Hoppa till huvudinnehåll

Samlastningstest med sikte på bättre gatumiljö

onsdag, mars 6, 2024

I området norr om Hamngatan i centrala Stockholm har ett verkligt test där godset samlastas och körs ut av en transportör nyligen inletts. Målet är att minska trafiken av stora fordon dagtid och underlätta för mottagarna som får alla leveranser av en transportör vid ett tillfälle.

Foto som dels visa en tårta med texten "Nu samlastar vi" och sedan en illustration som visar hur samlastning går till

Bred uppslutning i testet

Stockholms stad är initiativtagare till projektet som involverar tolv olika verksamheter hos fastighetsägare AMF fastigheter, Fabege, Pembroke och Vasakronan. 

Allt gods samlas upp i Årsta, söder om Stockholm och körs sedan av en transportör in till citykärnan nattetid i ett elfordon. Där görs en omlastning till ett mindre elfordon som levererar allt gods från fler leverantörer som ska till samma mottagare. 

Målet är att minska trafiken av stora fordon dagtid och underlätta för mottagarna som får alla leveranser av en transportör vid ett tillfälle istället för av flera och utspritt över dagen. Dessutom minskar utsläpp och buller. På sikt kan det vara aktuellt att utveckla testet med ytterligare flöden, som te x avfall samt för verksamheter och tjänster som syftar till att skapa en bättre leveransupplevelse.

- Det är mycket glädjande att fastighetsägarna vill vara med och bidra till lugna, attraktiva och utsläppsfria gatumiljöer och att flera av deras verksamheter har anslutit sig till testet. Genom att vara med i testet förbereder sig dessutom verksamheterna inför Stadens införande av miljözon klass 3, berättar Victoria Herslöf vid Stockholms stad.

Flera fördelar med samlastning

Syftet är att undersöka, förstå och testa vad som krävs för att få till en fungerande samlastningslösning.

Kaj Tekari, Group Workplace Manager, King berättar varför de är med:  

- Vi vill vara med att förbättra miljön och minska trafiken. Det känns som en självklarhet för oss. Företaget har mål inom hållbarhet och miljö och det är kul att det finns saker som vi anställda kan göra för att påverka miljön utanför kontorets gränser.

Några av fördelarna med samlastning för verksamheterna:

  • Leveranser kommer vid ett tillfälle under dagen.
  • Samlade leveranser innebär mer tid för kärnverksamheten.
  • Leveransen kommer från samma aktör vilket ökar förutsättningarna för personlig service.
  • Mindre trafik och mindre utsläpp från sina leveranser.
  • Sammantaget bidrar det till en lugnare och mer attraktiv stadsmiljö.

Projekt i olika faser bygger lärande  

- Testet startade 6 mars och kommer att genomföras i olika faser under hela året. För att kunna förbättra testet är planen att ha kvartalsvisa workshops där vi fångar upp deltagarnas erfarenheter och skruvar på testet utifrån den inputen, berättar Jack Lu, projektledare. 

Första workshopen görs redan i mars och test 2.0 beräknas börja i maj, följt av liknande upplägg under hösten. Vid dessa hållpunkter öppnar projektet upp för att fler verksamheter ska kunna ansluta sig till de olika testomgångarna fram till årsskiftet 2024/25.