Hoppa till huvudinnehåll

Elektriska lastbilar och Intermodalitet

Elektriska lastbilar och Intermodalitet

Förbereder för en storskalig implementering och drift av elektriska lastbilar inom anslutande transporter i intermodala logistikkedjor. Två elektriska lastbilar in i ett High Capacity Transport-baserat regionalt och kommersiellt logistikflöde för drift och utvärdering ur ett affärs- och systemperspektiv.

Projektets syfte är att bygga kunskapen som behövs för en snabb uppskalning av intermodala transporter med elektriska HCT-fordon i ett regionalt flöde. För att möjliggöra det måste de kritiska kunskapsområdena affärsmodeller och systemdesign utvecklas och koordineras. I projektet kan erfarenheter från ett fordon i verklig drift tillsammans med medskapande mellan projektets aktörer snabbt ta fram ett system som är finansiellt dugligt och fungerade för att lösa transportbehov, samt även vara en inspiration för andra intermodala system.

Projektmålen är:

En testbädd i tre år där tunga ellastbilar sätts in i kommersiell drift som samlar in data i realtid för att möjliggöra optimering av bilarna och logistikflödet. Detta skapar förutsättningar för att förbereda inför det växande storskaliga elektrifierade regionala HCT-systemet i anslutning till intermodala transporter.

Beskriva strategier för att ladda och schemalägga ellastbilens användning som ska visa hur ett storskaligt system bör byggas och drivas för att uppfylla de många olika motstridiga kraven som ställs i verklig drift på ett kostnadseffektivt sätt.

Beräkna och summera dagens påfrestning på miljön kopplat till CO2-utsläpp från åkeriets lastbilsflotta samt  visa utsläppsbesparingar vid introduktion av ellastbilar till flottan i olika nivåer.

Projektet finansieras av Triple F och CLOSER projektleder arbetet.

Projektdeltagare: Chalmers Tekniska Högskola, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Lindholmen Science Park, Jula och Scania.


Vill du veta mera om Elektriska lastbilar och intermodalitet?

David Fridner

David Fridner

Projektledare