Hoppa till huvudinnehåll

High Capacity Transport (HCT)

33,5 meter lång lastbil utanför falköping

En utökad användning av HCT-fordon skulle höja energieffektiviteten och därmed minska CO2-utsläppen samt höja kapaciteten i infrastruktursystemet. CLOSER ansvarar för ett FoI-program som kallas HCT (High Capacity Transport) där målet är att kunna föreslå ett regelverk som gör det möjligt att introducera längre och tyngre fordon på delar av det svenska vägnätet. Definitionen av HCT är att det är längre och/eller tyngre än vad nuvarande regelverk tillåter.

CLOSER ansvarar för att driva HCT-programmet och i det ingår 10 arbetspaket enligt figur nedan. CLOSER är också ansvarig för arbetspaketet; Internationellt samarbete. Årligen arrangeras en Nordisk HCT-konferens och det ges även ut en Årsrapport.

För styrning av HCT-programmet har vi en styrgrupp som har fyra möten per år där ansvariga för respektive arbetspaket plus övriga partners i CLOSER deltar.

HCTs arbetspaket

Arbetspaketen inom HCT.

Duo2-lastbil

Projekt inom HCT-programmet som implementerats.

I Duo2-projektet pågår två parallella piloter mellan Göteborg och Malmö med målet att sänka fordons bränsleförbrukning med upp till 20%.

Vill du veta mer om Duo2?

Lastning på en kombiterminal

Vilka effekter fås av att tillåta HCT för transporter till/från kombiterminaler?

Studien initierades av CLOSER och genomfördes som en fortsättning på det arbete som CLOSER och Trafikverket gemensamt har bedrivit inom ramarna för HCT-programmet.  

I arbetet analyserades vilka potentiella effekter avseende transporteffektivitet, miljö och kostnader som skulle kunna uppstå om HCT i en större omfattning användes för transporter till och från intermodala järnvägsterminaler. Vidare studerades vilka eventuella hinder som finns för att introducera HCT-transporter i Sverige på en bredare front. Arbetet inkluderade också en omfattande omvärldsbevakning i vilken flertalet kombiterminalägare/-operatörer, transportörer och sakkunniga inom akademin intervjuades.

Resultatet av studien visar stora potentiella effekter av HCT i form av minskade utsläpp och reducerade transportkostnader med upp till 15 %.

Nyheter om HCT

HCT

Första december får 34,5 meters långa lastbilar köra på Sveriges vägar

2023-06-22
– Det är glädjande att arbetet med att tillåta längre fordon i Sverige tagit fart, säger Ylva Öhrnell, hållbarhetschef, DHL Freight. För oss är längre fordon en viktig åtgärd för att minska våra...
Woman standing on a scene talking in front of people

Cross-border knowledge-sharing to reduce CO2 emissions

2022-10-11
High-Capacity Transport (HCT) refers to transporting things longer and/or heavier than current regulations allow. Increased use of HCT vehicles would increase energy efficiency and thereby reduce CO2...
HCT fordon

Snart rullar riktigt långa lastbilar på Sveriges vägar

2022-05-25
Regeringen öppnar nu för att 34,5 meter långa lastbilar ska kunna köra på svenska vägar, vilket möjliggjorts tack vare ett gediget arbete inom CLOSERs nätverk. Något som kommer att medföra stora miljö...

Vill du veta mer om High Capacity Transport?

Fotografi på man i skjorta, leer och har en röd industriell bakgrund.

Thomas Asp

Projektledare
HCT - High CapacityTransport
daniel-moback

Daniel Moback

Fokusområdesansvarig Långväga transporter