Hoppa till huvudinnehåll

Samverkan är nyckeln för att utveckla hållbara urbana godsleveranser!

onsdag, november 8, 2023

Nästan 50 personer deltog i webbinariet "Sustainable Urban Freight - from research to reality" baserat på resultat från HITS-projektet. Talarna betonade vikten av nära samarbete med speditörerna samt att offentlig upphandling spelar en betydande roll för att driva utveckling mot en hållbar utveckling. 

Läs mer och ta del av föreläsarnas presentationer. 

Foto på föreläsarna vid HITS webinarium 25 okt

Huvudtalare Brigit Hendricks, från Eco2City i Nederländerna, öppnade mötet. Hon delade med sig av sina lärdomar från praktiska erfarenheter med målet att göra stadstransporter mer hållbara genom att utforska och implementera Cityhubs. Brigit poängterade vikten av samarbetet med speditörerna för att åstadkomma förändring samt kraften och möjligheten som offentlig upphandling innebär. 

Hennes inledning följdes av fyra presentationer som kretsade kring forskningsresultat och fallstudier utifrån olika perspektiv med syfte att förbättra och främja hållbara stadstransporter. (Se foto ovan på förläsarna)

Forskning visar att det finns potential att minska både trafiken och utsläppen från stadstransporterna om man ändrar på befintliga strukturer och leveransmönster. Nyckeln till en sådan förändring ligger i samverkan mellan kund, leverantör och speditör, var det gemensamma budskapet från föreläsarna. 

 

Webbinariet avslutades med en engagerad paneldiskussion med professorer och experter inom området. Holistiska perspektiv och detaljerade frågor kopplat till potentiella förbättringar och viktiga framgångsfaktorer varvades under samtalet. Panelen modererades av Dr Peter Georén, KTH. Medverkade gjorde Birgit Hendriks – VD och grundare av Eco2city, Henrik Gillström – biträdande universitetslektor, Magnus Blinge – senior forskare, Michael Browne – professor i logistik och stadsgodstransporter och Patrick Hirsch, biträdande professor vid Institutet för produktion och logistik vid universitetet i Wien. (Se bild nedan).

Peter Géorén kommenterade paneldiskussionen:

– Det var intressant att fraktvillkor i försäljningsavtal, så kallade incoterms, lyftes fram som nyckelfaktor för att kunna ställa om till mer hållbara stadstransporter. För att driva och styra mot snabbare förändringar behövs nya incoterms som möjliggör ett större utbud av olika transportalternativ till skillnad från dagens som är begränsade till "leverans till kund utan kostnad".

 

Ta del av de engelska presentationerna: 

HITS-fyra föreläsare