Hoppa till huvudinnehåll

Första december får 34,5 meters långa lastbilar köra på Sveriges vägar

torsdag, juni 22, 2023

– Det är glädjande att arbetet med att tillåta längre fordon i Sverige tagit fart, säger Ylva Öhrnell, hållbarhetschef, DHL Freight. För oss är längre fordon en viktig åtgärd för att minska våra utsläpp av klimatgaser eftersom det då blir färre antal fordon på våra vägar.

HCT

Foto: Lindholmen Science Park

Det, av Trafikverket, utpekade vägnätet för längre fordon är ett stort första steg för oss att implementera längre fordon i vår dagliga trafik. För att kunna göra det här är vi dock beroende av att de kommunala vägarna öppnas upp för den här trafiken och vi hoppas därför att samtliga kommuner kommer att ha en tydlig och smidig process för att tillåta längre fordon, fortsätter Ylva Öhrnell, hållbarhetschef, DHL Freight

Införandet av längre fordon är en fråga som utretts i snart 15 år och för 10 år sedan, 2012, startades High Capacity Transport (HCT)-programmet på CLOSER. CLOSER har sedan dess varit navet för forskningen som bedrivits inom programmet.

Regeringen beslutade under 2022 att 34,5 meter långa lastbilar nu får köra på Sveriges vägar, vilket möjliggjorts tack vare ett gediget arbete inom CLOSERs nätverk, ett beslut som blir verklighet den första december i år. Det kommer att medföra stora miljö- och kostnadsvinster inte bara för den svenska transportbranschen utan också för Sverige i stort. 

Till en början sker öppnandet för två olika fordonskombinationer och på ett nästan 600 mil långt statligt vägnät. För att komma första och sista biten tillkommer även ett kommunalt vägnät. Öppnande av ytterligare vägnät kommer ske sommaren 2024 och här har stora delar av Sveriges näringsliv möjlighet att ge förslag på ytterligare vägar till kommuner och Trafikverket. När det gäller det kommunala vägnätet (och ibland även statliga) så är det viktigt att även se om bärighetsklassen för vägar och broar behöver höjas då den bör vara BK4-klassad och minst BK1.
 
Den del av vägnätet som nu öppnas är främst delar av Europavägnätet. För att se på möjligheterna att öppna ytterligare vägnät så kommer ett antal tester att fortsätta,  framförallt de som är inriktade på trafiksäkerhetsfrågor, men det sker även forskning om möjligheten att elektrifiera HCT-fordonen. 
 

Det känns väldigt bra att införandet av längre fordon blir verklighet från och med den första december i år och att det arbete som gjorts på CLOSER kommit till nytta både för de nu ställda kraven på fordonen och vägnätet.

Thomas Asp, projektledare för HCT-programmet, CLOSER

Information från Trafikverket

Trafikverket höll nyligen ett webinarium om införandet av 34,5 m i Sverige.

Vad innebär långa lastbilar, på vilka vägar ska det vara tillåtet att framföra dessa och hur arbetar Trafikverket med dessa frågor?

Nordisk HCT konferens 2023

Vi vill också redan nu berätta att årets HCT-konferens genomförs den 11 oktober med möjlighet att delta både på plats på Lindholmen Science Park och online. 

Vill du veta mer?

Fotografi på man i skjorta, leer och har en röd industriell bakgrund.

Thomas Asp

High Capacity Transport (HCT)
HCT - High CapacityTransport
daniel-moback

Daniel Moback

Innovations- och forskningsledare