Hoppa till huvudinnehåll

Datadelning i försörjningskedjan

godsterminal med tecken på

För att nå en ökad effektivitet inom transportbranschen krävs en effektiv informationsdelning mellan försörjningskedjans aktörer och intressenter. Med rättidig och precis information, som kommer samtliga involverade aktörer tillhanda, skapas förutsättning för välgrundade beslut som stödjer en effektivare planering, organisering och synkronisering av de fysiska aktiviteter som är kopplade till försörjningskedjans utförande.

Genom att skapa möjlighet för aktörer att få ”all fakta på bordet” skapas en grund till ett systematiskt förutsättningsarbete genom att mäta och belysa aktiviteter eller händelser som skapar ineffektivitet vid det fysiska genomförandet av försörjningskedjan.

Utgångspunkten är att den data som krävs för en mer effektiv planering och styrning av en försörjningskedja kan återfinnas hos enskilda aktörer men att den inte delas i den utsträckning som krävs för att göra informationen relevant. Alternativt finns informationen i ett format som inte gör den effektivt delbar (statiskt digitalt format, i pappersform eller delad verbalt). Innebörden är att, för att öka effektiviteten i en försörjningskedja, krävs att samtliga data är digitaliserad, att det finns en vilja att dela information och att det skapas verktyg för att visualisera informationen hos aktörer i hela försörjningskedjan. Då väsentlig information är på plats finns tillräcklig information för försörjningskedjans aktörer att fatta välgrundade beslut och därmed undvika suboptimerande åtgärder.

CLOSER deltar i en rad projekt och initiativ gällande datadelning i försörjningskedjan. Utöver Logistikdatalabbet deltar vi även i det CINEA-finansierade EU-projektet FEDeRATED och delprojekt till detta så som MMIS och RRTCDM.

paul jarvis unsplash

FEDeRATED

FEDeRATED är en öppen infrastruktur för datadelning för smidiga, säkra och hållbara godstransport och logistik i Europa och dess handel partners.
tiago gerken unsplash

RRTCDM

Collaborative Decision Making (CDM) är en metod för att öka datautbytet mellan aktörer i transportkedjan, och på så sätt uppnå ökad effektivitet och reducerade hanterings- och transportkostnader. I...
chuttersnap unsplash

Multimodal informationsdelning

Logistikaktörer står inför utmaningar i att säkra och förbättra effektiviteten i försörjningskedjor. Bristande transparens och tillförlitlighet är två av dessa som skapar frågor angående var lasten...

Vill du veta mer?

daniel-moback

Daniel Moback

Fokusområdesansvarig Långväga transporter
Man som tittar in i kameran

Jonas Höglund

Senior projektledare