Hoppa till huvudinnehåll
Globala målen lång

Hur arbetar vi på CLOSER med agenda 2030?

De globala målen i Agenda 2030 är centralt för CLOSERs arbete. Men mål nummer 17 Genomförande och Globalt Partnerskap  är det mål som  verksamheten utgår i från. Mål 17 handlar om partnerskap och samarbete, om solidaritet och kapacitetsutveckling och mobilisering av ekonomiska resurser. Ingen ska lämnas utanför, alla i samhället ska vara inkluderade. Det handlar om innovation tillsammans. Precis som det samarbete som CLOSER står för.

Det är viktig att balansera alla 17 mål och 169 delmål för att säkerställa att vi går i rätt riktning och medvetet ser över eventuella målkonflikter. Arbetet med Agenda 2030 är levande och förändras löpande med ny kunskap. Vi ser agendan som en helhet men med speciellt fokus på vissa av delmålen som CLOSER tillsammans med vårt partnerskap direkt påverkar. Här kan du läsa om vilka mål CLOSER och vårt partnerskap ser att vi kan svara mot.

Har du några frågor angående hur CLOSER arbetar med de globala målen kontakta Anna Kristiansson!

Mål 3 God hälsa och välbefinnande

3.6 Minska antalet dödsfall och skador i vägtrafiken

3.6.1 - Dödsfall genom trafikolyckor

3.6.2.(N) - Skadade i vägtrafiken

Inom Citylogstik ett av de områden CLOSER fokuserar på arbetar vi med att utveckla ett smart och säkert trafiksystem med fokus på logistik. CLOSER lägger stort fokus på geofencingteknik som har en stor potential för att säkerställa att hastighetsgränser i trafiken respekteras.

CLOSER - styr och ställ_människor i rörelse

Hur skapar vi logistik i staden på människors villkor?

Allt fler människor flyttar in till våra städer vilket ställer krav på en effektiv och hållbar...
Illustration of Geofencing

Geofencing

Geofencing var ett forsknings- och innovationsprogram som finansierats av Trafikverket. Vi har...

Mål 7 Hållbar energi för alla

Inom vårt fokusområde Energiförsörjning har CLOSER tillsammans med våra partners som mål att omsätta förnybar energi i praktiken. Men även säkerställa så att tillgång och användning av förnybar energi bidrar med nya och mer effektiva transportupplägg.

7.2 Öka andelen förnybar energi i världen 

CLOSER startar och driver projekt, tillsammans med våra partners, som strävar för att hitta lösningar som ökar andelen förnybar energi för godstransportsystemet.

7.3 Fördubbla ökningen av energieffektivitet

CLOSER och vårt partnerskap utvecklar och testar nya lösningar som är mer effektiva och på så sätt minskas energiåtgången för transportsystemet.

7.A Tillgängliggör forskning och teknik samt investera i ren energi

Vi arbetar också för att stärka samarbeten mellan olika aktörer för att underlätta tillgång till forskning och teknik inom ren energi, inklusive förnybar energi, energieffektivitet samt avancerad och renare fossilbränslebaserad teknik.
 

CLOSER - ellastbil möter timmerlastbil

Vad gör CLOSER inom energieffektiva & fossilfria godstransporter?

CLOSER arbetar tillsammans med våra partners för att skynda på utvecklingen av och omställningen...

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

8.4 Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion

CLOSER och våra partners arbetar med effektivare transporter i ett systemperspektiv med det menar vi både direkt och indirekt effektivare transportlösningar.

Vi vill tillsammans uppnå högre ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk uppgradering och innovation.

Vårt mål är även att bidra till att svensk industri är i världsklass med grön teknik som ledstjärna. Detta genom att vara föregångare i utveckling av elektriska fordon, produktion av fossilfritt stål, grön energi, digital utveckling som stöd för effektivare planering och utförande av transporter. Innovationer som bidrar till grön export.

8.8 Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö för alla 

Vi utvärderar kontinuerligt hur partnerskapets projektlösningar påverkar olika aspekter av arbetstagarens förhållanden. Inom två av våra projekt, HITS & REEL arbetar vi direkt med detta. 

truck

HITS Del 1

HITS (Hållbara & Integrerade urbana TransportSystem) är ett branschöverskridande samarbete för att...

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Kärnmål för CLOSER

9.1 Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastruktur Digitalisering

Med våra fyra fokusområden citylogistikdigitaliserad logistik, långväga transporter och energiförsörjning kan vi tillsammans med våra partners möjliggöra långväga transporter med låga CO2-utsläpp, ett balanserat samspel mellan gods och människor i staden. En för alla rättvis och tillgänglig digital infrastruktur och en laddinfrastruktur som ökar elektrifieringstakten.

9.4 Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet

CLOSER tillsammans med våra partners är med och skapar möjligheter och visar på prioriterade områden för uppgradering av industri och infrastruktur mot ökad hållbarhet.

9.C Tillgång till informations- och kommunikationsteknik för alla

Genom smarta innovationer som tas fram inom CLOSER minskar vi behovet av att ”bygga nytt”. Att använda infrastrukturen på ett mer effektivt sätt och därtill ge stöd genom nya logistikupplägg kan befintliga industrier skapa mer värde i de resurser som finns tillgängliga.

CLOSER - styr och ställ_människor i rörelse

Hur skapar vi logistik i staden på människors villkor?

Allt fler människor flyttar in till våra städer vilket ställer krav på en effektiv och hållbar...
digital bild av lossning vid en terminal

Hur påverkar digitaliseringen logistiken?

Inom fokusområdet Digitaliserad logistik arbetar CLOSER för att branschen ska ta tillvara på de...
CLOSER - ellastbil möter timmerlastbil

Vad gör CLOSER inom energieffektiva & fossilfria godstransporter?

CLOSER arbetar tillsammans med våra partners för att skynda på utvecklingen av och omställningen...
Långväga

Hur kan långväga transporter bli mer effektiva?

Här gäller det att använda fördelarna med varje enskilt transportslag, rätt trafikslag för rätt...

Mål 11 Hållbara städer och samhällen

11.2 Tillgängliggöra hållbara transportsystem för alla    

11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering

CLOSER arbetar inom vårt fokusområde Citylogistik för ett effektivt utnyttjande av logistikflöden i städer för att kunna tillhandahålla en god kvalitet på tjänster för en ökad befolkningstillväxt utan ett överutnyttjande av markareal.

11.6 Minska städers miljöpåverkan

Vi arbetar tillsammans med våra partners med att effektivisera godstransporter och logistik i staden inom vårt fokusområde Citylogistik. Ett effektivare godstransportsystem innebär färre onödiga transporter och en minska andel luftföroreningar.

CLOSER - styr och ställ_människor i rörelse

Hur skapar vi logistik i staden på människors villkor?

Allt fler människor flyttar in till våra städer vilket ställer krav på en effektiv och hållbar...

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar

CLOSER tillsammans med våra partners främjar idéen om en cirkulär ekonomi, där dagens avfall blir morgondagens användbara produkter och återvunna material. Logistiken kan påverka den cirkulära ekonomin både direkt genom själva transportarbetet, och indirekt genom att se till att den mest hållbara produkten hamnar där den kan konsumeras på det mest hållbara sättet. 

Idag driver tex CLOSER tillsammans med Relog och att stort antal aktörer ASTER (Alliance for sustainable e-commerce), en satsning med målet att varje e-handelsleverans i Sverige ska bidra till ett levande samhälle och vara hållbar!

E-handel 2021

ASTER

E-handeln i Sverige ökar för varje dag. Och för att svensk e-handel ska kunna bli mer hållbar...

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

13.2 Integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering

Planering för att bekämpa klimatförändringarna är en självklar del av CLOSER och vårt partnerskaps aktiviteter. 

13.3 Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar 

Att sprida kunskap om hur klimatförändringarna kan bekämpas görs av CLOSER och vårt partnerskap!
 

Mål 17 Genomförande och Globalt Partnerskap

17.6 Samarbeta och dela kunskap kring vetenskap, teknik och innovation

Det är detta som är syftet med CLOSERs partnerskap.

17.16 Stärk det globala partnerskapet för hållbar utveckling

CLOSERs partnerskap har internationella engagemang och siktar på att stärka dessa eftersom vi ser att hållbara godstransporter bygger på globala samarbeten och kunskapsutbyten. 

17.17 Uppmuntra effektiva partnerskap

Detta är fundamentalt viktigt för allt det vi gör. 

Lastbil vid sjö

CLOSER - tillsammans för hållbara transporter

Utvecklingen går snabbt och inte minst inom transportbranschen. Med hjälp av ny teknik, innovativa...
kvinna på scen

Vill du ta del av några av alla våra event?

Ta chansen att lära nytt, nätverka och bli inspirerad! Här ser du vilka seminarier, föreläsningar...
CLOSER - människor som pratar

Vilka är vi som jobbar på CLOSER?

Vi är ett rutinerat team av erfarna och kunniga personer som drivs av att stötta er i att utveckla morgondagens lösningar. Vår främsta specialiteter är att sätta samman rätt personer och att stötta er i innovationsprocessen, från ”ax till limpa”.