Hoppa till huvudinnehåll

Datadelning - nyckeln i Off Peak

måndag, augusti 28, 2023

HITS-projektet har tittat på förutsättningar för leveranser nattetid (Off Peak) i centrala Stockholm. Är det möjligt, hur delar aktörerna data, vilka för- och nackdelar finns? Frågorna är många. Annette Hultåker, Technical Manager för Scanias elektrifiering, har ägnat många timmar åt de teoretiska lösningarna. Nu testas de i praktiken.

Bild på Annette Hultåker och Scanialastbil i nattmiljö utanför Mc Donalds

För att överhuvudtaget lyckas med nattleveranser måste alla inblandade aktörer dela sin data. Och för att lyckas med datadelningen krävs det att åtta olika faktorer uppfylls, inleder Annette.

Åtta faktorer

Först och främst måste det finnas data att tillgå och ett affärsvärde. Dessutom är det nödvändigt att ha koll på alla lagar och regler som gäller annars är det ingen ide att gå vidare. Deltagarna måste kunna lita på varandra och en infrastruktur för datadelning måste vara på plats. Säkerheten måste vara hög, både för gods och personal, tillgång till metadata förenklar administrationen mellan de inblandade parterna  och självklart måste alla inblandade ha den kunskap som krävs för att lyckas. Dessa åtta faktorer bör uppfyllas men i vilken prioritetsordning kommer variera mellan olika verksamheter. Faktorerna påverkar dock varandra i olika grad.

Datadelning

När de 8 faktorerna är på plats kan man börja testa i verkligheten. HITS pilot är baserad på en ”Physical Internet” plattform, som möjliggör direkt datadelning mellan de inblandade aktörerna utan egna korsvisa uppkopplingar. Plattformen har också gjort det möjligt att ge gods, fordon och förare unika e-identiteter för spårning. Dessutom har mottagarna fått lås som bara kan låsas upp när rätt gods, med rätt fordon och rätt förare är på plats. Detta har öppnat upp för leveranser nattetid utan personal på plats. Det är också en säkerhetsåtgärd för förarna.

Test i verkligheten

I Stockholm har HAVI, LogTrade och McDonalds testat teorierna under en period med leveranser till fyra restauranger. Testerna har visat att verksamheten är möjlig om alla bjuder till. Inledningsvis uppstod problem då mottagarna av gods inte var på plats och inte hade förberett avställningsytor. När det var löst noterades flera fördelar. Jobbet blev lugnare och kändes tryggare för både mottagare och leverantör då leveranserna kunde ske när det inte var så mycket trafik och inga kunder i lokalerna. Förarna som jobbade två och två av säkerhetsskäl upplevde det som positivt även om det under testen kanske var för lite med bara fyra leveransplatser.

Utmaningen

Nästa steg är att räkna på lönsamheten då det kostar mer att ha personal som jobbar natt, vissa investeringar i digitala lås, tystare varuvagnar, bättre golv mm. Vissa regelverk måste ses över för att avtal ska fungera mellan mottagare, leverantör och markägare. Men samtidigt måste man ta med i beräkningarna de miljömässiga fördelarna och personalens välbefinnande, avslutar Annette.

Vill du veta mer?