Hoppa till huvudinnehåll

Go:smart

Den nationella arenan Closer har fått projektfinansiering från Vinnova för projektet Go:smart som ska utveckla och testa en innovativ mäklartjänst som underlättar och premierar hållbara resor i stadsmiljö. Budgeten är 20 miljoner kronor över två år, där 10 miljoner finansieras genom Vinnova och 10 miljoner från de medverkande parterna.

go smart

Go:smart har utvecklat och testat en innovativ tjänst som underlättar och premierar hållbara resor i urban miljö.

Vision

”Storstadshushåll väljer tillgång till mobilitet istället för bilägande som kunder till en pålitlig, flexibel, belönande och global tjänst. Flera storstäder runt om i världen är därmed grönare, tryggare, tätare och mer attraktiva"

Styrkan sitter i samverkan

Go:smart är ett samarbetsprojekt med deltagare från näringsliv, akademi och samhälle. Den innovativa resetjänsten har under 2013 testats av cirka hundra hushåll. Projektet avslutades hösten 2014.

Se filmer inom Go:smart-projektet

Flera olika delprojekt inom Go:smart

Projektet Go:smart innhåller flera delprojekt som tillsammans  ska utveckla möjligheter för att införa en innovativ tjänst för hållbara transporter i stadsmiljö.

Den sömnlöse resenären 

Delprojektet syftar till att överbrygga gapet mellan privat och kollektivt resande genom att en kommersiell aktör – en resemäklare skräddarsyr erbjudanden i en form anpassade efter individens behov. I erbjudandet ingår kollektivtrafik, taxi, elbilspool och cykelpool samt uthyrning av andra elfordon.

Projektledare, Per-Erik Holmberg, Viktoria Swedish ICT AB

Den premierade resenären

I delprojektet Den premierade resenären ligger fokus på smarta sätt att belöna hållbara transportmedelsval genom att ge poäng för varje transport-km med ett hållbart alternativ, poäng som kan utnyttjas till att betala för andra varor och tjänster.

Projektledare, Magnus Kuschel, Volvo IT/Commute Greener

Den elektrifierade resenären

I projektet Den elektrifierade resenären fokuserar på elektromobilitet och teknikskiftet mot el- och hybriddrift och hur det kan bidra till en attraktivare kollektivtrafik och positiv stadsutveckling.

Projektledare, Ulf Gustafsson, Volvo Bussar

Den virtuelle resenären

Delprojektet Den virtuelle resenären innebär visualisering och simulering som stöd för resenärens involvering i designprocessen av nya lösningar samt för utvärdering och generalisering av resultaten från projektet. Visualiseringen kommer att genomföras inom Visual Arena på Lindholmen Science Park.

Projektledare, Monica Billger, Chalmers

Living Lab 

Living Lab innebär att de olika delprojekten i Go:Smart  kommer att integreras till ett tjänsteerbjudande som implementeras i ett fälttest, ett Living Lab, som karaktäriserat av öppen innovation och aktivt deltagande. Affärsmodellen kommer i detta delprojekt att möta verkliga kunder.

Projektledare, Lena Nilsson, Lindholmen Science Park

Utvärdering och analys

I det avslutande delprojekt kommer att fokusera på detaljerad projektplanering, datainsamling som ska stötta den iterativa designprocessen och analys av projektet. I analysarbetet jämförs projektets målbild med dess resultat, resultatet skalas upp och därefter ska en affärsmodell utvecklas.

Projektledare, MariAnne Karlsson, Chalmers Tekniska Högskola

Vill du veta mer om Go:smart?