Hoppa till huvudinnehåll

HCT Duo Demo

HCT

I projektet HCT Duo Demo testas användande av längre fordonskombinationer för transporter på sträckan mellan Hallsberg och Örebro. Syftet är att bland annat utreda vilka effekter nyttjande av det längre fordonsekipaget får avseende transporteffektivitet, transportkostnader och trafiksäkerhet.

HCT Duo Demo omfattar pilottester av transporter med HCT-fordon mellan Hallsbergsterminalen och logistikområden i Örebroregionen. Det handlar om ett 30 meter långt fordon med tre axlar och två påhängsvagnar. 

Det huvudsakliga syftet med projektet är att genomföra en analys avseende logistik- och systemeffekter både på delsystem och hela den multimodala transportkedjan mellan Göteborgs hamn och Örebroregionen. Projektet kommer även att ge underlag till framtagning av grunddata för HCT-fordon som ska implementeras i miljöberäkningskalkylverktyget NTM CalC. I projektet kommer även en utredning avseende hur oskyddade trafikanter (cyklister) påverkas av det längre fordonståget att genomföras. Detta genom pilottester på sträckan Örebro – Garphyttan.

Kort fakta om projektet

Finansiär: Energimyndigheten
Projektperiod: maj 2022 – december 2024
Projektdeltagare: Region Örebro län, CLOSER, Örebro universitet, Network for Transport Measures (NTM), GDL, Chalmers Tekniska Högskola (REVERE), VTI och RISE

Vill du veta mer om HCT Duo Demo?

Den 15 september trädde en kick off för projektet – HCT DUO DEMO Hallsberg-Örebro plats. Där delades  informations om införande av BK4 och längre fordon (34,5 meter) i Sverige.

Missade du tillfället och vill ta del av en del av informationen som delades? Kika in presentationerna nedan: 

Presentationer från HCT DUO DEMO Hallsberg-Örebro

daniel-moback

Daniel Moback

Innovations- och forskningsledare