Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

Läs om allt spännande som görs inom CLOSER och vårt partnerskap!

Hög och hållbar service i Fullservicefastigheter

2021-05-31 - 08:00
DenCity

Majoriteten av svenskarna e-handlar varje månad – vilket ställer krav på nya hållbara sätt att leverera paket och hantera returer. Samtidigt vill kunden kunna ta emot paket på ett säkert och bekvämt...

Samlastning – en nyttoskapande satsning för fler

2021-05-28 - 08:00
DenCity

Hur kan man minska tunga transporter i täta områden där många människor rör sig, och på så sätt bidra till mer hållbara miljöer - utan att ge avkall på servicegrad och kundnytta? Inom DenCity har en...

Smarta lösningar redo för framtidens städer

2021-05-27 - 13:11
DenCity

Under fem år har projektet DenCitys 34 parter arbetat med innovativa transportlösningar för tätbebyggda städer. På DenCity.se kan nu aktörer i hela Sverige ta del av koncepten, nyttorna med de olika...

Innovationsresan HCT

2021-05-26 - 16:36
HCT

2011 introducerades Trafikverkets HCT-program vid CLOSER med målet att möjliggöra introduktionen av längre och tyngre fordon på det svenska vägnätet. Nu kan du se en film som förklarar programmets...

Spel som en metod som kan förenkla samarbete inför en bygglogistikprocess

2021-04-27 - 08:39
MIMIC

Från brädspel till online mitt under rådande pandemi. Det bygglogistikspel som togs fram i CIVIC projektet har vidareutvecklats under MIMIC-projektet. Dessutom har ytterligare ett nytt spel tagits...

Strategiska råd - Ett viktigt stöd för CLOSER

2021-04-22 - 14:43

För att ge stöd och styrning till CLOSERs arbete har två strategiska råd tillsatts. Det ena fokuserar på digitaliserad och uppkopplad logistik och det andra på långväga multimodala transporter.

Efterföljare till Europeiskt järnvägsprogram på agendan under frukostseminarium

2021-04-22 - 14:43
Shift2Rail

CLOSER har under våren anordnat digitala frukostseminarium med fokus på hur tekniker från EU:s innovationsprogram Shift2Rail kan möjliggöra effektiva leveranser. Frukostseminarierna har lyft tekniker...

Trafikverket har nått vägs ände vad gäller manuella processer för rapportering av miljödata

2021-04-13 - 08:07

Orden är Anders Aabakkens, teknikchef på Trafikverkets verksamhetsområde Underhåll, som tillade: – Det finns ett klockrent gemensamt mål och det är standardisering och digitalisering. Budskapet under...

Hållbart logistiksystem genom längre lastbilar

2021-04-08 - 14:43
HCT

Potentiella samhälls- och transportrelaterade fördelar med att introducera längre lastbilar, även kallat High Capacity Transport (HCT), för lokal distribution och leveranser av gods till närmsta...

Innovationstävling för en hållbar och innovativ transportinfrastruktur

2021-04-07 - 16:00

Innovationstävlingen InfraAward anordnas av InfraSweden2030, som är en del av Vinnova, Energimyndigheten och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsprogram. Med InfraSweden2030s kommande...

Samverkan nyckeln till att driva utveckling & klara omställningen

2021-03-31 - 15:53

Med riktning mot ett hållbart samhälle var temat på CLOSERs Årskonferens i slutet av mars. Där samlades aktörer från olika sektorer för att se tillbaka kring de resultat som samverkan inom CLOSER...

Öka effekterna av EU-finansierad forskning inom godstransport och logistik

2021-03-26 - 15:03
Boostlog

BOOSTLOG-projektet, ett treårigt projekt som finansieras av EU genom HORIZON 2020, kommer att undersöka framgångsrika implementeringar av resultat från EU-finansierade FoU-projekt och utvärdera de...

På slutkonferensen av DenCity presenterades Smarta lösningar redo för framtidens städer

2021-03-26 - 11:17
DenCity

Med en saga om framtidens stad sattes tonen för dagen då DenCity höll sin slutkonferens efter fem års intensivt projektarbete. I historien om den tätbebyggda staden finns hållbara och yteffektiva...

Fyll på med inspiration och nya idéer

2021-03-22 - 10:21

Med riktning mot ett hållbart samhälle är temat för CLOSERs årskonferens den 25 mars. Frans Prenkert, Center for Sustainable business, CSB, en av årskonferensens paneldetagare, ger här bl a en inblick...

Nytt projekt ska accelerera det svenska mobilitetsekosystemet med AI

2021-03-11 - 14:50
AI Driven Mobilitet

Artificiell intelligens (AI) har stor potential för att bidra till utvecklingen av ett mer resurseffektivt och hållbart samhälle. Mobilitetsindustrin kommer, likt andra industrier, att påverkas starkt...

DHL freight

Som en del av REEL projektet satsar DHL Freight och Volvo Lastvagnar på elektrifierad regional logistik

2021-02-24 - 08:50
REEL

DHL Freight och Volvo Lastvagnar har ingått ett partnerskap för att påskynda införandet av tunga elektriska lastbilar för regionala transporter inom Europa. Samarbetet markerar ytterligare ett viktigt...

Samarbete och standarder underlättar omställningen i byggbranschen

2021-02-10 - 09:58

”Vi måste ha bättre koll på det vi gör, det är bråttom och vi måste samarbeta”. Så föll orden när Sven Hunhammar, måldirektör för miljö och hälsa på Trafikverket, inledde det första mötet i en ny...

Ny projektledare med fokus på uppkopplade fordon

2021-02-08 - 09:12

Automatkoppel testas i Luleå för att möjliggöra effektiva transporter

2021-02-04 - 09:56

För att spara tid och underlätta transporter testas nu automatkoppel i Luleå för att säkerställa att tekniken klarar av vinterväderförhållanden.

Ett projekt som ska stärka det svenska godstransportsystemet

2021-02-03 - 09:34

Resilienta och hållbara godstransportsystem i en osäker och föränderlig framtid är ett projekt som syftar till att stärka det svenska godstransportsystemet och säkra framtida leveranser av gods och...

Ny senior rådgivare med fokus på logistik med transportinriktning

2021-01-13 - 09:33

Jonas Böös är sedan hösten ny senior rådgivare på CLOSER och bidrar med insikt och kunskap om logistikfrågor med transportfokus. Utöver sin nya roll på CLOSER arbetar Jonas som logistikkonsult.

365 dagar med elsopbil

2020-12-17 - 11:10
DenCity

Inom ramen för DenCity-projektet har det testats el-sopbilar under 2020, här kan du se hur bra det går. Lyssna till en av experterna bakom projektet men även till hur chaufförerna upplever det!

Med siktet inställt mot en hållbarare stad

2020-12-16 - 15:33
DenCity

För en hållbar stad behöver vi frigöra oss från bilberoendet, en lösning är en tjänst som gör att vi kan röra oss fritt i staden utan att äga en bil. I ett test på Mandolingatan i Västra Frölunda i...

Einride ny partner i CLOSER

2020-12-16 - 10:57

Einride är ett startup inom elektromobilitet som kombinerar utveckling av en autonom elektrisk lastbil, Einride Pod, med utveckling av en mjukvaruplattform för planering, utförande och analys av...