Hoppa till huvudinnehåll

AI Enhanced Mobility

AI Enhanced Mobility

AI Enhanced Mobility var ett samarbetsprojekt där vi tillsammans byggt kunskap, erfarenhet och nya samarbeten inom AI-tillämpning för framtidens hållbara mobilitetssystem. Projektet har varit viktigt för att tillämpa AI inom mobilitetsområdet och fördjupa samarbeten mellan AI- och mobilitetsaktörer. Visionen var att Sverige skulle ta en ledande roll i utvecklingen av ett framtida mobilitetssystem för människor och gods som är hållbart, säkert och tillgängligt för alla.

Upptäck Höjdpunkterna från slutkonferens inom AI Enhanced Mobility

Vi är glada över att kunna dela med oss av de spännande resultaten från alla projekt inom AI Enhanced Mobility som presenterades under slutkonferensen den 7 december 2023. Om du av någon anledning inte kunde närvara personligen, finns nu en inspelning tillgänglig för att du ska kunna ta del av de inspirerande insikterna och framstegen. Gå inte miste om detta tillfälle att fördjupa din förståelse för vårt arbete och bidra till vår gemensamma kunskapsbas.

Om du önskar att se varje presentation individuellt, klicka på projektet och där hittar du presentationen från slutkonferensen för det specifika projektet. Det är en samling koncisa och informativa presentationer som belyser de uppnådda resultaten.

Vad har vi uppnått?

Det övergripande målet för AI Enhanced Mobility var att bygga erfarenhet, kunskap och nya samarbeten inom tillämpad AI för mobilitetssystemet för att skapa förutsättningar och lösningar för framtidens hållbara mobilitetssystem. AI Enhanced mobility har genererat flera framgångrika projekt (alla resultat finns nedan).  VI har utökat och byggt vidare nätverket av organisationer från AI- och mobilitetsområdet, näringsliv, akademi och offentlig sektor. VI har fått ökad kunskap om AI och dess potential för mobilitetssektorn.

Varför var det viktigt att genomföra AI Enhanced Mobility

AI Enhanced Mobility har varit viktigt för att påskynda integrationen av AI-lösningar inom mobilitetssektorn. Genom att främja nya samarbeten och projekt, öka kunskapen om AI inom mobilitetsområdet och skapa synergier med befintliga initiativ och resurser, agerar projektet som en katalysator för framsteg. Med en behovsdriven strategi och tvärvetenskapligt samarbete mellan AI- och mobilitetsexperter strävade projektet efter att positionera Sverige som en ledande aktör i utvecklingen av ett hållbart, säkert och tillgängligt mobilitetssystem för människor och gods.

Hur gick det till?

Merparten av satsningen genomfördes i fokusgrupper där mobilitetsaktörer och AI-experter samlades för att tillsammans skapa projektidéer och bygga kunskap. Projektet finansierade ett antal förstudier som har lett till fullskaliga projekt inom området AI och mobilitet. 

AI Enhanced Mobility var ett strategiskt och fördjupat samarbete mellan AI Sweden, Drive Sweden, SAFER och CLOSER. Genom att samla starka nätverk och kunskapsnoder inom AI, Mobilitet, Trafiksäkerhet och Godstransport skapades förutsättningarna för att kompetens inom mobilitetsområdet och AI-området korskopplades och att domänkunskap sammankopplades. Samarbetet har också möjliggjort att helt nya samarbeten och kontakter skapats, både nationellt och internationellt.

AI Enhanced Mobility var finansierat via Drive Sweden, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Parter som var del av projektet var: Asymptotic AB, Chalmers Tekniska Högskola, China-Euro Vehicle Technology AB (CEVT), Conzens AB, Embedl AB, Halmstad University, Iboxen, Lindholmen Science Park AB, Linköping Universitet, Malmeken AB, Malmö Universitet, Region Örebro, RISE AB, Schenker AB, Smart Eye AB, SSPA, Svanberg och Svanberg, VTI, Technolution AB, Tekniska Högskolan i Jönköping AB, The Train Brain, Trafikverket, Universes, University of Borås, University of Skövde, Viscando AB, Volvo Cars, Volvo Group, Västtrafik AB, Zenseact & Örebro University. 

Här kan du ta del av projektresultaten

styr och ställ

Säker inkluderande trafikinfrastruktur: data och AI för beslutsfattande (SINTIA)

Läs mer om detta AI-projekt med fokus på beteendet vid övergångsställen vid skolor i Jönköping. Genom starkt samarbete har projektet etablerat nya teknologier och insikter. Här kan du läsa om...
Buss

Prediktering av störning i kollektivtrafiken

Läs mer om detta AI arbete inom kollektivtrafikens störningshantering. Här har man undersökt möjligheten att förutsäga primära störningar och realtidsavvikelser från tidtabellen för att skapa en mer...
Iboxen

Datadrivet beslutsstöd för lokalisering av upphämtningsplatser

Ökad e-handel påverkar stadslogistik och invånarnas rörelsemönster. Last mile-transporter, särskilt kopplade till e-handel, blir allt mer betydande. För att effektivisera och minska klimatavtrycket...
Öga

Förbättra trafiksäkerheten genom avancerade och automatiska körutvärderingar med hjälp av AI och ögonspårning

Syftet med projektet är att förbättra trafiksäkerheten genom avancerade och automatiska körutvärderingar med hjälp av AI och ögonspårning.
busshållplats

Uppmärksamma sårbara trafikanter

Syftet med projektet är att få en förståelse för trafikanters avsikter som fotgängare, cyklister och skoterförare runt busshållplatser för att förbättra säkerheten i trafiken.
lagerbild

3D&AI för en säkrare, smartare och effektivare lasthantering i terminaler (TRASSEL)

TRASSELs realtidsbaserade teknologi och effektiva AI-metoder ger strategiska beslut, snabb anpassning och automatiserad styrning för en effektivare terminalverksamhet. DB Schenker prioriterar smart...
Volvo cars

AI-baserad realtidsfördelad bedömning av trafikrisk

Förstudien har tydliggjort behoven för att skala upp en befintlig molnarkitektur för proaktiv säkerhet, som samlar in data från olika källor. Målet är att skapa en sammansatt nytta av denna data för...
Busstop

Proaktiv störningsinformation till resenärer i kollektivtrafiken

Detta projekt har syftat till att förstå hur man bäst formaterar ett projekt som utforskar hur proaktiv störningsinformation kan genereras, presenteras och testas hos en grupp resenärer i...

Har du frågor, tveka inte utan hör av dig

Anna Kristiansson

Anna Kristiansson

Programansvarig - Portfölj & partnernätverk
ai driven mobilitet

AI-driven mobilitet

AI-driven mobilitet samlar olika delar av samhället för att gemensamt identifiera utmaningar och möjligheter, bygga ny kunskap och skapa nya mobilitetslösningar med hjälp av AI.