Hoppa till huvudinnehåll

Hur kan långväga transporter bli mer effektiva?

Långväga

 För att maximera effektiviteten i långväga transporter är det viktigt att utnyttja fördelarna hos varje trafikslag. Vi strävar efter att skapa ett kostnadseffektivt, tillgängligt och punktligt transportsystem genom att optimera överflyttningen mellan olika trafikslag. 

Detta måste göras tillsammans med er. Den långväga transporten, inklusive terminal- och hamnhantering kanske är den mest komplexa i hela försörjningskedjan. Det är massor av olika aktörer som ska samspela i ett stort men hyfsat trångt ekosystem med hård konkurrens. Traditionellt har mycket arbete och kommunikation skett i silos. 

För att förändra det långväga logistiksystemet i riktning mot Agenda 2030s hållbarhetsmål behöver vi arbeta tillsammans. Alla behöver vara med tvärs över alla trafikslag och alla delar av logistikkedjan. 

CLOSER fungerar som en neutral plattform där olika aktörer kan samarbeta för att diskutera och genomföra projekt inom långväga transporter. Vårt mål är att stärka en hållbar försörjning av transporter både till och från samt inom Sveriges gränser. 

För att lyckas med detta behöver vi veta vad just du drivs av och vilken roll du ser att du spelar för att vara relevant i den stora omställningen som Sverige, Europa och världen står inför. Vad är incitamenten för din organisation? Vad behöver du hjälp med? Det behövs engagemang från alla delar av samhället för att uppnå rätt balans av de olika hållbarhetsaspekterna - ekonomi, miljö och social. Specifikt söker vi dig som är öppen för nya idéer och vill vara i framkant i omställningen mot en hållbar framtid.

Inom långväga och intermodala transporter engagerar sig CLOSER i flera initiativ för att främja innovation och samarbete, med målet att skapa ett konkurrenskraftigt och pålitligt transportsystem. 
 

"Vi ser stora fördelar med en neutral plattform, som CLOSER, där olika aktörer kan träffas för att diskutera projektförslag, skapa projektgrupper, dela upp arbetet så att arbetet så att alla går framåt mot i stort sett samma mål, konsolidera och sprida projektresultat."

Lena Larsson, Volvo Group

Vad CLOSER gör inom långväga transporter!

Elektriska lastbilar och Intermodalitet

High Capacity Transport (HCT)

En utökad användning av HCT-fordon skulle höja energieffektiviteten och därmed minska CO2-utsläppen samt höja kapaciteten i infrastruktursystemet. CLOSER ansvarar för ett FoI-program som kallas HCT...
Lastbil som laddas med el

Accelerera elektrifieringen av skogsbrukets transporter

Skogstransporter står för en betydande del av våra utsläpp samtidigt som det är ett utmanande område att elektrifiera. Projektet Accelerera elektrifieringen av skogsbrukets transporters syfte är att...
långlastbil

Drivmedelstillägg för elektrifierade tunga lastbilstransporter

I projektet har fyra nya typtransportserier (för respektive fyra geografiska elområden) med el som drivmedel för tunga transporter samt metod för hur dessa ska indexeras framåt tagits fram.
HCT

HCT Duo Demo

I projektet HCT Duo Demo testas användande av längre fordonskombinationer för transporter på sträckan mellan Hallsberg och Örebro. Syftet är att bland annat utreda vilka effekter nyttjande av det...
Elektriska lastbilar och Intermodalitet

Elektriska lastbilar och Intermodalitet

Förbereder för en storskalig implementering och drift av elektriska lastbilar inom anslutande transporter i intermodala logistikkedjor.
ett truck

ETT

Skogsbruket står inför utmaningen att minska koldioxidutsläppen utan att tappa konkurrenskraft. Energieffektivare vägtransporter genom tyngre och längre fordon är en del av lösningen.
gat greener

Get Greener

Get Greener är ett projekt som bygger på de resultat som levererats inom de båda tidigare EU projekten GreCOR och SWIFTLY Green. Med Get Greener ser finansiären Trafikverket möjligheter att ta till...
Kvinna laddar ellastbil

Lokala energisystem för elektrifierade logistikapplikationer (LEELA)

Projektet ska hjälpa till att öka förståelse om hur energiförsörjningen till elektriska tunga fordon kan säkerhetsställas vid olika logistikenheter i takt med att introduktionen av dessa fordon...
dsc

Triple Helixsatsning Gods - Förstudie

Kan en samlad satsning på forskning och innovation (FoI) inom godsområdet vara effektivt för att bidra till ett mer sammanhållet godstransportsystem? För att svara på den frågan startades en ny...
vernon raineil unsplash

Multimodal informationsdelning

Under våren och sommaren 2018 tog samarbetsprojektet Multimodal Informationsdelning (MMID) de första stegen mot att skapa förutsättningar för en standardiserad informationsdelningstjänst för...

Långväga vägtransporter

Tillsammans med våra partners arbetar vi med långväga transporter på väg framförallt genom att undersöka möjligheten att introducera längre och tyngre lastbilar på delar av det svenska vägnätet. CLOSER driver High Capacity Transport (HCT) ett program finansierat av Trafikverket. Främsta anledningen till att programmet har sin hemvist hos CLOSER är att det är helt avgörande att ha en neutral aktör som ett nav för att förena offentlig sektor, akademi och privata aktörer som i vissa fall är direkta konkurrenter.

Vad behöver du veta om High Capacity Transport?
 

Elektriska lastbilar och Intermodalitet

Elektriska lastbilar och Intermodalitet

Förbereder för en storskalig implementering och drift av elektriska lastbilar inom anslutande...
33,5 meter lång lastbil utanför falköping

High Capacity Transport (HCT)

En utökad användning av HCT-fordon skulle höja energieffektiviteten och därmed minska CO2-utsläppen...
CLOSER - REEL - Volvo

REEL

Tillsammans elektrifierar vi Sveriges lastbilstransporter!
HCT

HCT Duo Demo

I projektet HCT Duo Demo testas användande av längre fordonskombinationer för transporter på...

Vill du veta mer om Långväga transporter?

Kristoffer Skjutare

Kristoffer Skjutare

Programansvarig - programutveckling & styrning
Fotografi på man i skjorta, leer och har en röd industriell bakgrund.

Thomas Asp

High Capacity Transport (HCT)
HCT - High CapacityTransport
CLOSER - styr och ställ_människor i rörelse

Hur skapar vi logistik i staden på människors villkor?

Allt fler människor flyttar in till våra städer vilket ställer krav på en effektiv och hållbar försörjning i form av paket, matvaror, byggmaterial och en effektiv retur- och avfallshantering. Tillsammans med våra partners arbetar CLOSER för att skynda på utvecklingen av, och omställningen till, en hållbar och levande stad på människors villkor.
digital bild av lossning vid en terminal

Hur påverkar digitaliseringen logistiken?

Inom fokusområdet Digitaliserad logistik arbetar CLOSER för att branschen ska ta tillvara på de möjligheter som datadriven logistik och digital innovation erbjuder. I dialog och samarbeten delas kunskap och erfarenheter mellan aktörer i logistiksystemet. Dina och din organisations behov fångas upp och kan bli till projekt och lösningar som leder till ett hållbart och digitaliserat system och samhälle i enlighet med Agenda 2030 och Parisavtalet.
CLOSER - ellastbil möter timmerlastbil

Vad gör CLOSER inom energieffektiva & fossilfria godstransporter?

CLOSER arbetar tillsammans med våra partners för att skynda på utvecklingen av och omställningen till energieffektiva och fossilfria godstransporter. Vi gör detta genom att driva projekt tillsammans med dig inom näringsliv, akademi, stad eller region. Inom detta fokusområde inriktar vi oss på CLOSER särskilt på godstransporter på väg då de står för den största delen av energiåtgången för transporter i Sverige. Här testas hur ny teknik, nya affärsmodeller, regler och nya sätt att arbeta som kan leda till att Sverige når ett fossilfritt godstransportsystem till 2045.