Hoppa till huvudinnehåll

Förenklad partnermodell för framtidens godstransporter

fredag, april 19, 2024

CLOSER är ett samarbete som är till för alla som vill och har intresse av att, tillsammans med andra branschaktörer, utveckla framtidens godstransporter. Därför har beslut fattats om en ny och förenklad partnermodell för befintliga och nya partners i CLOSER.

Människor som har ett möte

Tidigare erbjöd CLOSER tre olika former av partnerskap med varierande krav beroende på vad för typ av organisation ni är. Nu har CLOSERs styrgrupp enhälligt beslutat att endast erbjuda en partnerform, och kravet på medfinansiering har tagits bort. Vi tror att dessa förändringar kommer att göra det lättare för fler att hitta sin plats hos oss på CLOSER och känna sig inspirerade att bli en del av vårt arbete.

För våra befintliga partners betyder detta att ni inte längre behöver lägga tid på att rapportera era aktiviteter.

Genom denna nya partnermodell tror och hoppas vi på möjligheten att tillsammans bygga vidare på vårt gemensamma nätverk och utveckla effektiviteten i godstransportsystemet.

Kristoffer Skjutare, Programansvarig, CLOSER

För dig som är intresserade av att bli partner i CLOSER finns en möjlighet att kontakta programansvarig Kristoffer Skjutare för att inleda en dialog. Vid detta möte kommer vi att diskutera förväntningarna och förutsättningarna för vårt samarbete men det slutgiltliga beslut om nya partners kommer att tas av CLOSERs styrgrupp.

Kristoffer Skjutare

Kristoffer Skjutare

Programansvarig - programutveckling & styrning