Hoppa till huvudinnehåll

Nationellt Logistikdatalabb - för ett hållbart godstransportsystem

Bridge, blue light

Organisationer som påverkar eller påverkas av transport- och logistikaktiviteter kan söka sig till Logistikdatalabbet. I datalabbet finns möjlighet att arbeta tillsammans med datadriven innovation och utveckla digitala metoder och verktyg för att nå ett mer effektivt och hållbart godstransportsystem.

Målet med Logistikdatalabbet är att tillgängliggöra data som stödjer innovation och arbeta för en gemensam begreppsbild för för transport- och logistikdata, synliggöra värdet av datadelning samt utveckla ramverk och policyer kring standarder, etik och juridik för att underlätta datadelning. 

Genom Logistikdatalabbet skapas en nationell arena där transportbranschen kan arbeta för att uppfylla Parisavtalet och Agenda 2030-målen genom att utnyttja möjligheterna med digitalisering och tillgängliggörande av data.

Logistikdatalabbet leds av CLOSER och är finansierat av VINNOVA. 29 organisationer som tillsammans representerar aktörer från akademi, samhälle och näringsliv är med i projektet och organisationer som är intresserade av att ta del av datalabbets resultat och arbete är välkomna att ansluta sig.

Projektet koordineras av CLOSER, som är en neutral samverkansplattform för ökad transporteffektivitet, med stöd från RISE som besitter stor erfarenhet av testbäddar och har initierat och drivit datalabb inom andra samhällssektorer. 

Vill ni engagera er i Logistikdatalabbet?

Se inspelningar från våra frukostseminarium

 

Vill du veta mer om Logistikdatalabbet?


Vad händer inom digitaliserad logistik?

CLOSER Ellastbil på håll vanlig

Hur påverkar digitaliseringen logistiken?

Inom fokusområdet Digitaliserad logistik arbetar CLOSER för att branschen ska ta tillvara på de...