Hoppa till huvudinnehåll

REEL

Projektet Reel har samlat en rad aktörer för att testa ett elektrifierat godstransportsystem i Mälardalen och Västra Götaland. Tillsammans ska de testa och utveckla elektrifiering av regionala transporter med tunga lastbilar.

reel webb

Om projektet

Projektet Reel har samlat representanter från lastbilstillverkare, elnätsbolag, energiföretag, laddstationsoperatörer, åkare, mottagare av varutransporter och offentliga aktörer. Tillsammans ska de testa och utveckla elektrifiering av regionala transporter med tunga lastbilar. Först kommer transporter på upp till 30 mil i Mälardalen respektive Västra Götaland testas. 

Projektet pågår fram till utgången av 2021. Initial demonstration och tester i verklig miljö inleds omgående. Ett mer storskaligt införande i fler regioner väntas ske under sista kvartalet 2021.

Mål & Syfte

Målet med projektet är att bana väg för storskalig elektrifiering i Sverige. 60 procent av alla godstransporter på väg är regionala. Med erfarenheter och data från tester i verklig miljö ska projektets lösningar utvidgas till fler regioner. Projektet ska även ta höjd för följdinvesteringar för införande i hela Sverige.

REEL kommer att definiera en systemarkitektur och utvecklingsprocess som möjliggör bra och gradvis utökad funktionalitet för en storskalig systemdemonstration inklusive datahantering och policyutveckling. 

I projektet ingår att belysa följande frågeställningar:

  • Vem tar kostnaden och risken när lastbilar blir dyrare att producera?
  • Var och hur är det praktiskt att ladda elektrifierade lastbilar?
  • Vilken infrastruktur behövs när många ska ladda samtidigt?
  • Vad innebär det när transporter, lastning och lossning i större utsträckning kanske på natten för att utnyttja kapacitet eftersom fordonen är tystgående?
  • Kan ett elektrifierat godstransportsystem ge ökad transporteffektivitet ur såväl energi-, miljö-, resurs- som ekonomiskt perspektiv?
  • Hur optimeras logistikflöden och schemaläggning för förare, fordon, laddstationer och lastplatser för att minimera stopptid för lastbilarna?
  • Hur garanteras öppenhet och standardisering som möjliggör konkurrens och ekonomisk bärighet i alla delar av systemet?
  • Hur kan offentlig styrning och stöd effektivt främja utvecklingen i övergången?

Projektparter och fiansieringsmodell
Medverkande parter i projektet Reel är ChalmersDagabEVBoxGöteborg EnergiScaniaVattenfallDHL och Volvokoncernen. I projektet samverkar även EnergimyndighetenTrafikverket och Vinnova. De statliga myndigheterna bidrar med finansiering, sakexpertis, systemperspektiv samt synkronisering av FoI-stöd och infrastrukturåtgärder. Energimyndigheten och Vinnova finansierar med 12,5 miljoner kronor, medan projektparterna bidrar med 17,5 miljoner kronor. Projektet leds av  CLOSER.

istock ingetflygplan

Elektrifierade regionala logistikflöden

I detta arbete kommer vi göra en initial system demonstrator med batterielektriska lastbilar som nyttjar stationär laddning i Stockholm Mälardalen och Västra Götaland. Projektet ska också arbeta för...
nina mercado

Verktyg för genomförande av systemdemonstratorprojekt

Man kommer här att driva ett antal stödjande aktiviteter inom hantering av data och information, systemmodell- & strukturutveckling men även policyutveckling.