Hoppa till huvudinnehåll

Fokusmöte inom digitaliserad logistik inspirerade 54 deltagare från branschen!

torsdag, juni 8, 2023

Den 26 maj arrangerade CLOSER genom sitt temaområde DIGILOG ett fokusmöte inom HCT (High Capacity Transport) och accesshantering för hållbara transporter. DIGILOGs ordförande Per Olof Arnäs satte kursen och bjöd in fyra experter som tillsammans gav en helhetsbild av utmaningar och möjligheter inom branschen. 

Man med glasögon och kostym i solsken

– Accesshantering är en komplex och ofta dyr process. När en aktör vill ha tillgång till en begränsad resurs såsom en lastbrygga, en väg eller en container behöver mycket data samlas in och processas. Att skapa en generisk digital infrastruktur där det går att hantera allt från tillstånd till godsutlämning blir en strategisk fråga i många olika typer av verksamhet. 

Per-Olof Arnäs, ordförande DIGILOG 

 

Först ut att presentera var Stefan Jacobsson från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet som pratade om accesshantering i städer och hamnar. Stefan la särskild vikt vid samarbete och att det finns stora värden i att dela information; till exempel att lastbilar i en hamn kan ge värdefull information till staden för att koordinera en mer hållbar transport i realtid.  

Thomas Asp från Trafikverket delade tidigare och pågående projekt inom intelligent accesshantering som har genomförts i Sverige, till exempel ett projekt där geofencade fordon ingår. Han pratade också om hur data kan bidra till att säkra levande landsbygder.  

Nästa person var Kristina Andersson från RISE med lång erfarenhet och stor kompetens inom det juridiska perspektivet. Kristina berättade bland annat om ett antal juridiska fall och utgången av dem samt vilken data myndigheter egentligen får samla in och hur.  

Till sist presenterade Fredrik Cederstav från RISE projektet HCT City. Han betonade vikten av att mäta för att kunna förändra och vikten av att jobba med beteendeförändring, även om det ofta handlar om kulturfrågor med arv från historien. Han gav också en uppdatering av CEDR projektet.  

Efterföljande diskussion mellan deltagare och föredragshållare var spännande och inspirerande och vi ser fram emot att följa utvecklingen i branschen vidare.  

– Ett bra webinarium, man blir otålig att komma vidare.  
 
Mötet samlade fler än 50 engagerade deltagare från hela logistikkedjan 

Till hösten håller vi fler fokusmöten inom Digitaliserad Logistik men med andra infallsvinklar. Håll utkik här eller på LinkedIn så att ni inte missar dem. 

Vill du veta mer?