Hoppa till huvudinnehåll

Gemensam definition av transporteffektivitet välkomnas

måndag, november 13, 2023

CLOSER är ett innovationsprogram som arbetar för att uppnå ett transporteffektivt samhälle. Men vad begreppet transporteffektivt samhälle innebär har inte alltid varit helt tydligt. Därför välkomnas nu Trafikverkets interna förhållningssätt, där begreppet definieras på ett sätt som tar hänsyn till frågans komplexitet.

två personer står och pratar i en urban miljö

— Vi har märkt att vi i våra samarbeten ibland har fastnat i frågan vad transporteffektivitet är. Att Trafikverket nu satt ner foten om vad de menar när de talar om ett transporteffektivt samhälle, ger även oss inom CLOSER en stark grund att stå på i vårt arbete tillsammans med våra partners. Sanningen är att det inte finns någon enkel definition utan det handlar hela tiden om att det tänkta värde som skapas genom de förslag till lösningar som föreslås från CLOSERs aktiviteter överstiger de kostnader som krävs för att driva fram en förändring, säger Kristoffer Skjutare, programansvarig för CLOSER på Lindholmen Science Park.

I ett internt PM, ett så kallat Förhållningssätt, klargör Trafikverket nu att ett transporteffektivt samhälle tar hänsyn till både klimatmål, tillgänglighet och övriga hållbarhetsaspekter samt att området är för komplext för att helt kunna kvantifieras. Tidigare har många satt likhetstecken mellan ett transporteffektivt samhälle och minskad trafik, men enligt det nya förhållningssättet ska varje åtgärd värderas ur ett bredare systemperspektiv.

— Jag ser det som att tillgänglighet, hållbarhet och konkurrensförmåga är täljaren och energi, miljö och ekonomi är nämnaren. Åtgärder där den kvoten är positiv gör att vi närmar oss ett effektivt transportsystem, säger Jonas Eliasson, måldirektör för tillgänglighet på Trafikverket.

Trafikverkets förhållningssätt går i linje med regeringens definition i infrastrukturpropositionen från 2020: I det transporteffektiva samhället är det transportarbete som utförs så effektivt som möjligt utifrån energi-, miljö- och ekonomiska perspektiv för att åstadkomma tillgänglighet, hållbarhet och konkurrensförmåga. Ett exempel kan vara att elektrifiering är önskvärt då den minskar koldioxidutsläpp och bullernivåer samt skapar en behaglig körupplevelse, men samtidigt är bilarna tyngre vilket sliter mer på däcken som släpper ifrån sig skadliga partiklar. Även utsläpp under produktionen och ökad resursanvändning i form av sällsynta metaller, som bryts på ett icke-hållbart sätt, ligger i den negativa vågskålen.

— För oss inom CLOSER innebär ett gemensamt synsätt att vi på ett bättre sätt kan kommunicera vad vi gör och hur vi tänker när vi tar oss an vissa projekt eller engagerar oss i vissa frågor. Även om alla lösningar även har mindre positiva konsekvenser så ska summan av det vi gör bidra till ett mer transporteffektivt samhälle, säger Kristoffer Skjutare.

Kristoffer Skjutare

Kristoffer Skjutare

Programansvarig