Hoppa till huvudinnehåll

Material

Nationellt logistikdatalabb samlar information från olika organisationer och plattformar. Här finns projekt, rapporter och information om diverse plattformar.

Forskningsprojekt

Vy över Göteborg, Gothia Towers och Liseberg

REDIG

REDIG - Regionala Godshubbar i Göteborg var en del av Green City Zone och var en förstudie för hur samlastning av gods kan utföras hållbart, affärsmässigt och med en förbättrad miljö i...
CLOSER - kvinnor samtalar på trappa med laptop

e-COMSTRAT

Målet med e-COMSTRAT är att ge ny kunskap om hur kommuner kan uppnå en förbättrad stadsmiljö genom tillgång till leveransdata. Genom att ta del av leveransdata kommer e-COMSTRAT skapa...
CLOSER - REEL - Volvo

REEL

Tillsammans elektrifierar vi Sveriges lastbilstransporter!
chuttersnap unsplash

Multimodal informationsdelning

Logistikaktörer står inför utmaningar i att säkra och förbättra effektiviteten i försörjningskedjor. Bristande transparens och tillförlitlighet är två av dessa som skapar frågor angående var lasten...
tiago gerken unsplash

RRTCDM

Collaborative Decision Making (CDM) är en metod för att öka datautbytet mellan aktörer i transportkedjan, och på så sätt uppnå ökad effektivitet och reducerade hanterings- och transportkostnader. I...
pexels pixabay

BoostLog

I mer än två årtionden har EU investerat i forskning och innovation genom olika ramprogram ex. FP5 (1998-2002), FP6 (2002-2006), FP7 (2007-2013), och det pågående Horisont 2020 (2014 – 2020). Detta...
paul jarvis unsplash

FEDeRATED

FEDeRATED är en öppen infrastruktur för datadelning för smidiga, säkra och hållbara godstransport och logistik i Europa och dess handel partners.

Vinnovas blogg om datalabb

På Vinnovas hemsida går det att följa vad som händer i landets datalabb och verkstäder.