Hoppa till huvudinnehåll

Kringfartslogistik - Förstudie

I mars 2015 blev det klart att VINNOVA stöttar en ny förstudie som går under namnet "Kringfartslogistik - effektivt utnyttjande av infrastrukturen". Projektet koordineras av Closer och projektleds av DB Schenker Consulting.

traffic

Med kringfartslogistik menas gränssnitten mellan urbana och interurbana transporter, transporter mellan städer till och från industriområden, terminaler, hamnar, etc. Traditionellt har forskningen och projekt utförts på stadskärnor (Citylogistik) eller på långväga transporter. Dessa transporter berörs och påverkas dock i hög grad av hur infrastrukturen utnyttjas i urbana områden och det är viktigt att också fokusera på interaktionen mellan de båda.

Kringfartslogistik är ett område och projektförslag som Closers arbetsgrupp diskuterat under en längre tid, där partners varit överens om att mer kunskap och tester behövs.

I mars 2015 beviljades en sådan förstudie av VINNOVA. Finansiering sker via FFI. Syftet med förstudien är att undersöka potentialen av en effektivisering av in- och kringfartslogistiken för godstrafik, för att i förlängningen även göra fullskaliga demonstrationer. 

Totalt ingår sju partners från näringsliv, forskningsinstitut, högskolor och myndigheter från hela Sverige: DB Schenker Consulting, AB Volvo, Scania, Chalmers, KTH, Trafikverket och Closer vid Lindholmen Science Park. Projektet påbörjades 2015-04-01 och pågår till 2016-03-31.

Kontakt

Heléne Giaina, Schenker Consulting AB
Tel: (+46) 031 - 703 8101
E-post: helene.giaina@dbschenker.com

Projektledare Lina Moritz på Lindholmen Science Park
Mail: lina.moritz@lindholmen.se 
Telefon: 031-764 70 43