Hoppa till huvudinnehåll

DenCity steg 2

DenCity utvecklade innovativa lösningar för hållbar person- och godsmobilitet i täta stadsdelar med höga krav på attraktivitet, tillgänglighet och hållbarhet. DenCity stod för radikalt nytänkande och innovativa processer för hållbar förtätning.

dencity hubben vision

DenCity var ett samverkansprojekt mellan näringsliv, akademi och samhälle som leddes av den nationella arenan för samverkan inom transporteffektivitet CLOSER vid Lindholmen Science Park. 

DenCitys uppdrag

Med smarta och hållbara transporter kan vi också bygga smartare städer som är attraktiva att bo och röra sig i. Projektet var unikt i att det tog ett helhetsgrepp på både person- och godstransporter. 

DenCity tittar på lösningar och tjänster som testades i verkligheten. Projektet gico t.ex. igenom vilka typer av tjänster man behöver för att lösa livspusslet utan att äga en bil. Det kan vara en ny e-handelstjänst där man får en samlad leverans av paket och matkasse. Eller att man får tillgång till en samlad mobilitetstjänst så som elcykel- och bilpool via sin fastighetsvärd. Projektet tog även hänsyn till hållbarhet, energieffektivitet, minskad trängsel och buller samt en levande stadsmiljö ska matchades med boendes och yrkesverksammas krav på service- och leveranstjänster och såg även på hur gods- och avfallstransporter via vattenvägare eller via eldrivna fordon kan möjliggöra mindre störande trafik för boende. 

Ett avgörande moment var att involvera allmänheten i utformningen av lösningarna. Stockholm och Göteborg var i det här projektet testplatser för framtidens nya transportlösningar.

Se Dencity i korthet:

DenCity final report

DenCity i korthet (film)

Läs Executive summary av projektet 

Läs publikationer och rapporter från projektet här

DenCity in English

 

Projektets fem fokusområden

dencity

Möjliggörande infrastruktur för täta stadsdelar

I arbetspaket tre utvecklades en stödjande infrastruktur som möjliggör effektiv persontransport genom olika typer av mobilitets, varuleverans och avfalls-hanteringstjänster.  En central del var att säkerställa att utvecklade tjänsteerbjudande kan möta boende, besökare och de som arbetar i den täta stadsmiljöns behov samt betalningsvilja. Likväl som bärkraftiga affärsmodeller för de kommersiella aktörerna.

Arbetspaketet är uppdelat i olika delarbetspaket (DP) som tillsammans bygger en stödjande tjänst och fysisk infrastruktur: Mobility as a Service (MaaS), Digital plattform och ”mobilitetshubb”.

Kontaktperson: Magda Collado, Viktoria Swedish ICT