Hoppa till huvudinnehåll

SELECT utforskar förutsättningarna för elektrifiering av logistikflottor i Nordsjöregionen

tisdag, december 12, 2023

Vilka är de stora utmaningarna för logistikoperatörer när det gäller att elektrifiera sina flottor med såväl lätta som tunga lastbilar? Och hur kan städer och regioner stödja denna omställning? Detta håller det nya SELECT-projektet på att undersöka.

Projektpartners vid en laddstation vid Vädermotet i Göteborg.

SELECT-projektet, som finansieras av Interreg North Sea Region (NSR), samlar lokala och regionala myndigheter, organisationer och företag från Nederländerna, Belgien, Tyskland, Danmark och Sverige. Projektet, som nyligen drog igång, har det övergripande målet att producera ett ramverk för interaktion mellan lokala och regionala myndigheter och logistikaktörer för att påskynda elektrifieringen av kommersiella logistikflottor och anta digitala lösningar för att dela laddningsinfrastruktur som kan fungera som praxis för andra myndigheter i NSR.

Att minska utsläppen från transportsektorn är avgörande för att nå globala, europeiska och nationella klimatmål och att utforska förutsättningarna för att accelerera utbyggnaden av laddinfrastrukturen för transportsektorn kan spela en stor roll för att nå målen och påskynda elektrifieringen. Projektparterna ska nu arbeta inom sina respektive regioner för att ta reda på vilka möjligheter det finns för att bygga ut laddinfrastrukturen och kombinera sina resultat inom projektet för att därigenom skapa en mer heltäckande färdplan för laddning i en större region.

– Region Hovedstaden i Danmark har, genom initiativ som Copenhagen Electric, alltid legat i framkant när det gäller att främja gröna transporter. Vi strävar efter att bidra väsentligt till projektets mål att analysera energibehov och stödja övergången till elektriska logistikflottor. Detta projekt är en naturlig förlängning av våra ansträngningar att tänja på gränserna för hållbar mobilitet och energieffektivitet, dela kunskap och innovativa lösningar över gränserna, säger Gent Grinvalds, Region Hovedstaden i Danmark.

Projektet syftar till att samla en mängd olika aktörer för att fullt ut förstå frågans komplexitet.

– Inom provinsen Nordbrabant tar vi oss an enorma utmaningar när det gäller trängsel i elnätet. Tillsammans med våra partners i SELECT vill vi undersöka hur vi på bästa sätt kan stödja logistikoperatörer samt arbeta tillsammans med olika offentliga myndigheter på alla nivåer (EU, nationellt, regionalt, lokalt) för att möjliggöra och ytterligare påskynda övergången till nollutsläppslogistik, säger Zebaish Masood, Nordbrabant.

– Logistics Initiative Hamburg, i den pulserande Nordsjöregionen, deltar aktivt i detta banbrytande projekt. Genom vårt engagemang strävar vi efter att driva innovation, stärka regional samverkan och vara ett hållbart exempel för vår stad och andra utanför den. Tillsammans strävar vi efter att forma en framtid där grön logistik frodas och inspirerar över hela världen, säger Amir Ali Bashash, Logistik Initiative Hamburg.

Projektet kommer att undersöka viktiga aspekter av att påskynda uppskalningen av elflottor, inklusive policyer och tjänster som kan underlätta övergången.

– Logistiktrafiken är en stor del av alla trafikflöden i städerna. Att utveckla en policy för att göra denna trafik mer hållbar är en nyckeluppgift för europeiska städer. Inom projektet vill vi undersöka hur elektrifieringen av logistikflottan kan utvecklas vidare och vilken roll städerna ska ha, säger Veerle De Meyer, Stad Mechelen.

Projektet kommer att engagera olika aktörer genom intervjuer, undersökningar och workshops under den nästan två år långa projektperioden. Håll dig uppdaterad på projektets hemsida eller genom att kontakta någon projektpartner för att inte missa projektets evenemang!

Projektpartners är Provincie Noord-BrabantLogistik Initiative HamburgRegion HovedstadenStad Mechelen och Lindholmen Science Park och EIT Urban Mobility kommer att bistå projektet genom att arrangera workshops.

– Urbana transporter orsakar ungefär en tredjedel av städernas utsläpp – och godstransporter står för en stor del av dessa. Detta gör implementeringen av mer energieffektiva lösningar för att snabbt reducera godstransporternas utsläpp till en nyckelfråga för städer inom EU – för att driva på utvecklingen mot mer hållbara och människovänliga städer. Det gränsöverskridande samarbetet i SELECT-projektet kommer att hjälpa till att driva denna transition mot klimatneutrala transportflottor i hela EU, en nyckelprioritet för EIT Urban Mobility, säger Anders Bengtsson, EIT Urban Mobility.

SELECT finansieras av Interreg North Sea Region