Hoppa till huvudinnehåll

AI Enhanced Mobility

AI Enhanced Mobility

AI Enhanced Mobility är ett samarbetsprojekt där vi tillsammans ska bygga kunskap, erfarenhet och nya samarbeten inom AI-tillämpning för framtidens hållbara mobilitetssystem. Projektet är en viktigt för att tillämpa AI inom mobilitetsområdet och fördjupa samarbeten mellan AI och mobilitetsaktörer. Visionen är att Sverige tar en ledande roll i utvecklingen av ett framtida mobilitetssystem för människor och gods som är hållbart, säkert och tillgängligt för alla.

Vad vill vi uppnå?

Det övergripande målet för AI Enhanced Mobility är att bygga erfarenhet, kunskap och nya samarbeten i tillämpad AI inom mobilitetsystemet för att skapa förutsättningar och lösningar för framtidens hållbara mobilitetssystem.
Projektet ska efter avslutat projekttid:

  • Genererat projekt inom AI
  • Skapa en långsiktig plan för att ta vidare lösningarna inom projektet
  • Utökat och byggt vidare nätverk av organisationer från AI- och mobilitetsområdet, som representerar privat sektor, akademi och offentlig sektor
  • Skapat ökad kunskap och medvetenhet om AI och dess potential för mobilitetssektorn

Varför

I AI Driven Mobility första fas synliggjordes den stora potential Artificiell Intelligens (AI) möjliggör för att förbättra effektiviteten och samhällsnyttan i framtidens mobilitetssystem. AI är en drivande teknologi för innovation, tillväxt, och samhällsförändring och på sikt kommer AI förändra såväl mobilitets- och transportsystemet som samhället i stort. 

AI har redan gjort avtryck inom många områden, teknologin är redo för konkreta tillämpningar och nu handlar det framför allt om att komma i gång. Visionen är att Sverige tar en ledande roll i utvecklingen av ett framtida mobilitetssystem för människor och gods som är hållbart, säkert och tillgängligt för alla. För att lyckas krävs helt nya samarbeten mellan AI- och mobilitets-experter och ökad AI-kunskap inom mobilitetsområdet.

AI Enhanced Mobility är en viktig katalysator för att accelerera utvecklingen av AI-lösningar inom mobilitetsområdet. Projektet skapar nya samarbeten och projekt, ökar AI-kunskapen inom mobilitetsområdet och skapar synergier med befintliga initiativ och resurser. Projektet bygger på ett aktivt deltagande från alla parter, en behovsdriven ansats och korskoppling av AI- och mobilitetskompetenser.

Hur

Merparten av satsningen genomförs i fokusgrupper där mobilitetsaktörer och AI-experter samlas för att tillsammans skapa projektidéer och bygga kunskap. Projektet finansierar ett antal förstudier som ska leda till fullskaliga projekt inom området.

AI Enhanced Mobility är ett strategiskt och fördjupat samarbete mellan AI Sweden, Drive Sweden, SAFER och CLOSER. Genom att samla starka nätverk och kunskapsnoder inom AI, Mobilitet, Trafiksäkerhet och Godstransport skapas förutsättningarna för att kompetens inom mobilitetsområdet och AI-området korskopplas och att domänkunskap sammankopplas. Samarbetet möjliggör också att helt nya samarbeten och kontakter möjliggörs, både nationellt och internationellt.

Nyheter

AI Enhanced Mobility workshop

Great interest in AI Enhanced Mobility workshop in focus group for Road Safety – 11 concrete ideas on the table!

2023-01-23
With 17 people physically on site at Lindholmen and 9 on link, 25 organizations from business, academia and the public sector gathered in last week’s workshop with the goal of finding new exciting...

Har du frågor, tveka inte utan hör av dig