Hoppa till huvudinnehåll

e-COMSTRAT

Målet med e-COMSTRAT är att ge ny kunskap om hur kommuner kan uppnå en förbättrad stadsmiljö genom tillgång till leveransdata. Genom att ta del av leveransdata kommer e-COMSTRAT skapa beslutstöd som ger kommuner rätt förutsättningar för att stödja en hållbar utveckling av e-handelsleveranser.  

CLOSER - kvinnor med laptop - citymiljö

Under 2020 ökade e-handelns omsättning i Sverige med 40 %. För storstadsregionerna var motsvarande tillväxt 65 % och prognosen visar en fortsatt tillväxt på omkring 10-15 % per år. Projektidén inspirerades av ett regeringsuppdrag som Trafikanalys fick 2019. Detta visade att det saknas kunskap och insikt kring konsekvenser som en förändrad handelssektor bidrar till, främst drivet av e-handelns utveckling. Framförallt inom offentlig planering lyfts brist på insikt. För att ändra detta startar e-COMSTRAT. 

Vad för skillnad kan e-COMSTRAT göra?

Genom att tillgängligöra data om leveranser i form av transporterade mängder,  fördelat över tid och ungefärlig lokalisering av mottagare får kommunen förbättrade insikter om var behov kan finnas för insatser som behöver tillföras eller anpassas i den fysiska miljön. 

Delning av data kopplat till leveranser öppnar även upp för andra möjligheter. Därför kommer projektet att undersöka potentialen för hur leveransdata kan användas för exempelvis samlastning. Delning av leveransdata är en förutsättning för att förstå vilket gods som transporteras och hur transporterna genomförs. Denna förståelse är grunden till att förstå hur gods kan konsolideras och samdistribueras och vilken kapacitet som detta kräver både i form av logistikfastigheter, hanterings- och transportförmågor. 

Projektet kommer undersöka hur och vilken leveransdata som kan delas samt om den befintliga datastrukturen är tillräcklig för att hantera denna data. Delning av data planeras demonstreras genom att använda Drive Sweden Innovation Cloud och data från IKEA och HM. 

Fokusområden inom e-COMSTRAT: 

E-handel i den täta staden

Gällande stadsplanering ser vi över reglering av områden när leveranser får ske. Vi fokuserar också på åtgärder så som nya lastplatser och tillgängliggörande av stadens mark för  tex. paketboxar. 

Vilken data vill vi tillgängliggöra: 

  • Leveransdata på postkodsnivå i form av (prel. resultat):
  • Antal leveranser
  • Leveransplats (ombud, hemleverans, paketbox)
  • Tid på dygnet (intervall: morgon, förmiddag osv)

Områden som testas inom projektet

(Centrala tätbebyggda områden med flervåningshus vs tätbebyggda villaområden utanför stadskärnan)

Stockholm:
Södermalm vs Bromma 

Göteborg:
Masthugget vs Sisjön

Delning av anonymiserad leveransdata för samdistribution

Delning av detaljerad leveransdata är bärande för att kunna förstå hur gods kan samordnas. Varuägarna behöver  kunna påverka transportkedjan hela vägen.

e-COMSTRAT kommer att fördjupa oss i om och hur data kan struktureras för att skapa innovativa tjänster, som stödjer nya cirkulära affärsmodeller.

Inom e-COMSTRAT kommer vi att se hur man kan dela informationen, anonymiserat (endast postnummer) och aggregerat. Detta kommer att testas via Drive Sweden innovation cloud, som drivs av Ericsson

Systemanalys

Nästa steg projektet är nu att dela data och undersöka hur informationen kan nyttjas. 

Vilka är med?

Aktörer som medverkar täcker in behovsägare, mjukvaruleverantör, detaljist, teknikleverantör, fastighetsägare, forskningsaktör och innovationsfacilitator. Detta visar på att projektet utgår ifrån ett verkligt behov och arbetar utifrån nuläget för att säkerställa att det som tas fram inom projektet är relevant, skapar nytta och kan användas i större skala. 

Nshift, Ikea, Stockholms stad, Göteborgs Stad, Helsingborg, HM, Nowaste, Relog & CLOSER

E-comstrat är finansierat via Drive Sweden

Vill du veta mer om e-COMSTRAT?

e-COMSTRAT är en del av:

E-handel 2021

ASTER

E-handeln i Sverige ökar för varje dag. Och för att svensk e-handel ska kunna bli mer hållbar behöver vi arbeta tillsammans! Nu har ett stort antal organisationer inom svensk handel samlats kring detta i en satsning för en mer hållbar e-handel. Genom forskning och nya innovationer kan vi tillsammans arbeta för en effektiv, konkurrenskraftig e-handel utan negativa effekter på klimat och hälsa.