Hoppa till huvudinnehåll

Vilka är vi som jobbar på CLOSER?

Vi är specialister på att driva projekt. Vi är riktigt bra på att sätta samman rätt team och leda projekt för att vi tillsammans ska få ett samhälle på människors villkor.

Kristoffer Skjutare

Kristoffer Skjutare

Programansvarig
Vanja Carlen

Vanja Carlén

Projektledare
Digitaliserad logistik, Logistik datalabbet
Lisa Almhage

Lisa Almhage

Projektkoordinator
Rodrigue Al Fahel

Rodrigue Al Fahel

Projektledare
Citylogistik, Geofencing, Bygglogistik
Thomas Asp

Thomas Asp

Projektledare
HCT - High CapacityTransport
Anna Björkman

Anna Björkman

Projektledare
Digitaliserad logistik, långväga transporter, järnväg & terminaler
Ulrika Colpier

Ulrika Colpier

Projektledare
Energiförsörjning & Elektromobilitet
Josephine Darlington

Josephine Darlington

Projektledare
ASTER
Jonas Eriksson

Jonas Eriksson

Projektledare
Långväga transporter, järnväg, terminaler & digitaliserad logistik
Anders Forsberg

Anders Forsberg

Projektledare
Citylogistik
Felicia Hökars

Felicia Hökars

Projektledare
Citylogistik, Geofencing
Andreas Josefsson

Andreas Josefsson

Projektledare
Energiförsörjning & Elektromobilitet
Ted Kruse

Ted Kruse

Projektledare
Digitaliserad logistik
Magnus Lindgren

Magnus Lindgren

Projektledare
Hannes Lindkvist

Hannes Lindkvist

Projektledare (Tjänstledig)
Nikita Zaiko

Nikita Zaiko

Projektledare
Energiförsörjning & Elektromobilitet
Anders Ekmark

Anders Ekmark

Senior rådgivare
Lars Göran Rosengren

Lars Göran Rosengren

Senior rådgivare
Caroline Karlsson

Caroline Karlsson

Kommunikationsansvarig


CLOSERs fokusområden

CLOSER - styr och ställ_människor i rörelse

Hur skapar vi logistik i staden på människors villkor?

Allt fler människor flyttar in till våra städer vilket ställer krav på en effektiv och hållbar försörjning i form av paket, matvaror, byggmaterial och en effektiv retur- och avfallshantering. Tillsammans med våra partners arbetar CLOSER för att skynda på utvecklingen av, och omställningen till, en hållbar och levande stad på människors villkor.
CLOSER Ellastbil på håll vanlig

Hur påverkar digitaliseringen logistiken?

Inom fokusområdet Digitaliserad logistik arbetar CLOSER för att branschen ska ta tillvara på de möjligheter som datadriven logistik och digital innovation erbjuder. I dialog och samarbeten delas kunskap och erfarenheter mellan aktörer i logistiksystemet. Dina och din organisations behov fångas upp och kan bli till projekt och lösningar som leder till ett hållbart och digitaliserat system och samhälle i enlighet med Agenda 2030 och Parisavtalet.
CLOSER - ellastbil möter timmerlastbil

Vad gör CLOSER inom energieffektiva & fossilfria godstransporter?

CLOSER arbetar tillsammans med våra partners för att skynda på utvecklingen av och omställningen till energieffektiva och fossilfria godstransporter. Vi gör detta genom att driva projekt tillsammans med dig inom näringsliv, akademi, stad eller region. Inom detta fokusområde inriktar vi oss på CLOSER särskilt på godstransporter på väg då de står för den största delen av energiåtgången för transporter i Sverige. Här testas hur ny teknik, nya affärsmodeller, regler och nya sätt att arbeta som kan leda till att Sverige når ett fossilfritt godstransportsystem till 2045.
CLOSER_järnväg_i skog_baktill på en godsvagn_vanlig

Hur kan långväga transporter bli mer effektiva?

Här gäller det att använda fördelarna med varje enskilt transportslag, rätt trafikslag för rätt uppgift. För att kunna nyttja det mest hållbara transportsättet för en sträcka är det helt avgörande att vi optimerar överflyttningen mellan olika trafikslag - det ska vara kostnadseffektivt, tillgängligt och i tid.