Hoppa till huvudinnehåll

Extended gates

Extended gates är ett projekt som ämnar att leda till minskad trängsel och miljöeffekter från tunga fordon i anslutning till hamnar och terminaler. Studien koordinerades och projektleddes av CLOSER och vidareutvecklar resultat från ett FFI-projekt som IVL och Logistics Landscapers drev och slutredovisade i juni 2015, som visade på en stor förbättringspotential i Göteborgs hamn.

extended gates

Förstudien om Extended gates har nu avslutats med redovisning av resultat och workshop. Ett urval av resultaten presenteras:
 
Grundtanken med den Extended Gates-lösning som presenteras är att konsolidera det vägburna containergodset vid transport genom tätort till och från hamnterminal.

Nyttan blir reducerat antal lastbilsrörelser genom tätorten samt möjligheter för hamnterminalen att reducera toppar i mottagning och utlämning av enheter.

Nackdelen med Extended Gates är att ytterligare omlastningsmoment tillkommer vilket driver kostnader. För att få lönsamhet i upplägget krävs samverkan mellan följande egenskaper:

  • Relativt lång körsträcka genom tätbebyggt/tätbefolkat område
  • Tillräckligt stora flöden av enheter för att få god beläggning av reach stacker (eller annan teknisk lösning) i Extended Gates terminalen
  • Brister i kapacitet i hamnterminalen vad gäller mottagning och utlämning av containers från/till lastbilar (dvs. köbildning)

 
Utifrån ovanstående kan följande indikatorer sägas utgöra en tumregel för om det är värt att etablera en Extended Gate:

  • En volym på mer än 100 000 enheter per år genom Extended gate
  • En sträcka från hamn till Extended Gate på över 20 km
  • varav en betydande del genom tätort
  • En kösituation i hamnen med väntetider över 20-30 min
  • En situation med brist på kapacitet i vägnätet till och från hamnen
  • En situation med brist på kapacitet i hamnen tillsammans med en markanvändningskonflikt

 
Dessa indikatorer är också basen för om det är lönsamt utifrån ett kombinerat företagsekonomiskt och samhällsekonomiskt perspektiv. Vad vi menar med det är att såväl samhället som industrin tjänar på en etablering om alla dessa indikatorer uppfylls.

Publikationer

Vill du veta mer om Extended gates?