Hoppa till huvudinnehåll

ASTER

Med målet att varje e-handelsleverans i Sverige ska bidra till ett levande samhälle och vara hållbar!

E-handel 2021

E-handeln i Sverige ökar för varje dag. Och för att svensk e-handel ska kunna bli mer hållbar behöver vi arbeta tillsammans! Nu har ett stort antal organisationer inom svensk handel samlats kring detta i en satsning för en mer hållbar e-handel. Genom forskning och nya innovationer kan vi tillsammans arbeta för en effektiv, konkurrenskraftig e-handel utan negativa effekter på klimat och hälsa.

E-handel är komplicerad men det finns stora möjligheter till att utvecklas framåt. 

ASTER (Alliance for sustainable e-commerce) har nu samlat organisationer från samhälle, näringsliv och akademi med finansiering från Vinnova och Energimyndigheten. Aster är en satsning som har som mål att varje e-handelsleverans i Sverige ska bidra till ett levande samhälle och vara hållbar. ASTER drivs tillsammans av Lunds Universitet och Lindholmen Science Park. 

Aktuella nyheter

ASTER

Energimyndigheten ny finansiär – stärker satsning för hållbar e-handel

ASTER, Alliance for Sustainable E-commerce, startades hösten 2021 med finansiering från Vinnova och får nu ökat stöd från Energimyndigheten. Syftet med ASTER är att möjliggöra för Sverige att bli först i världen med en konkurrenskraftig, effektiv och hållbar e-handel, genom att stötta branschen i arbetet med att knäcka komplexa hållbarhetsutmaningar.
Lyko

Hållbara e-handelstransporter - inget vi konkurrerar kring

Samarbete inom hela leveranskedjan är nyckeln till en hållbarare svensk e-handel. “Inga undantag, nu måste branschen arbeta framåt och tillsammans!”. I denna intervju med Tom Thörnblom, kommunikations- och hållbarhetschef på Lyko, tillika en del av ASTERs styrgrupp, kan du läsa om varför hållbarhet inte är något branschen ska konkurrera kring.

Branschöverenskommelsen för den fossilfria leveransen

Här kan du ta del av information om branschöverenskommelsen i sin helhet i webinariet.

Nyckelområden

ASTER - nyckelområden

Att vara en del av partnerskapet

Med ASTER, denna satsning för framtidens hållbara e-handel, finns många möjligheter! Det innebär också att det finns olika nivåer att engagera sig inom partnerskapet. 

Ni som organisation kan ta en aktiv och ledande roll genom att projektledan hela eller delar av projekt. Ett annat sätt att engagera sig är att vara en del av ett eller flera projekt genom att dela sina egna specialistkunskaper och erfarenheter men såklart få ta del av andras. Det finns inga begränsningar utan bara möjligheter. Har ni inte tiden och resurserna till detta inom er organisation - oroa er inte! Ni kan fortfarande vara en viktig del genom att delta på seminarier, event och workshops och vara en del av det kunskaps- och erfarenhets utbytet. 

Lite kort om hur en projektidé kan bli ett projekt

  • Du och din organisation har en idé, ni berättar för oss om idén och börjar ni eller vi tillsamman kontakta organisationer som behövs för att göra det möjligt. 
  • När de parter samlats som kan göra det möjligt att kunna genomföra idén så börjar vi planera tillsammans gällande potentiell budget, ambitionsnivå, mål och syfte med projektet. 
  • När detta är satt så hjälper vi er att hitta finansierings möjlighet eller eventuell utlysning ni kan söka, samt säkerställer att projektet har en projektstyrning.
  • När vi fått beviljad finansiering och projektet är igång så tar vi det från idé till test i verklig miljö!
CLOSER - e-handelsatsningen

Projektteamet i ASTER från vänster: Felicia Hökars, Klas Hjort, Daniel Hellström, Josephine Darlington & Anna Björkman

Projekturval

Fröet

En projekidé skickas in som passar in i ramen för interna medel. Mallen tillhandahålls av koordineringsteamet efter första diskussion.

Ansökan skickas in till styrgruppen

Projektidén konkretiseras i en ansökan efter diskussion med projektkoordineringen.

Ansökan granskas av styrgruppen

För att säkerställa att projektidén går i linje med satsningens 8 fokusområden, granskas ansökan av styrgruppen. Styrgruppen granskar och beslutar om nya ansökningar månadsvis.

Projektstart

Positivt beslut från styrgruppen innebär kort därpå projektstart.

Vill du vara med?

Vi måste göra detta tillsammans! Har ni en idé eller ett förslag på projekt inom området? I så fall, välkommen att skicka in er ansökan till oss, så har ni chansen att få stöd och komma med i vår samverkansplattform om hållbar e-handel.

Ert förslag behöver inte vara konkret eller genomarbetat, utan det går bra med en idé eller skiss på projekt. Viktigt är dock att det relaterar till något eller några av de åtta nyckelområden som tidigare identifierats inom satsningen. 

Jag som ansöker är:

Projektidé

För vem är detta en utmaning?

Bakgrund

Hur kan e-handelns transporter bli mer hållbara? heter det regeringsuppdrag som Trafikanalys presenterade resultatet för hösten 2020. Samtidigt insåg Vinnova att e-handel och detaljhandel är viktiga områden för ett hållbart samhälle i framtiden. I och med denna insikt och för att skapa en tydlig bild av e-handeln i Sverige idag startade Vinnova projektet Framtidens hållbara e-handel, som ReLog och CLOSER ansvarade för. Resultatet visade på att ett starkt behov fanns att utveckla Sveriges e-handel framåt och tillsammans med fler organisationer. 

Kort fakta

Finansiering är från Vinnova i tre år, med start hösten 2021, med en budget på totalt 9 000 000 SEK. 4 500 000 SEK av dessa medel öronmärks till samverkansprojekt inom ramen för satsningen med mål om att även söka extern finansiering för storskaliga innovationsprojekt. 

Vilka projekt är på gång?

Här hittar du projekt som just nu pågår inom ASTER. Projekten går inte att medverka i just nu, men här kan du kontakta projektledaren för mer information eller flagga intresse för att vara med i ett fortsättningsprojekt.

CLOSER - kvinnor samtalar på trappa med laptop

e-COMSTRAT

Målet med e-COMSTRAT är att ge ny kunskap om hur kommuner kan uppnå en förbättrad stadsmiljö...
Pile of clothes

PassOn-line

Förstudien har som mål att öka mängden kläder som återanvänds i Sverige genom att underlätta...
PayItForward

PayItForward - Digitala lösningar för ett ökat återbruk av textilier

PayItForward är en förstudie som kommer att utreda förutsättningar för en effektivare e-handel...

Vill du veta mer om ASTER eller något av våra projekt?

Josephine Darlington

Josephine Darlington

Projektledare
ASTER
Daniel Hellström

Daniel Hellström

ReLog, Lunds Tekniska Högskola
Projektledare

ASTERs styrgrupp

Här kan du läsa om vilka som är en del av ASTERs styrgrupp men också vilken organisation de tillhör och vad deras ansvarsområde är. Men viktigas av allt, här kan du läsa vad deras hjärtefråga är!

Arne B Andersson

Arne Andersson

Svensk Digital Handel
Senior E-commerce advisor
Min hjärtefråga är att vara med att bidra med att utveckla e-handeln i Sverige till att vara lönsam...
Daniel Benette

Daniel Benett

Dagab Inköp & Logistik AB
Chef Transportutveckling
Daniel brinner för att bidra till att varje dag leverera Sveriges mest hållbara, prisvärda och...
Wictoria Glans

Wictoria Glans

Apoteket
E-handelschef
Min hjärtefråga är kundfokus och kundinsikter. För att få tillräckligt driv i utveckling mot en...
Naznoush Habashian

Naznoush Habashian

PostNord Sverige
Hållbarhetschef
Jag har en stark övertygelse om att oavsett vilken verksamhet som bedrivs så ska man arbeta samlat...
Johan Hedve

Johan Hedve

Skanska Fastigheter Göteborg AB
Projektutvecklare
Johan brinner för att framtidens hållbara distributionssystem måste integreras i staden. Allt från...
profilbild

Joakim Jägare

Post- och telestyrelsen (PTS)
Projekledare/utredare
Hur ska vi alla i samhället lyckas bidra till att leveranser och transporter sker på ett hållbart...
Elin Larsson

Elin Larsson

RE:SOURCE
Programchef
Hur kan vi leva och göra affärer inom planetens gränser? Vi behöver lösningar och innovationer som...
Åsa Leander

Åsa Leander

Greencarrier
Head of Sustainability and Brand Management
Min hjärtefråga när det gäller hållbarhet handlar om beteendeförändring och att kunna hjälpa folk...
charlotte lorentz hjorth

Charlotte Lorentz Hjorth

Lunds Universitet
Project leader and coordinator
For many years, I have worked in various constellations to build capacity in innovation ecosystems...
Andreas Nets

Andreas Netz

Vinnova
Enhetschef och ansvarig för Hållbar mobilitet
Jag brinner för att accelerera omställningen till ett hållbart samhälle. För att lyckas krävs...
Christina Thulin

Christina Thulin

Sveriges Kommuner och Regioner
Expert planering och byggande
Hur skapar vi samverkans- och dialogformer för att bygga gemensam förståelse för komplexa utmaningar...
Tom Thörnblom

Tom Thörnblom

LYKO
Kommunikation- & hållbarhetschef
Omställningen till fossilfria leveranser, hela vägen från lager till leveransplats. Att arbeta med...
Leilei Tong

Leilei Tong

Instabox
Head of Sustainability
Vi måste ta vårt yttersta ansvar för att våra barn och deras barn ska ha en fin värld att leva i. De...

Partners

Adlibris
Airpelago
Apotea
Apoteket
App4aid
Assa Abloy
Best
Boomerang
Bring
CDON
Centiro
CirkL
Clean motion
Consid
Coop
Dagab
DRIW
E commerce park
Easycom
Ellos
https://www.energimyndigheten.se
Giab
Gordon
Greencarrier logo
Göteborgs Stad
Helsingborg logo
Iboxen
Johanneberg Science Park
Jönköping Universitet logo
Karolinska institutet
Linköpings Universitet
Logtrade
Lyko
Mooova
Myloc
Nowaste
nShift
Panprices
Postnord logo
Proflow
Ragn-sells
Post- och telestyrelsen
PTV Group
Region Jönköping Logo
RISE logo
DB Schenker logo
Skanska logo
SKRYM
Stockholms stad logo
Sundsvalls kommun
Swedavia
Svensk Digital handel
Sveriges Allmännytta
Sveriges paketombud
Sveriges Åkeriföretag
Systembolaget
Trafikverket
Trivector logo
Turnr
Vinge
Vinnova logo
Wolt
Österåker