Hoppa till huvudinnehåll

Horisontella samarbeten för ökad transporteffektivitet

Projektet ”Horisontella samarbeten för ökad transporteffektivitet” syftade till att ta fram ett kunskapsunderlag för att kunna hantera hinder kopplade till horisontella samarbeten, med avseende på affärsmodeller och teknik. För att åstadkomma detta struderades fyra svenska fall i projektet, varav ett var ett potentiellt nytt samarbete mellan SSAB och ICA som undersöker möjligheterna till samlastning på sträckan Borlänge-Luleå.

godsvagnar

Grundidén var att samlastningen skulle ske på järnväg på den lediga kapacitet som fanns kopplat till SSABs befintliga tåglägen. ICA använde då vägtransporter för att transportera gods till Umeå och om en överflyttning av hela ICAs godsflöde, som ett resultat av projektet, skulle kunna ske i framtiden, skulle detta innebära en avlastning med cirka 9 000 trailers per år för vägsystemet. 

Horisontella samarbeten kan ge stora positiva effekter på bland annat miljö, transportkostnader och trängsel. Genom att följa utvecklingen av ett nytt potentiellt horisontellt samarbete har projektet som mål att ta fram och föreslå generaliserbara lösningar för att överbrygga olika hinder för horisontella samarbeten. Detta förväntas bidra till att fler horisontella samarbeten kan uppstå i framtiden.
Projektet pågick till 2017-12-15. Det finansierades av Trafikverkets forsknings- och innovationsportfölj och leds av CLOSER. 

Projektdeltagare:
SSABICAHector RailTrafikverketRISEVTG och CLOSER

Vill du veta mer om Horisontella samarbeten för ökad transporteffektivitet?