Hoppa till huvudinnehåll

Projekt

Tillsammans med dig som arbetar inom en stad, en region, akademi, institut och näringsliv vill vi på CLOSER skapa nya samarbeten och projekt. Allt för att utveckla godstransportsystem som gör det möjligt att leva och bo i stad och på landsbygd på människors villkor. Men även att Sveriges näringsliv kan konkurrera med hållbara produkter och tjänster. 

Utifrån de utmaningar som finns i dagens samhälle startar och driver vi projekt tillsammans med våra partners inom områdena Citylogistik, Energiförsörjning, Långväga transporter och Digitaliserad logistik.

Vad gör vi inom CLOSER?

Här kan du läsa om de projekt som vi är del av eller har varit en del av. Vill du veta mer om projekten, komma i kontakt med någon deltagande part eller aktivera dig i ett projekt? Tveka inte att höra av dig till oss!

paul jarvis unsplash

FEDeRATED

FEDeRATED är en öppen infrastruktur för datadelning för smidiga, säkra och hållbara godstransport och logistik i Europa och dess handel partners.
trees image

Fossil Free Freight Challenge 2020

Fossil Free Freight Challenge 2020 är en innovationstävling, vars syfte har varit att utmana olika organisationer inom e-handelsbranschen att skapa en lösning som gör ett så litet fossilt fotavtryck...
Rail way tracks

FR8HUB

För första gången tas ett europeiskt helhetsgrepp om järnvägen genom initiativet Shift2Rail. Drygt 9 miljarder kronor har satsas från EU och industrin i syfte att utveckla järnvägssystemet för att...

FR8RAIL II

FR8RAIL II är ett projekt inom Shift2Rail med huvudsyfte att utveckla funktionella krav för ökad prestanda och intelligens i exempelvis vagnparken och omkringliggande processer som via ökad automation...

FR8RAIL III

FR8RAIL III är ett innovationsprojekt inom Shift2Rail med syfte att vidareutveckla järnvägsteknologier för att uppnå de mål som lyfts fram i Shift2Rails strategiska plan.
Train tracks

FR8RAIL IV

FR8RAIL IV är ett projekt inom Shift2Rail med syfte att vidareutveckla teknologier som är relevanta för järnvägssektorn. Målet med projektet är att bidra till de övergripande mål som alla medlemmar...
digitaliser logistik

Genomförbarhetsstudier för digitalisering av logistikkedjor

Med ny digital teknik skapas nya förutsättningar att öka effektiviteten i framtidens logistik- och transportsystem. Med hjälp av innovationer och effektiva affärsmodeller skapas förutsättningar till...
Illustration of Geofencing

Geofencing

Geofencing var ett forsknings- och innovationsprogram som finansierats av Trafikverket. Vi har samlat aktörer inom samhälle, näringsliv och akademi och tillsammans har vi tagit fram material som kan...
Illustration of Geofencing

GeoSence

GeoSence utvecklar geofencing-lösningar som syftar till att förbättra trafikflödet, säkerheten och luftkvaliteten. Utmaningar om hur man får användaracceptans och användbara förbättringar tas upp.
gat greener

Get Greener

Get Greener är ett projekt som bygger på de resultat som levererats inom de båda tidigare EU projekten GreCOR och SWIFTLY Green. Med Get Greener ser finansiären Trafikverket möjligheter att ta till...
go smart

Go:smart

Den nationella arenan Closer har fått projektfinansiering från Vinnova för projektet Go:smart som ska utveckla och testa en innovativ mäklartjänst som underlättar och premierar hållbara resor i...
grecor

GreCOR

GreCOR var ett Interreg IVB Nordsjöregion-projekt som startade den 1 januari 2012. GreCOR främjade utvecklingen av en sammodal transportkorridor i Nordsjöregionen. Viktigt i denna samverkansstrategi...
Enköping

HasT – Hastighetssäkrad trafikzon i urban miljö

Syftet med projektet HasT är att som första projekt genomföra en storskalig systemdemonstration i en stadskärna där flera olika transportslag hastighetssäkras med hjälp av digitala lösningar, bland...
HCT

HCT Duo Demo

I projektet HCT Duo Demo testas användande av längre fordonskombinationer för transporter på sträckan mellan Hallsberg och Örebro. Syftet är att bland annat utreda vilka effekter nyttjande av det...
33,5 meter lång lastbil utanför falköping

High Capacity Transport (HCT)

En utökad användning av HCT-fordon skulle höja energieffektiviteten och därmed minska CO2-utsläppen samt höja kapaciteten i infrastruktursystemet. CLOSER ansvarar för ett FoI-program som kallas HCT...
Scanialastbild i Gamla stan

HITS

Framtidens hållbara lösningar kräver såväl ökad samverkan mellan olika aktörer som kapacitet för en snabb integrering av ny teknik, metodik och nya affärsmodeller. Transportsystemet i stadsmiljöer är...
truck

HITS Del 1

HITS (Hållbara & Integrerade urbana TransportSystem) är ett branschöverskridande samarbete för att utveckla transporteffektiva lösningar, som ger renare och tryggare städer. Projektdeltagarna...
godsvagnar

Horisontella samarbeten för ökad transporteffektivitet

Projektet ”Horisontella samarbeten för ökad transporteffektivitet” syftade till att ta fram ett kunskapsunderlag för att kunna hantera hinder kopplade till horisontella samarbeten, med avseende på...
Train yard at sunset

IMPACT-2

IMPACT-2 är ett innovationsprojekt inom Shift2Rail som fortsätter arbetet gällande utvärderingsmetoder från IMPACT-1 med syftet att starta standardiseringen av de teknologier som kontinuerligt tas...
jared murray unpslash

Informationsdelning och trafikslagsövergripande trafikledning

Digitalisering av godstransportsystemet och tillgängligheten till data är en tydlig trend och drivfaktor för att nå ökad transporteffektivitet. Genom informationsdelning och trafikslagsövergripande...
ehandel

Kartläggning av framtidens e-handel är klar

Under hösten 2020 har CLOSER, Relog och Vinnova genomfört en workshop-serie i syfte att kartlägga en hållbar e-handel i framtiden. E-handel har ökat fyrdubbelt de senaste tio åren och aktörer från...
traffic

Kringfartslogistik - Förstudie

I mars 2015 blev det klart att VINNOVA stöttar en ny förstudie som går under namnet "Kringfartslogistik - effektivt utnyttjande av infrastrukturen". Projektet koordineras av Closer och projektleds av...
projektbild kringfart

Kringfartslogistik - Genomförbarhetsstudie

Den ökande urbaniseringen och förväntade regionförstoringar som planeras i storstadsregionerna i Sverige leder till stora transportutmaningar. Det finns goda möjligheter att effektivisera transporter...
CLOSER - människor som pratar

Vilka är vi som jobbar på CLOSER?

Vi är specialister på att driva projekt. Vi är riktigt bra på att sätta samman rätt team och leda projekt för att vi tillsammans ska få ett samhälle på människors villkor.