Hoppa till huvudinnehåll

FR8HUB

Rail way in autumn

För första gången tas ett europeiskt helhetsgrepp om järnvägen genom initiativet Shift2Rail. Drygt 9 miljarder kronor har satsas från EU och industrin i syfte att utveckla järnvägssystemet för att möta morgondagens behov. Shift2Rail pågår fram till 2023 och är en del av Horizon 2020.

Med 71 medlemsorganisationer som arbetar inom 6 innovationsprogram deltar Trafikverket som svensk partner och en av grundmedlemmarna. CLOSER stödjer Trafikverket som projektledare i projektet FR8HUB.

Projekten som skapas är komplexa. De består av många europeiska företag, är fleråriga, och har en stor budget för att möjliggöra en snabb teknisk utveckling. Samtidigt finns många pågående parallella projekt och en övergripande organisation, Shift2Rail Joint Undertaking, som kräver samverkan. En struktur som är nödvändig för att säkerställa att den snabba utveckling som sker hela tiden bygger på tidigare erfarenheter.

DAC - Digital Automatic Coupling

Projektet FR8HUB kommer att arbeta med både teknisk utveckling och strategier för att hur man affärsmässigt och logistiskt ska lyckas med att implementera teknikerna på marknaden. Den tekniska utvecklingen som nämns kopplas i stor utsträckning till järnvägens knutpunkter och är komponenter i den stora visionen inom Shift2Rail. Projektet kommer att arbeta med att förbättra metoder och arbetssätt för att öka interaktionen mellan järnvägsnätet och bangården. Att skapa enklare informationsflöden genom konceptet Intelligent video gate och att utveckla sensorteknik som kommunicerar behov av förebyggande underhåll på vagnbogies. Projektet tittar även närmre på hur loken kan utvecklas, dels möjligheterna för existerande lok som idag opererar i terminalerna ska bli mer miljömässigt hållbara men även nästa generations energieffektiva godslok.

Projektet finansieras av EUs Horizon 2020 RoI program.

Rapporter från FR8HUB

 

Vill du veta mer om FR8HUB?

Vad mer händer inom Shift2Rail?

FR8RAIL II

FR8RAIL II är ett projekt inom Shift2Rail med huvudsyfte att utveckla funktionella krav för ökad...

FR8RAIL III

FR8RAIL III är ett innovationsprojekt inom Shift2Rail med syfte att vidareutveckla...
Train tracks

FR8RAIL IV

FR8RAIL IV är ett projekt inom Shift2Rail med syfte att vidareutveckla teknologier som är relevanta...