Hoppa till huvudinnehåll

HasT – Hastighetssäkrad trafikzon i urban miljö

 

 

Enköping

Syftet med projektet HasT är att som första projekt genomföra en storskalig systemdemonstration i en stadskärna där flera olika transportslag hastighetssäkras med hjälp av digitala lösningar, bland annat geofencing – det vill säga ett virtuellt staket som till exempel kan trigga igång styrning av hastigheter inom ett visst område.

Demonstrationen kommer att genomföras under första halvan av 2024 i centrala Enköping, i ett område på cirka två kilometer i diameter där många oskyddade trafikanter rör sig, och omfatta över 100 fordon.

Projektet genomförs i samarbete med Enköpings kommun och transportörer inom gods- och kollektivtrafik. Genom att visa att tekniken fungerar, vill parterna inspirera städer, väghållare, transportköpare och transportörer, i Sverige och utomlands, att se digitala lösningar, till exempel geofencing, som ett verktyg för att öka trafiksäkerheten i stadsmiljön. Tekniken säkerställer att hastighetsbegränsningar följs, samtidigt som den är ett hjälpmedel för yrkesförare inom gods och kollektivtrafik.

HasT finansieras av Skyltfonden och är ett samarbete mellan tio partners som representerar hela transportvärdekedjan, från kommun och kollektivtrafik till godstransportörer och teknikleverantörer. Projektledare är CLOSER - Lindholmen Science Parks program för ett transporteffektivt samhälle och övriga partners är: Enköpings kommun, VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut), V-tron, Keolis, Martin & Servera, Småfrakt, Dagab, Enköpings Åkeri och Allmiljö.

Budget: Ca 5 miljoner

Projekttid: Augusti 2023 – september 2024

Foto: Per Groth / Enköpings kommun

En grupp människor kring konferensbord

Konsortiet för HasT möttes i Enköping i november 2023 för att planera utrullningen av projektet. Demonstrationen beräknas vara igång under våren 2024. 

Logga Enköpings kommun
VTI logo
Logga V-tron
Logga Keolis
Logga småfrakt
Logga Martin och servera
Logga allmiljö
Logga Enköpings Åkeri
Logga dagab
Closer Logo

För mer information, kontakta: