Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

Läs om allt spännande som görs inom CLOSER och vårt partnerskap!

Lastbil levererar nattetid

Logistik inte bara transporter

11/19/2021 - 13:28
HITS 2024
HITS-projektet har djupdykt i problematiken kring transporter i städer, bland annat Off-peak transporter. Transportörerna ökar sin leveransprecision när de kör ut godset Off-peak, vilket är ett...
Magnus Lindgren

Ny projektledare med fokus på systemperspektiv och affärsmodeller

11/17/2021 - 11:08
Magnus Lindgren är sedan början av november ny projektledare på CLOSER. Magnus har ett stort tekniskt grundintresse och kommer arbeta med projekt relaterade till energiförsörjning. Stort fokus kommer...
Scania - REEL

Stor utrullning av elektrifierade tunga vägtransporter

11/08/2021 - 14:50
REEL
Staten och en rad ledande industriföretag satsar nu stort på elektrifiering av tunga transporter för minskad klimatpåverkan. Tunga fordon står för en tredjedel av vägtrafikens klimatutsläpp. Fram till...
Felicia Hökars

Ny projektledare med fokus på uppkopplade fordon

11/03/2021 - 10:33
Felicia Hökars är sedan oktober ny projektledare på CLOSER. Med ett stort hållbarhetsintresse ska hon arbeta med projekt som Smarta urbana trafik zoner och Framtidens hållbara e-handel.
Logistikdatalabbet

Nytt logistikdatalabb skapar bättre möjligheter att nå klimatmål

10/19/2021 - 08:44
Nu finns ett nytt nationellt logistikdatalabb på plats med målet att öka potentialen till samarbeten kring delning och användning av gemensam data. Detta kommer gynna utvecklingen av ett framtida...
Vegetables in crate

Cirkulära matförsörjningskedjor – är det möjligt?

10/15/2021 - 12:48
TREFF
Att samhället måste bli mer hållbart står klart och pusselbitarna som behövs för att möta globala hållbarhetsmål är många. En viktig del i detta pussel är vår matkonsumtion och till den kopplad...

Ny standard för digitala automatkoppel

10/13/2021 - 15:50
Det europeiska DAC-leveransprogrammet har beslutat om en standard för design av kopplingshuvud som ska gälla för det digitala automatkopplet, DAC, som på sikt ska introduceras för godstransporter på...
shutterstock

Projekt om resilienta och hållbara godstransportsystem avslutas

10/13/2021 - 14:56
Projektet Resilienta och hållbara godstransportsystem i en osäker och föränderlig framtid påbörjades i våras och samlade forskare och aktörer från godstransportsystemet för att undersöka hur COVID-19...

Ny programledning på CLOSER

09/23/2021 - 07:20

CLOSERs styrelse har beslutat att Kristoffer Skjutare blir ny programansvarig för CLOSER. Utöver det blir Clara Wallin biträdande programansvarig. I och med denna förändring får CLOSER en fantastiskt...

Ny projektledare med fokus på digitaliserad och uppkopplad logistik

08/19/2021 - 11:58

Vanja Carlén är sedan början av augusti ny projektledare på CLOSER. Vanja har ett stort intresse för datadriven innovation och hållbarhet och ska arbeta inom temaområdet digitaliserad och uppkopplad...

Finalister utvalda av juryn i InfraSweden2030 innovationstävling InfraAwards

08/17/2021 - 14:39

Fem bidrag har gått till final i innovationstävlingen InfraAwards där vinnaren får 100.000 kronor och finansiering för att ta sin idé vidare i projektform. Med utgångspunkt i snabbare och...

Efterföljare till Europeiskt järnvägsprogram på agendan under frukostseminarium

08/06/2021 - 10:59
CLOSER har under våren anordnat digitala frukostseminarium med fokus på hur tekniker från EU:s innovationsprogram Shift2Rail kan möjliggöra effektiva leveranser. Frukostseminarierna har lyft tekniker...

Pandemins påverkan på försörjningskedjor lyfts på TREFF

06/30/2021 - 11:27
TREFF

Under Transporteffektivitetsdagen, TREFF, kommer Sophie Krönlein, Area Head of Customer Experience, Maersk Scandinavia, presentera och delta i en paneldialog. Sophie kommer prata om störningar i...

Nya tester ska ge säkra byggutfarter

06/28/2021 - 13:34
Smarta Urbana Trafikzoner

I sommar genomförs hundratals stora byggen och ombyggnationer i våra storstäder. Nu testas sensorsystem för byggutfarter vid test- och demoanläggningen AstaZero, ett test som utförs inom ramen för...

Tio år med TREFF

06/24/2021 - 07:44
TREFF

I år arrangeras Transporteffektivitetsdagen, TREFF, för tionde gången. Det är ett tillfälle för alla som jobbar med transporteffektivitet att träffas, utbyta ideér och inspireras. För att uppmärksamma...

Viktigt med nya talanger in i logistiksystemet

06/21/2021 - 12:52

För att nå ett hållbart samhälle behövs nya talanger i logistiksystemet, något som CLOSER ser som en viktig del i sitt arbete framåt. Under våren 2021 praktiserade Wilma Pettersson och Petter Olsen på...

Sverige tar ledande roll för framtidens e-handel

06/17/2021 - 11:53

Nu engagerar sig en mängd aktörer från olika delar av svensk handel i en satsning för omställningen mot framtidens e-handel. Genom forskning och innovation vill man gemensamt uppnå en resurseffektiv...

Ny projektledare med fokus på Långväga Multimodala Godstransporter

06/07/2021 - 11:33

Dino Keljalic är ny projektledare och kommer att dela sin tid mellan Region Örebro Län och CLOSER som en del av det nya partneravtal som CLOSER skrivit med regionen. Totalt handlar det om 15 % av en...

Med jämställdhet i fokus

06/07/2021 - 08:29

CLOSER tar en aktiv roll i att skapa ett framtida transport- och logistiksystem som bidrar till en ökad jämställdhet och mångfald. Jämställdhet är en viktig del för att kvinnor och män ska ges samma...

Nominera årets samverkare 2021

06/03/2021 - 13:39
Lindholmen Science Park

Vem tycker du på ett öppet och engagerat sätt skapat förutsättningar för framgångsrika samarbeten under det senaste året? Nu är det dags att nominera! Årets Samverkare utses under Lindholmen Open Day...

Återvinningspråmen - ett test som blev verklighet

06/02/2021 - 08:00
DenCity

I Göteborgs stad testades ett pilotkoncept med en återvinningspråm på fem kajplatser längs Göta Älv. Under den sju veckor långa pilottiden 2019 var det ett uppskattat koncept och eftersom göteborgarna...

Hög och hållbar service i Fullservicefastigheter

05/31/2021 - 08:00
DenCity

Majoriteten av svenskarna e-handlar varje månad – vilket ställer krav på nya hållbara sätt att leverera paket och hantera returer. Samtidigt vill kunden kunna ta emot paket på ett säkert och bekvämt...

Samlastning – en nyttoskapande satsning för fler

05/28/2021 - 08:00
DenCity

Hur kan man minska tunga transporter i täta områden där många människor rör sig, och på så sätt bidra till mer hållbara miljöer - utan att ge avkall på servicegrad och kundnytta? Inom DenCity har en...

Smarta lösningar redo för framtidens städer

05/27/2021 - 13:11
DenCity

Under fem år har projektet DenCitys 34 parter arbetat med innovativa transportlösningar för tätbebyggda städer. På DenCity.se kan nu aktörer i hela Sverige ta del av koncepten, nyttorna med de olika...