Hoppa till huvudinnehåll

Effektiva, uthålliga och uppkopplade logistiksystem

Ökad digitalisering och uppkoppling inom logistik samt övergången till förnyelsebara bränslen för godstransporter är utgångspunkterna för flera genomförbarhetsstudier som nu pågår inom ramen för regeringens samverkansprogram för nästa generations resor och transporter.

shutterstock image

I december 2017 drog två stora satsningar igång som anspelde både till den viktiga omställningen till klimatsmarta bränslen samt till framtidens digitala och uppkopplade logistiksystem. Syftet med dessa satsningar var att driva på arbetet med att uppnå ett mer effektivt och hållbart godstransportsystem. Totalt genomfördes sju genomförbarhetsstudier fram till sommaren 2018 inom två huvudområden:

  • Uppkopplade och digitaliserade logistiksystem
  • Logistiklösningar som påskyndar övergången till en hållbar transportsektor

Totalt omfattade satsningen 11,7 miljoner kronor; hälften av pengarna kom från Vinnova och Trafikverket, den andra hälften från de totalt 26 projektdeltagarna från både näringsliv, akademi och offentlig sektor.

Vill du veta mer om Effektiva, uthålliga och uppkopplade logistiksystem?