Hoppa till huvudinnehåll

FR8HUB

Rail way in autumn

För första gången tas ett europeiskt helhetsgrepp om järnvägen genom initiativet Shift2Rail. Drygt 9 miljarder kronor har satsas från EU och industrin i syfte att utveckla järnvägssystemet för att möta morgondagens behov. Shift2Rail pågår fram till 2023 och är en del av Horizon 2020.

Med 71 medlemsorganisationer som arbetar inom 6 innovationsprogram deltar Trafikverket som svensk partner och en av grundmedlemmarna. CLOSER stödjer Trafikverket som projektledare i projektet FR8HUB.

Projekten som skapas är komplexa. De består av många europeiska företag, är fleråriga, och har en stor budget för att möjliggöra en snabb teknisk utveckling. Samtidigt finns många pågående parallella projekt och en övergripande organisation, Shift2Rail Joint Undertaking, som kräver samverkan. En struktur som är nödvändig för att säkerställa att den snabba utveckling som sker hela tiden bygger på tidigare erfarenheter.

Detta projekt har fått finansiering från Shift2Rail under Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 enligt bidragsavtal 777402.

DAC - Digital Automatic Coupling

Rapporter från FR8HUB

 

Vill du veta mer om FR8HUB?

Vad mer händer inom Shift2Rail?

FR8RAIL II

FR8RAIL II är ett projekt inom Shift2Rail med huvudsyfte att utveckla funktionella krav för ökad...

FR8RAIL III

FR8RAIL III är ett innovationsprojekt inom Shift2Rail med syfte att vidareutveckla...
Train tracks

FR8RAIL IV

FR8RAIL IV är ett projekt inom Shift2Rail med syfte att vidareutveckla teknologier som är relevanta...