån de utmaningar som finns i dagens samhälle startar och driver vi projekt tillsammans med våra partners inom områdena Citylogistik, Energiförsörjning, Långväga transporter och Digitaliserad logistik.

Vad gör vi inom CLOSER?

Här kan du läsa om de projekt som vi är del av eller har varit en del av. Vill du veta mer om projekten, komma i kontakt med någon deltagande part eller aktivera dig i ett projekt? Tveka inte att höra av dig till oss!

ai driven mobilitet

AI-driven mobilitet

AI-driven mobilitet samlar olika delar av samhället för att gemensamt identifiera utmaningar och möjligheter, bygga ny kunskap och skapa nya mobilitetslösningar med hjälp av AI.
linde autotruck i skutskar

Autolast

Automatisering ses som en stor möjliggörare för effektivare godstransportsystem. Detta projekt tog upp frågeställningar kring en del av godstransportsystemet där automation ännu är ett relativt...
shutterstock image

Automatiserade logistiktjänster

Godstransportsystemet står inför stora utmaningar, framför allt i våra städer, där godsvolymer beräknas öka i relation till urbanisering och individualisering. För att skapa förutsättningar för...
arnaud mesureur unsplash

Biogas för tunga lastbilstransporter

Utmaningen med att ställa om godstransportsektorn till fossilfri energi kommer att kräva mer än ett energislag. Elektrifiering är ett lovande alternativ för urban distribution i stadsregioner och även...
pexels pixabay

BoostLog

I mer än två årtionden har EU investerat i forskning och innovation genom olika ramprogram ex. FP5 (1998-2002), FP6 (2002-2006), FP7 (2007-2013), och det pågående Horisont 2020 (2014 – 2020). Detta...
CIVIC

CIVIC

Utbyggnad av infrastruktur, utveckling av nya bostadsområden och renovering av byggnader är en nödvändighet för att skapa attraktiva och hållbara städer. Men transport av varor och personal till...
CLOSER_Gbg_hamn_stor kram

Combine

COMBINE-projektet, finansierat av Interreg Baltic Sea Region-programmet, syftar till att öka andelen kombinerade transporter (CT) i Östersjöregionen för att göra transporter mer effektiva och...
dencity hubben vision

DenCity

DenCity är ett samarbete mellan parter från akademi, samhälle och näringsliv. Tillsammans har vi utvecklat och testat lösningar för hållbar person- och godsmobilitet. Här presenterar vi våra samlade...
4 med undermark

DenCity - Förstudie

För att skapa en hållbar och attraktiv stadsmiljö krävs välplanerade gods- och persontransporter. Den Vinnova-finansierade förstudien Dencity undersökte hur nya stadskärnor gör det möjligt att skapa...
dencity hubben vision

DenCity steg 2

DenCity utvecklade innovativa lösningar för hållbar person- och godsmobilitet i täta stadsdelar med höga krav på attraktivitet, tillgänglighet och hållbarhet. DenCity stod för radikalt...
kedjor

Digitalisering av godstransportkedjor

Under våren 2017 startade ett nytt projekt som koordinerades av CLOSER med Lunds Tekniska Högskola som teknisk projektledare. Projektet hette Digitalisering av godstransportkedjor och hade som mål att...
duo truck

DUO2

DUO2 var ett HCT projektet, Vi utvecklade och bedrev försök på sträckan Göteborg-Malmö/Helsingborg via E6 mellan Schenkers terminaler i respektive stad. Försökskombinationerna är ”DUO-trailer” (en...
shutterstock image

Effektiva, uthålliga och uppkopplade logistiksystem

Ökad digitalisering och uppkoppling inom logistik samt övergången till förnyelsebara bränslen för godstransporter är utgångspunkterna för flera genomförbarhetsstudier som nu pågår inom ramen för...
ellog

ELLOG

Övergången till ett transportsystem baserat på förnyelsebar energi kommer troligen innebära att elektrifierade lastfordon kommer att utnyttjas, speciellt i urbana områden. Elektrifierade fordon...
ett truck

ETT

Skogsbruket står inför utmaningen att minska koldioxidutsläppen utan att tappa konkurrenskraft. Energieffektivare vägtransporter genom tyngre och längre fordon är en del av lösningen.
extended gates

Extended gates

Extended gates är ett projekt som ämnar att leda till minskad trängsel och miljöeffekter från tunga fordon i anslutning till hamnar och terminaler. Studien koordinerades och projektleddes av CLOSER...
trees image

Fossil Free Freight Challenge 2020

Fossil Free Freight Challenge 2020 är en innovationstävling, vars syfte har varit att utmana olika organisationer inom e-handelsbranschen att skapa en lösning som gör ett så litet fossilt fotavtryck...
Rail way tracks

FR8HUB

För första gången tas ett europeiskt helhetsgrepp om järnvägen genom initiativet Shift2Rail. Drygt 9 miljarder kronor har satsas från EU och industrin i syfte att utveckla järnvägssystemet för att...

FR8RAIL II

FR8RAIL II är ett projekt inom Shift2Rail med huvudsyfte att utveckla funktionella krav för ökad prestanda och intelligens i exempelvis vagnparken och omkringliggande processer som via ökad automation...

FR8RAIL III

FR8RAIL III är ett innovationsprojekt inom Shift2Rail med syfte att vidareutveckla järnvägsteknologier för att uppnå de mål som lyfts fram i Shift2Rails strategiska plan.
Train tracks

FR8RAIL IV

FR8RAIL IV är ett projekt inom Shift2Rail med syfte att vidareutveckla teknologier som är relevanta för järnvägssektorn. Målet med projektet är att bidra till de övergripande mål som alla medlemmar...
digitaliser logistik

Genomförbarhetsstudier för digitalisering av logistikkedjor

Med ny digital teknik skapas nya förutsättningar att öka effektiviteten i framtidens logistik- och transportsystem. Med hjälp av innovationer och effektiva affärsmodeller skapas förutsättningar till...
img 4518 wbb nyhet

Geofencing

Geofencing är ett forsknings- och innovationsprogram som finansieras av Trafikverket och syftar till att samla nödvändiga aktörer inom samhälle, näringsliv och akademi för att tillsammans ta fram...
still dencity

GeoSence

GeoSence utarbetar lösningar för geofencing som syftar till att förbättra stadstrafikledning och planering.
CLOSER - människor som pratar

Vilka är vi som jobbar på CLOSER?

Vi är specialister på att driva projekt. Vi är riktigt bra på att sätta samman rätt team och leda projekt för att vi tillsammans ska få ett samhälle på människors villkor.