Hoppa till huvudinnehåll

FR8RAIL IV

Train tracks

FR8RAIL IV är ett projekt inom Shift2Rail med syfte att vidareutveckla teknologier som är relevanta för järnvägssektorn. Målet med projektet är att bidra till de övergripande mål som alla medlemmar inom Shift2Rail har identifierat för att göra godstrafiken på järnväg mer attraktiv.

FR8RAIL IV började i slutet av sommaren 2020 och pågår fram till september 2022 med en budget på 18M €. Detta projekt har fått finansiering från Shift2Rail Joint Undertaking (JU) enligt bidragsavtal 101004051. JU får stöd från Europeiska unionens Horizon 2020 forsknings- och innovationsprogram och Shift2Rail JU-medlemmar utanför unionen.

Arbetet i FR8RAIL IV är delvis baserat på resultat som uppnåtts i tidigare Shift2Rail-projekt som FFL4E, ARCC, FR8RAIL, FR8RAIL II, FR8RAIL III och FR8HUB. FR8RAIL IV kommer vidareutveckla teknologier som tillståndsbaserat underhåll, automatkoppel, telematik och elektrifiering samt nya koncept för intelligenta vagnar och långa tåg.

Projektet har nio arbetspaket (Work Packages):

 • WP1 - Condition Based Maintenance (CBM)
  Här utvecklas CBM-koncept och arbetspaketet fokuserar på vidareutveckling av sensorbaserat övervakningssystem som beskriver komponenttillstånd exempelvis motorolja i diesellok.
   
 • WP2: CBM Wayside monitoring
  Syftar till att möjliggöra att bestämma godsvagnarnas skick i ett tidigare skede. Arbetspaketet kommer i huvudsak att validera diagnostiska system och utveckla en ny modell för diagnos av befintliga hjulskador. 
   
 • WP3: Automatic Coupler
  Ska testa den tekniska lösningen för automatkoppel som tagits fram i FR8RAIL och
  FR8RAIL II under verkliga driftförhållanden. Med en beprövad lösning kan en framtida
  standardisering i Europa främjas. Eventuellt släpps snart en produkt på marknaden. Test
  genomförs i Sverige i vinter.
   
 • WP4: Automation of Rail Freight
  Förarstödsystem som upptäcker vad som händer på banan/tåget för att göra rätt operativt beslut.
   
 • WP5: Core Market Wagon
  Ska utveckla en aluminiumboggi för godsvagnar. Boggi är ett underrede som är vridbart mot ett fordons kaross. Ökar lastförmåga och förbättrar kurvtagning. Detta kommer att öka vagnens lastkapacitet med nästan 900 kg.
   
 • WP6: Extended Market Wagon
  Design av en robust godsvagn med 2-axlar, och en specifik kaross struktur, med hög
  kapacitet. Tittar på bland annat hur löpväxeln är optimerad med avseende på
  aerodynamiska aspekter och vagnsövervakningssystem.
   
 • WP7: Telematics and electrification
  Syftet med detta arbetspaket är att testa funktionerna i wagon On-Board Units (wOBU), med
  fokus på den trådlösa kommunikationen. Genom att bygga upp en infrastruktur med trådlös
  kommunikation med wOBU kan vi ha sömlös kommunikation för sensorer och
  servicelagerapplikationer.
   
 • WP8: Long Trains with Distributed Power
  Ska se vidare på teknik för distribuerad dragkraft. Genomförbarhet för godståg upp till
  1500 m undersökts. Ska förbereda för användning och ta fram migrationsplan.
   
 • WP9: Freight Loco of the Future
  Tittar på framdriviningskoncept för den sista milen så som bränsleceller, batterier
  mm.


CLOSERs bidrag i projektet är att bistå med neutral och oberoende ledning och facilitering av forskning och innovation samt att förbereda och rigga demonstrationer för automatkoppel. Men även att göra resultat mer inkluderande utanför Shift2Rail och bidra till att utomstående får en bättre förståelse för de resultat och den effekt som resultaten av FR8RAIL IV möjliggör.

Vill du veta mer om FR8RAIL IV?

Vad mer händer inom Shift2Rail?

Rail way tracks

FR8HUB

För första gången tas ett europeiskt helhetsgrepp om järnvägen genom initiativet Shift2Rail. Drygt 9...

FR8RAIL II

FR8RAIL II är ett projekt inom Shift2Rail med huvudsyfte att utveckla funktionella krav för ökad...

FR8RAIL III

FR8RAIL III är ett innovationsprojekt inom Shift2Rail med syfte att vidareutveckla...
Train yard at sunset

IMPACT-2

IMPACT-2 är ett innovationsprojekt inom Shift2Rail som fortsätter arbetet gällande...