Hoppa till huvudinnehåll

REDIG

Vy över Göteborg, Gothia Towers och Liseberg

REDIG - Regionala Godshubbar i Göteborg var en del av Green City Zone och var en förstudie för hur samlastning av gods kan utföras hållbart, affärsmässigt och med en förbättrad miljö i Göteborgsevenemangsstråk.

CLOSERs ansvar i REDIG var att tillsammans med RISE utvärdera existerande affärsmodeller och arbeta fram förslag på hållbara affärsmodeller för samlastning och en samlastningshubb, tillsammans med övriga aktörer i projektet. Detta på grund av ökade volymer som är i rörelse i logistikflödet och för att lägga grunden till att i framtiden kunna skapa en samverkan mellan små och stora aktörer i området och staden.

CLOSERs ansvarade också för att hitta synergier med redan existerande samlastningsprojekt i Sverige och Göteborg, men ansvarar även för att förmedla och presentera resultatet av projektet. Detta för att kunna fortsätta med ett efterföljande projekt och samtidigt skapa förutsättningarna för ett öppet och fossilfritt logistiksystem i Göteborgs Stad och dess evenemangsstråk.

Resultat från REDIG

Ta del av lärdomar och resultat som Liseberg och RISE delar med sig av i denna filmen. 

Projektparter: 

RISE, Volvo Technology, Liseberg, Svenska Mässan, Got Event & Göteborg Energi