Hoppa till huvudinnehåll
Illustration of people in the city

DenCity - Förstudie

För att skapa en hållbar och attraktiv stadsmiljö krävs välplanerade gods- och persontransporter. Den Vinnova-finansierade förstudien Dencity undersökte hur nya stadskärnor gör det möjligt att skapa innovativa transportlösningar. Förstudien pågick 1 januari 2015 till och med 20 augusti 2015.

En levande stad är beroende av god tillgång till exempelvis service, tjänster, arbetsplatser, butiker och bostäder. Men, det är en utmaning att skapa detta hand i hand med hållbar utveckling. Urbaniseringstrenden är ett faktum och Sverige är ett av de länder med högst andel av befolkningen som lever i städer. Lokala myndigheter står inför stora utmaningar kring förtätning och utveckling av stadskärnor. Många av de beslut som fattas påverkar såväl gods- som persontransporter på olika sätt, men inte alltid medvetet. Målet för Dencity var därmed att utveckla idé och projekt om hur man kan tillhandahålla hållbar person- och godsmobilitet i stadsdelar med begränsat rum för fordon samt höga krav på hållbart boende.

Workshops för att utveckla projektidé och konsortium
Projektet leddes av Lindholmen Science Park, som koordinerarde och ansvararde för leveranser, resultat- och effektmål. Möten i projektgruppen skedde på regelbunden basis under hela projektperioden parallellt med ett antal workshops tillsammans med nyckelaktörer för att utveckla såväl projektidé som konsortium. 

Projektidén för Dencity utvecklades och tillsammans med det förstärkta konsortiet utgöra underlag för att skapa en projektplan och ansökan till Steg 2.

Vill du veta mer om DenCity - Förstudie?