Hoppa till huvudinnehåll

Drivmedelstillägg för elektrifierade tunga lastbilstransporter

Elektrisk lastbil vid fält

I projektet har fyra nya typtransportserier (för respektive fyra geografiska elområden) med el som drivmedel för tunga transporter samt metod för hur dessa ska indexeras framåt tagits fram.

Serierna är baserade på fyra olika typdriftfall

  1. Lokal distribution
  2. Regional distribution
  3. Långväga distribution
  4. Dragbilstransport

Indexregleringens syfte är att möjliggöra att när köpare och säljare av transporter funnit varandra så ska överenskommelse om transporter kunna avse en längre tid genom att applicera index i avtalet för transportpriset. Utvecklingen av de nya transportserierna som tar hänsyn till hur kostnadsslagen fördelas för eldrivna transportuppdrag och hur dessa kostnadsslag utvecklas över tid möjliggör en uppskalning av elektrifierade emissionsfria transporter.

Projektledare har varit CLOSER vid Lindholmen Science Park. I projektgruppen ingick också Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet samt Sveriges Åkeriföretag.

Följande aktörer har deltagit i projektets workshop samt i individuella intervjuer: Arla, Alltransport, CircleK, Dagab, DB Schenker, DHL, Einride, E.ON, Erikssons Åkeri i Tomelilla, Göteborgs Lastbilscentral, ICA, Jula Logistics, LBC Frakt, Logistikia, Martin&Servera, OKQ8, Postnord, Region Skåne, Scania, Sveriges Åkeriföretag, Söderenergi, Trafikverket, Transportföretagen, TRB, Vattenfall och Volvo.

Vill du veta mer om projektet?

Ulrika Colpier

Ulrika Colpier

Projektledare
Energiförsörjning & Elektromobilitet
Andreas Josefsson

Andreas Josefsson

CLOSER
Projektledare
Magnus Karlström

Magnus Karlström

CLOSER
Policy- och regelutveckling samt Affärs- och finansieringsmodeller