Hoppa till huvudinnehåll

FEDeRATED

Green forest train tracks

FEDeRATED är en öppen infrastruktur för datadelning för smidiga, säkra och hållbara godstransport och logistik i Europa och dess handel partners.

FEDeRATED är skapat ur DTLF plattformen på EU nivå med målet att skapa effektiva informationsflöden i korridorer där involverade parter delar information samt att minimera pappershantering genom att digitalisera olika i transporterna medföljande dokument. Projektet syftar till att demonstrera och genomföra olika lösningar. Trafikverket med svenska partners ansvarar för arbetspaketet som hanterar demonstrationer och living labs etc. Projektet avseende svensk del skall använda initiativ som pågår inom området och växla upp dessa aktiviteter alternativt identifiera aktiviteter som bör startas. En grund i detta är samspel med programmet kring digitalisering samt även inspel från CLOSERs styrkeområde Digitaliserad och Uppkopplad Logistik.

CLOSERs huvudsakliga roll i projektet är att samordna de tvärgående aktiviteterna i de olika europeiska living laben. Detta sker genom att identifiera potentiella samarbeten mellan Living Lab, erbjuda arenor där kunskapsöverföring och effektskapande aktiviteter kan diskuteras.  Detta kan ske genom att arrangera seminarier, works shops samt studiebesök. Samt bistå Trafikverket med projektledning, erfarenhetsåterföring och kommunikation.

Bakgrund

DTLF (Digital Transport and Logistics Forum) genomförde studier inom två områden under den första mandatperioden för gruppen.

  • Effektiva godsflöden i en korridor
  • Ökat användande av E-dokument i transporter

Inför den andra mandatperioden av gruppen/forumet så kom möjligheten att söka projekt genom CEF fonden. Sverige och Trafikverket/Sjöfartsverket bestämde sig för att ansöka i samspel med ett internationellt konsortium. 25 mars kom ett positivt besked från CEF.

Syfte

Att genomföra tester och demostartioner kring effektiva godsflöden i korridorer med hjälp av informationslösningar där parter delar data samt att minimera pappersdokument som medföljer transporterna och digitalisera dessa. Projektet skall involvera de berörda aktörerna och stora ekonomiska förtjänster beräknas jämte effektivare transporter av gods.

Mål

Målet är att väva samman trafikslag i multimodala lösningar för primärt sjöfart, väg och järnväg och demonstrera goda lösningar där digitalisering påvisar nyttor för olika involverade intressenter. Ett särskilt arbetspaket(workpackage/WP) har skapats i FEDeRATED kring demonstrationer och detta leds av det svenska konsortiet under ledning av Trafikverket. Inom CEF programmet kommer aktiviteterna mätas och följas under projektperioden.

Vill du veta mer om FEDeRATED?