Hoppa till huvudinnehåll

34,5 meter långa lastbilar - uppemot 40 % mindre utsläpp

måndag, december 18, 2023

– Den miljömässiga potentialen är stor bara genom att kunna lasta mer. Jämfört med en vanlig 25,25-meters lastbil blir det 20 procents besparing och mot en semitrailer på 18,75 meter uppemot 40 procent lägre utsläpp, säger Thomas Asp i DN

34,5 meter lång lastbil på terminal

Från den 1 december 2023 tillåts 34,5 m långa lastbilar, mot tidigare 25,25 m på ett utpekat vägnät. Införandet av längre fordon är en fråga som utretts i snart 15 år och för 10 år sedan, 2012, startades High Capacity Transport (HCT)-programmet på CLOSER. CLOSER har sedan dess varit navet för forskningen som bedrivits inom programmet. Här kan du läsa några av alla artiklar som belyser hur viktigt detta är!

Rent ekonomiskt sparar den här längden också bränsle och kostnader för förare, som det dessutom råder brist på, det ingår också i kalkylen.

Thomas Asp, projektledare HCT på CLOSER, även detta i DN.

 

– Fördelarna med de längre lastbilarna är att det krävs färre lastbilar för att transportera samma mängd gods. Enligt våra beräkningar innebär detta att vi kan minska utsläppen från den tunga lastbilstrafiken med mellan 4 och 6 procent, säger Sandra Nordahl, enhetschef på Trafikverket.

– Vi ser stora både samhällsekonomiska vinster men även miljömässiga t ex att vi kan få ner bränsleåtgången med minst 20 procent, säger Thomas Asp, i SVT Väst

Borås är jättglada, som Sveriges största e-handlesnav så har vi jättemånga bolag som har stora volymer av gods. Då ser man att med de långa fordonen så kan man ta mer gods på en lastbil och det är en klimat- och miljöbesparing helt enkelt. 

Gunilla Hell Bellman, Näringslivsutvecklare, Borås stad

 

– Det känns mycket bra att vi nu efter 15 års forskning tar det första och viktiga steget i implementeringen av 34,5 m, främst med tanke på de miljömässiga och ekonomiska vinster som finns, säger Thomas Asp i både Tidningen proffs och i Industritorgets artikel.

 

– För att kunna få full nytta så krävs det dock att fordonen kan komma hela vägen till terminalen och där har kommunerna en viktig roll då den biten nästan alltid är på kommunal väg, menar Thomas Asp, projektledare för HCT-projektet, CLOSER

Vill du veta ännu mer?

Fotografi på man i skjorta, leer och har en röd industriell bakgrund.

Thomas Asp

High Capacity Transport (HCT)
HCT - High CapacityTransport