Hoppa till huvudinnehåll

Kartläggning av framtidens e-handel är klar

Under hösten 2020 har CLOSER, Relog och Vinnova genomfört en workshop-serie i syfte att kartlägga en hållbar e-handel i framtiden. E-handel har ökat fyrdubbelt de senaste tio åren och aktörer från myndighet, industri, näringsliv, intresseorganisationer och offentlig sektor fördes samman för att kartlägga möjligheter och utmaningar för en hållbar e-handel i framtiden.

ehandel

Digitala workshops

Projektet innefattade workshops med deltagare från en bredd av berörda näringslivsaktörer, intresseorganisationer, nationella myndigheter, kommuner och regioner och landade i åtta sammanhängande nyckelområden i behov av förändring. Dessa områden är starkt sammanlänkade och kan skapa stor effekt på hela systemet - effekter som bidrar till den omställning som eftersträvas. Ett starkt behov uppdagades för en gemensam fortsättning.  

Workshop-serien genomfördes digitalt på grund av pandemin. Aktörerna som deltog från olika branscher var ihopsatta för att få en gemensam och nyanserad bild av behov, samt systemet i stort för att kunna prioritera behovet av insatser och aktiviteter därefter.

De fördes samman i olika smågrupper och diskussionens fokus var vilka faktorer som utgör en hållbar e-handel inom 3-5 år utifrån ett klassiskt användarscenario. Visionen utgick från åtta olika platser som kan hittas i urbana, sub-urbana och rurala miljöer. Det vill säga platserna; hållplats, skolan, handelsplats, arbetsplats, hotell, mataffär, hemmet och offentlig plats. Dessa sammanhängande områden kretsar kring ”den hållbara leveransen” enligt de olika aktörerna som kom från både privat och offentlig sektor.

Hur kan man utifrån dessa platser uppnå en hållbar e-handel och vilka förändringar och förutsättningar krävs? Workshop-serien baserades på Design Thinking (DT) som är en verktygs process som ger kreativa verktyg för att lösa problem. 

Resultat

Materialet från workshoparna analyserades och sammanställdes utifrån de åtta utvalda områden som var i behov av förändring. Genom att skapa förändringar på något av dessa skapas stor effekt på hela systemet vilket kan bidrar till den omställning som eftersträvas.

Slutligen sammanställdes en rapport som beskriver och analyserar dessa åtta områden. Denna rapport tillkännager även en ansats till hur dessa problem bör tacklas framåt och vilka aktörer som behöver involveras i dessa för att skapa förändring. 

Det fanns från början en önskad geografiska spridning på deltagarna men som var svår att uppnå på grund av Covid-19. Deltagarna utgick dock från olika delar av landet. Södra, mellersta och norra Sverige blev representerat vilket gjorde att den geografiska spridningen trots allt uppfylldes.

Slutrapport