Hoppa till huvudinnehåll

AI Enhanced Mobility

AI Enhanced Mobility

AI Enhanced Mobility är ett samarbetsprojekt där vi tillsammans ska bygga kunskap, erfarenhet och nya samarbeten inom AI-tillämpning för framtidens hållbara mobilitetssystem. Projektet är en viktigt för att tillämpa AI inom mobilitetsområdet och fördjupa samarbeten mellan AI och mobilitetsaktörer. Visionen är att Sverige tar en ledande roll i utvecklingen av ett framtida mobilitetssystem för människor och gods som är hållbart, säkert och tillgängligt för alla.

Vad vill vi uppnå?

Det övergripande målet för AI Enhanced Mobility är att bygga erfarenhet, kunskap och nya samarbeten i tillämpad AI inom mobilitetsystemet för att skapa förutsättningar och lösningar för framtidens hållbara mobilitetssystem.
Projektet ska efter avslutat projekttid:

  • Genererat projekt inom AI
  • Skapa en långsiktig plan för att ta vidare lösningarna inom projektet
  • Utökat och byggt vidare nätverk av organisationer från AI- och mobilitetsområdet, som representerar privat sektor, akademi och offentlig sektor
  • Skapat ökad kunskap och medvetenhet om AI och dess potential för mobilitetssektorn

Varför

I AI Driven Mobility första fas synliggjordes den stora potential Artificiell Intelligens (AI) möjliggör för att förbättra effektiviteten och samhällsnyttan i framtidens mobilitetssystem. AI är en drivande teknologi för innovation, tillväxt, och samhällsförändring och på sikt kommer AI förändra såväl mobilitets- och transportsystemet som samhället i stort. 

AI har redan gjort avtryck inom många områden, teknologin är redo för konkreta tillämpningar och nu handlar det framför allt om att komma i gång. Visionen är att Sverige tar en ledande roll i utvecklingen av ett framtida mobilitetssystem för människor och gods som är hållbart, säkert och tillgängligt för alla. För att lyckas krävs helt nya samarbeten mellan AI- och mobilitets-experter och ökad AI-kunskap inom mobilitetsområdet.

AI Enhanced Mobility är en viktig katalysator för att accelerera utvecklingen av AI-lösningar inom mobilitetsområdet. Projektet skapar nya samarbeten och projekt, ökar AI-kunskapen inom mobilitetsområdet och skapar synergier med befintliga initiativ och resurser. Projektet bygger på ett aktivt deltagande från alla parter, en behovsdriven ansats och korskoppling av AI- och mobilitetskompetenser.

Hur

Merparten av satsningen genomförs i fokusgrupper där mobilitetsaktörer och AI-experter samlas för att tillsammans skapa projektidéer och bygga kunskap. Projektet finansierar ett antal förstudier som ska leda till fullskaliga projekt inom området.

AI Enhanced Mobility är ett strategiskt och fördjupat samarbete mellan AI Sweden, Drive Sweden, SAFER och CLOSER. Genom att samla starka nätverk och kunskapsnoder inom AI, Mobilitet, Trafiksäkerhet och Godstransport skapas förutsättningarna för att kompetens inom mobilitetsområdet och AI-området korskopplas och att domänkunskap sammankopplas. Samarbetet möjliggör också att helt nya samarbeten och kontakter möjliggörs, både nationellt och internationellt.

AI Enhanced Mobility är finansierat via Drive Sweden, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Parter i projektet är: Asymptotic AB, Chalmers Tekniska Högskola, China-Euro Vehicle Technology AB (CEVT), Conzens AB, Embedl AB, Halmstad University, Iboxen, Lindholmen Science Park AB, Linköping Universitet, Malmeken AB, Malmö Universitet, Region Örebro, RISE AB, Schenker AB, Smart Eye AB, SSPA, Svanberg och Svanberg, VTI, Technolution AB, Tekniska Högskolan i Jönköping AB, The Train Brain, Trafikverket, Universes, University of Borås, University of Skövde, Viscando AB, Volvo Cars, Volvo Group, Västtrafik AB, Zenseact & Örebro University. 

Ta del av beviljade projekt

styr och ställ

Säker inkluderande trafikinfrastruktur: data och AI för beslutsfattande (SINTIA)

Denna förstudie tar det första steget i att bygga en empiriskt och vetenskapligt stödd metodik för beslutsfattande inom området för utveckling av väginfrastruktur. Metodiken, baserad på AI-aktiverade...
Buss

Prediktering av störning i kollektivtrafiken

Förutse trafikstörning och följdeffekter av trafikstörning. Kan vi förutse en störning och dess följdeffekter har vi goda förutsättningar att både förbättra och effektivisera våra arbetssätt och...
Iboxen

Datadrivet beslutsstöd för lokalisering av upphämtningsplatser

Datadrivet beslutsstöd för lokalisering av upphämtningsplatser ska utveckla ett datadrivet beslutsstöd för effektiv lokalisering och uppföljning av upphämtningsplatser i form av leveransombud och...
Öga

Förbättra trafiksäkerheten genom avancerade och automatiska körutvärderingar med hjälp av AI och ögonspårning

Syftet med projektet är att förbättra trafiksäkerheten genom avancerade och automatiska körutvärderingar med hjälp av AI och ögonspårning.
busshållplats

Uppmärksamma sårbara trafikanter

Syftet med projektet är att få en förståelse för trafikanters avsikter som fotgängare, cyklister och skoterförare runt busshållplatser för att förbättra säkerheten i trafiken.

Nyheter

AI Enhanced Mobility workshop

Great interest in AI Enhanced Mobility workshop in focus group for Road Safety – 11 concrete ideas on the table!

2023-01-23
With 17 people physically on site at Lindholmen and 9 on link, 25 organizations from business, academia and the public sector gathered in last week’s workshop with the goal of finding new exciting...

Har du frågor, tveka inte utan hör av dig