Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

Läs om allt spännande som görs inom CLOSER och vårt partnerskap!

Finalister utvalda av juryn i InfraSweden2030 innovationstävling InfraAwards

2021-08-17
Fem bidrag har gått till final i innovationstävlingen InfraAwards där vinnaren får 100.000 kronor och finansiering för att ta sin idé vidare i projektform. Med utgångspunkt i snabbare och...

Pandemins påverkan på försörjningskedjor lyfts på TREFF

2021-06-30
TREFF
Under Transporteffektivitetsdagen, TREFF, kommer Sophie Krönlein, Area Head of Customer Experience, Maersk Scandinavia, presentera och delta i en paneldialog. Sophie kommer prata om störningar i...

Nya tester ska ge säkra byggutfarter

2021-06-28
Smarta Urbana Trafikzoner
I sommar genomförs hundratals stora byggen och ombyggnationer i våra storstäder. Nu testas sensorsystem för byggutfarter vid test- och demoanläggningen AstaZero, ett test som utförs inom ramen för...

Tio år med TREFF

2021-06-24
TREFF
I år arrangeras Transporteffektivitetsdagen, TREFF, för tionde gången. Det är ett tillfälle för alla som jobbar med transporteffektivitet att träffas, utbyta ideér och inspireras. För att uppmärksamma...

Viktigt med nya talanger in i logistiksystemet

2021-06-21
För att nå ett hållbart samhälle behövs nya talanger i logistiksystemet, något som CLOSER ser som en viktig del i sitt arbete framåt. Under våren 2021 praktiserade Wilma Pettersson och Petter Olsen på...

Sverige tar ledande roll för framtidens e-handel

2021-06-17
Nu engagerar sig en mängd aktörer från olika delar av svensk handel i en satsning för omställningen mot framtidens e-handel. Genom forskning och innovation vill man gemensamt uppnå en resurseffektiv...

Ny projektledare med fokus på Långväga Multimodala Godstransporter

2021-06-07
Dino Keljalic är ny projektledare och kommer att dela sin tid mellan Region Örebro Län och CLOSER som en del av det nya partneravtal som CLOSER skrivit med regionen. Totalt handlar det om 15 % av en...

Med jämställdhet i fokus

2021-06-07
CLOSER tar en aktiv roll i att skapa ett framtida transport- och logistiksystem som bidrar till en ökad jämställdhet och mångfald. Jämställdhet är en viktig del för att kvinnor och män ska ges samma...

Återvinningspråmen - ett test som blev verklighet

2021-06-02
DenCity
I Göteborgs stad testades ett pilotkoncept med en återvinningspråm på fem kajplatser längs Göta Älv. Under den sju veckor långa pilottiden 2019 var det ett uppskattat koncept och eftersom göteborgarna...

Hög och hållbar service i Fullservicefastigheter

2021-05-31
DenCity
Majoriteten av svenskarna e-handlar varje månad – vilket ställer krav på nya hållbara sätt att leverera paket och hantera returer. Samtidigt vill kunden kunna ta emot paket på ett säkert och bekvämt...

Samlastning – en nyttoskapande satsning för fler

2021-05-28
DenCity
Hur kan man minska tunga transporter i täta områden där många människor rör sig, och på så sätt bidra till mer hållbara miljöer - utan att ge avkall på servicegrad och kundnytta? Inom DenCity har en...

Smarta lösningar redo för framtidens städer

2021-05-27
DenCity
Under fem år har projektet DenCitys 34 parter arbetat med innovativa transportlösningar för tätbebyggda städer. På DenCity.se kan nu aktörer i hela Sverige ta del av koncepten, nyttorna med de olika...

Innovationsresan HCT

2021-05-26
HCT
2011 introducerades Trafikverkets HCT-program vid CLOSER med målet att möjliggöra introduktionen av längre och tyngre fordon på det svenska vägnätet. Nu kan du se en film som förklarar programmets...

Spel som en metod som kan förenkla samarbete inför en bygglogistikprocess

2021-04-27
MIMIC
Från brädspel till online mitt under rådande pandemi. Det bygglogistikspel som togs fram i CIVIC projektet har vidareutvecklats under MIMIC-projektet. Dessutom har ytterligare ett nytt spel tagits...

Strategiska råd - Ett viktigt stöd för CLOSER

2021-04-22
För att ge stöd och styrning till CLOSERs arbete har två strategiska råd tillsatts. Det ena fokuserar på digitaliserad och uppkopplad logistik och det andra på långväga multimodala transporter.

Efterföljare till Europeiskt järnvägsprogram på agendan under frukostseminarium

2021-04-22
Shift2Rail
CLOSER har under våren anordnat digitala frukostseminarium med fokus på hur tekniker från EU:s innovationsprogram Shift2Rail kan möjliggöra effektiva leveranser. Frukostseminarierna har lyft tekniker...

Trafikverket har nått vägs ände vad gäller manuella processer för rapportering av miljödata

2021-04-13
Orden är Anders Aabakkens, teknikchef på Trafikverkets verksamhetsområde Underhåll, som tillade: – Det finns ett klockrent gemensamt mål och det är standardisering och digitalisering. Budskapet under...

Hållbart logistiksystem genom längre lastbilar

2021-04-08
HCT
Potentiella samhälls- och transportrelaterade fördelar med att introducera längre lastbilar, även kallat High Capacity Transport (HCT), för lokal distribution och leveranser av gods till närmsta...

Samverkan nyckeln till att driva utveckling & klara omställningen

2021-03-31
Med riktning mot ett hållbart samhälle var temat på CLOSERs Årskonferens i slutet av mars. Där samlades aktörer från olika sektorer för att se tillbaka kring de resultat som samverkan inom CLOSER...

Öka effekterna av EU-finansierad forskning inom godstransport och logistik

2021-03-26
Boostlog
BOOSTLOG-projektet, ett treårigt projekt som finansieras av EU genom HORIZON 2020, kommer att undersöka framgångsrika implementeringar av resultat från EU-finansierade FoU-projekt och utvärdera de...

På slutkonferensen av DenCity presenterades Smarta lösningar redo för framtidens städer

2021-03-26
DenCity
Med en saga om framtidens stad sattes tonen för dagen då DenCity höll sin slutkonferens efter fem års intensivt projektarbete. I historien om den tätbebyggda staden finns hållbara och yteffektiva...

Fyll på med inspiration och nya idéer

2021-03-22
Med riktning mot ett hållbart samhälle är temat för CLOSERs årskonferens den 25 mars. Frans Prenkert, Center for Sustainable business, CSB, en av årskonferensens paneldetagare, ger här bl a en inblick...

Nytt projekt ska accelerera det svenska mobilitetsekosystemet med AI

2021-03-11
AI Driven Mobilitet
Artificiell intelligens (AI) har stor potential för att bidra till utvecklingen av ett mer resurseffektivt och hållbart samhälle. Mobilitetsindustrin kommer, likt andra industrier, att påverkas starkt...
DHL freight

Som en del av REEL projektet satsar DHL Freight och Volvo Lastvagnar på elektrifierad regional logistik

2021-02-24
REEL
DHL Freight och Volvo Lastvagnar har ingått ett partnerskap för att påskynda införandet av tunga elektriska lastbilar för regionala transporter inom Europa. Samarbetet markerar ytterligare ett viktigt...