Hoppa till huvudinnehåll

Accelerera elektrifieringen av skogsbrukets transporter

Lastbil som lastas

Projektet Accelerera elektrifieringen av skogsbrukets transporters syfte är att bidra till en ökad elektrifiering av skogsbrukets transporter.

 

David Fridner

 "Skogstransporter står för en betydande del av våra utsläpp samtidigt som det är ett utmanande område att elektrifiera. Det gör projektet både viktigt och intressant."

David Fridner, projektledare, CLOSER

Lastbil som laddas med el

Målen kan brytas ned till:

  •  Identifiera barriärer och möjligheter för att åstadkomma en effektiv elektrifiering av skogsbrukets transporter
  •  Ta fram en systemdemonstration som innehåller ett antal koncept/delsystem/perspektiv samt specificera platser för att realisera systemdemonstrationen
  •  Söka samverkan, bygga nätverk med relevanta aktörer för att genomföra en större systemdemonstrator.

Partners: 

CLOSER, Skogforsk, SCA, Stora Enso, Sveaskog, Södra Skogsägarna, Scania, LBC frakt i Värmland. Skogforsk är projektledare.

Finansiärer:

Fordonsstrategisk forskning och innovation, FFI & Vinnova

Vill du veta mer?

David Fridner

David Fridner

Innovations- och forskningsledare