Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

Läs om allt spännande som görs inom CLOSER och vårt partnerskap!

Falun_Borlänge

Infram och Falun Borlänge-regionen nya partners i CLOSER

2022-03-29
– Vi arbetar med att se till att infrastruktur och logistik kring Sveriges midja utvecklas till det bästa och att bli partner i CLOSER ser vi som en del i detta arbetet, säger Sofia Berglund...
CLOSER årsmöte 2022

VIDEO: CLOSER årskonferens med fokus på Agenda 2030

2022-03-24
För att möta Agenda 2030 målen behöver vi hålla blicken högt och samarbeta, det var den röda tråden genom CLOSERs årskonferens som gick av stapeln den 23 mars. Se här hur alla de olika initiativ som...
MIMIC

How we can make construction logistics stakeholders work closer together

2022-03-14
MIMIC
Nearly half of the transported goods to and from a city is material going to and from a construction site. At each construction site there is a large amount of different actors that all want to have...
CLOSER - ellastbil på bro

Innovation och samarbete - viktigt för att nå klimatmålen!

2022-03-04
Den 23 mars är det dags för CLOSERs årskonferens och denna gång med fokus på Agenda 2030. Tillsammans med våra partners presenterar vi mål, resultat och lärdomar från både pågående och avslutade...
CLOSER - urban översikt

I en stad på människors villkor

2022-02-16
Smarta urbana trafikzoner
Genom att använda geofencing, ett verktyg för ett digitalt definierat geografiskt område och regler för fordonen att följa, är det möjligt att skapa mer flexibla städer där fordon rör sig på...

Digitala Automatkoppel gör Europeisk järnväg tidseffektiv

2022-01-20
EU-programmet Shift2Rail arbetar för att stärka järnvägssystemet över hela Europa. Därför arbetas innovativa lösningar fram för hela järnvägssektorn, en av dessa är digitala automatkoppel - DAC.
Anna Björkman

Hur möjliggör vi omställningen till digitala automatkoppel i Europa?

2021-12-21
Digitala automatkoppel kommer att stärka godstransporter på järnväg i Europa genom att öka systemets kapacitet, effektivitet och kvalitet. Trafikverket och Lindholmen Science Park tar genom Anna...
Jonas Eliasson bred

— Största utmaningen är att tillräckligt snabbt minska transporternas klimatpåverkan

2021-12-02
Den 8 december är det High Capacity Transport (HCT) årskonferens och inför det ställde vi tre frågor till Jonas Eliasson, måldirektör för tillgänglighet, Trafikverket. Här kan du läsa om vad Jonas ser...
Lastbil levererar nattetid

Logistik inte bara transporter

2021-11-19
HITS 2024
HITS-projektet har djupdykt i problematiken kring transporter i städer, bland annat Off-peak transporter. Transportörerna ökar sin leveransprecision när de kör ut godset Off-peak, vilket är ett...
Magnus Lindgren

Ny projektledare med fokus på systemperspektiv och affärsmodeller

2021-11-17
Magnus Lindgren är sedan början av november ny projektledare på CLOSER. Magnus har ett stort tekniskt grundintresse och kommer arbeta med projekt relaterade till energiförsörjning. Stort fokus kommer...
Scania - REEL

Stor utrullning av elektrifierade tunga vägtransporter

2021-11-08
CLOSER
Staten och en rad ledande industriföretag satsar nu stort på elektrifiering av tunga transporter för minskad klimatpåverkan. Tunga fordon står för en tredjedel av vägtrafikens klimatutsläpp. Fram till...
Felicia Hökars

Ny projektledare med fokus på uppkopplade fordon

2021-11-03
Felicia Hökars är sedan oktober ny projektledare på CLOSER. Med ett stort hållbarhetsintresse ska hon arbeta med projekt som Smarta urbana trafik zoner och Framtidens hållbara e-handel.
Logistikdatalabbet

Nytt logistikdatalabb skapar bättre möjligheter att nå klimatmål

2021-10-19
Nu finns ett nytt nationellt logistikdatalabb på plats med målet att öka potentialen till samarbeten kring delning och användning av gemensam data. Detta kommer gynna utvecklingen av ett framtida...
Vegetables in crate

Cirkulära matförsörjningskedjor – är det möjligt?

2021-10-15
TREFF
Att samhället måste bli mer hållbart står klart och pusselbitarna som behövs för att möta globala hållbarhetsmål är många. En viktig del i detta pussel är vår matkonsumtion och till den kopplad...

Ny standard för digitala automatkoppel

2021-10-13
Det europeiska DAC-leveransprogrammet har beslutat om en standard för design av kopplingshuvud som ska gälla för det digitala automatkopplet, DAC, som på sikt ska introduceras för godstransporter på...
shutterstock

Projekt om resilienta och hållbara godstransportsystem avslutas

2021-10-13
Projektet Resilienta och hållbara godstransportsystem i en osäker och föränderlig framtid påbörjades i våras och samlade forskare och aktörer från godstransportsystemet för att undersöka hur COVID-19...

Ny programledning på CLOSER

2021-09-23
CLOSERs styrelse har beslutat att Kristoffer Skjutare blir ny programansvarig för CLOSER. Utöver det blir Clara Wallin biträdande programansvarig. I och med denna förändring får CLOSER en fantastiskt...

Ny projektledare med fokus på digitaliserad och uppkopplad logistik

2021-08-19
Vanja Carlén är sedan början av augusti ny projektledare på CLOSER. Vanja har ett stort intresse för datadriven innovation och hållbarhet och ska arbeta inom temaområdet digitaliserad och uppkopplad...

Finalister utvalda av juryn i InfraSweden2030 innovationstävling InfraAwards

2021-08-17
Fem bidrag har gått till final i innovationstävlingen InfraAwards där vinnaren får 100.000 kronor och finansiering för att ta sin idé vidare i projektform. Med utgångspunkt i snabbare och...

Pandemins påverkan på försörjningskedjor lyfts på TREFF

2021-06-30
TREFF
Under Transporteffektivitetsdagen, TREFF, kommer Sophie Krönlein, Area Head of Customer Experience, Maersk Scandinavia, presentera och delta i en paneldialog. Sophie kommer prata om störningar i...

Nya tester ska ge säkra byggutfarter

2021-06-28
Smarta Urbana Trafikzoner
I sommar genomförs hundratals stora byggen och ombyggnationer i våra storstäder. Nu testas sensorsystem för byggutfarter vid test- och demoanläggningen AstaZero, ett test som utförs inom ramen för...

Tio år med TREFF

2021-06-24
TREFF
I år arrangeras Transporteffektivitetsdagen, TREFF, för tionde gången. Det är ett tillfälle för alla som jobbar med transporteffektivitet att träffas, utbyta ideér och inspireras. För att uppmärksamma...

Viktigt med nya talanger in i logistiksystemet

2021-06-21
För att nå ett hållbart samhälle behövs nya talanger i logistiksystemet, något som CLOSER ser som en viktig del i sitt arbete framåt. Under våren 2021 praktiserade Wilma Pettersson och Petter Olsen på...

Sverige tar ledande roll för framtidens e-handel

2021-06-17
Nu engagerar sig en mängd aktörer från olika delar av svensk handel i en satsning för omställningen mot framtidens e-handel. Genom forskning och innovation vill man gemensamt uppnå en resurseffektiv...