Hoppa till huvudinnehåll

IMPACT-2

Train yard at sunset

IMPACT-2 är ett innovationsprojekt inom Shift2Rail som fortsätter arbetet gällande utvärderingsmetoder från IMPACT-1 med syftet att starta standardiseringen av de teknologier som kontinuerligt tas fram inom Shift2Rail.

Projektet började i september 2017 och kommer fortsätta fram till augusti 2022 med en budget på 7M€. IMPACT-2 vidareutvecklar arbetet från IMPACT-1 rörande metoder för att utvärdera hur Shift2Rail uppfyller de övergripande målen avseende järnvägssystemets prestanda. IMPACT-2 innehåller också arbetspaket gällande standardisering, intelligent fordonsunderhåll samt kompetensförsörjning. Projektet ämnar även till att samordna de olika järnvägsorganisationerna via en gemensam informations- och kommunikationsteknik.

Detta projekt har fått finansiering från Shift2Rail under Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 enligt bidragsavtal 777513.

I projektet ingår nio arbetspaket (work packages):

 • WP1 - Project management
  Det övergripande målet med detta arbetspaket är att säkerställa effektiv koordination av projektet
   
 • WP2 - Socio-Economic Impact
  Detta arbetspaket ska utvärdera järnvägssystemets och Shift2Rails möjliga bidrag för att uppnå samhälleliga mål
   
 • WP3 - System Platform Demonstrators (SPD) Implementation
  Arbetspaketet syftar till att applicera SPD för person- eller godstågtransport
   
 • WP4 - Quantitative KPI-Tree and SPD integrated assessment
  Ett KPI-verktyg kommer att tas fram och användas för att undersöka effekterna av Shift2Rail
   
 • WP5 - Standardisation
  Det övergripande syftet är att utvärdera standardiseringspotentialen för de förväntade resultaten från Shift2Rail
   
 • WP6 - Smart Maintenance
  Detta arbetspaket skapar tillvägagångssätt och koncept för smart och tillståndsbaserat underhåll
   
 • WP7 - Integrated Mobility
  Detta arbetspaket kommer bidra till en ökning av transportkapacitet, tillförlitlighet och minskade kostnader för järnvägstransporter genom tillämpning av avancerad informations- och kommunikationsteknik
   
 • WP8 - Human Capital
  Det övergripande målet med detta arbetspaket är att undersöka utbildningsbehovet bland järnvägspersonalen som kommer använda tekonologierna som tas fram inom Shift2Rail, för att förstå vilka färdigheter som behöver utvecklas.
   
 • WP9 - Dissemination
  Detta arbetspaket ska öka medvetenheten om projektet samt säkerställa spridning av aktiviteter och resultat till beslutsfattare på EU-nivå och nationell nivå

Projektkoordinator: Trafikverket
Partners: Deutsches Zentrum für Luft- und RaumfahrtHitachi Rail STSBombardierCAFCOMBOIS DE PORTUGALDeutsche Bahn AGHaConIndraSiemensSNCFTCDDTHALES,
Associerade projekt: IMPACT-1FINE 1PLASAIN2SMARTSMARTE
Projektet finansieras av EUs Horizon 2020 RoI program och Trafikverket.

Vill du veta mer om IMPACT-2?

Vad mer händer inom Shift2Rail?

Rail way tracks

FR8HUB

För första gången tas ett europeiskt helhetsgrepp om järnvägen genom initiativet Shift2Rail. Drygt 9...

FR8RAIL II

FR8RAIL II är ett projekt inom Shift2Rail med huvudsyfte att utveckla funktionella krav för ökad...

FR8RAIL III

FR8RAIL III är ett innovationsprojekt inom Shift2Rail med syfte att vidareutveckla...
Train tracks

FR8RAIL IV

FR8RAIL IV är ett projekt inom Shift2Rail med syfte att vidareutveckla teknologier som är relevanta...