Hoppa till huvudinnehåll

Initiativ för minskad transporttrafik och utsläpp vid Göteborgs evenemangsstråk

måndag, mars 11, 2024

Ett konsortium med flera aktörer längs Evenemangsstråket i Göteborg har initierat ett projekt för att utveckla och demonstrera en fossilfri och effektiv logistiklösning för området. Genom att skapa en ny typ av samverkan för gemensam distribution hoppas aktörerna kunna minska trängsel, utsläpp och buller för att skapa en mer attraktiv stadsdel. 

Evenemangsstråket

Området kring Evenemangsstråket i Göteborg kommer att genomgå stora förändringar, med bland annat en ny arena och nytt centralbad som ersätter Scandinavium och Valhallabadet. Samtidigt pågår planeringen av gods- och logistikhubben Link40 mellan Göteborg och Landvetter och satsningen Green City Zone där Evenemangsstråket ska användas som testarena för lösningar som bidrar till omställningen till utsläppsfri trafik i stadsmiljön.  

En pusselbit i denna områdesomvandling är projektet REDIG som ska utveckla och demonstrera en fossilfri effektiv logistiklösning tillsammans med det ekosystem av samverkan, regelverk och infrastruktur som krävs för att lyckas med omställningen till fossilfria och hållbara transporter. 

REDIG Systemdemonstration är en fortsättning av förstudien Regionala Godshubbar i Göteborg som visade att det inte räcker att elektrifiera leveransfordon för att skapa en hållbar transportmiljö. Mängden trafik måste också minska. Genom att samordna sina leveranser beräknar medverkande aktörer att kunna optimera fordonsanvändning och minska antalet anlöp med sammanlagt 30 procent.   

Systemdemonstrationen som utvecklas inom projektet kommer att utföras av logistikaktörer som GLC, DB Schenker och 247, godsmottagare som Liseberg, Svenska Mässan Gothia Towers och GotEvent. Involverade samhällsplanerare är Göteborgs Stad och Link40 genom Fastighets AB Balder och Next Step Group samt forsknings- och kunskapsaktörerna RISE, Chalmers, Asta Zero, Closer och Volvo Technology.  

Lösningen kommer att visualiseras i en digital tvilling som ska kunna simulera flöden och beräkna effekter. Den ska vara affärsmässigt hållbar och kunna appliceras på andra platser i Göteborg eller i andra städer. 

CLOSER koordinerar arbetspaketet som planerar, genomför och utvärderar piloten. 

REDIG Systemdemonstration finansieras av Vinnova, med en total budget på 12 miljoner kronor, och pågår mellan november 2023 och november 2026. Huvudkoordinator är RISE och övriga partners är CLOSER, AstaZero, Chalmers, Göteborgs stad, Svenska Mässan Gothia Towers, Got Event, Liseberg, Volvo Technology, Link40 (Next Step Group och Fastighets AB Balder), GLC, 247 och DB Schenker. 

För mer information, kontakta:

Anna Eriksson
Projektledare, RISE
+46 730 946 841
anna.eriksson@ri.se

För information om CLOSERs delar av projektet, kontakta: